Špeciálna ponuka
OD JANUÁRA NA STREDNEJ ŠKOLE V NEMECKU?

OD JANUÁRA NA STREDNEJ ŠKOLE V NEMECKU?

UMIESTNENIE V NEMECKU
Ide o program s umiestnením na štátnych školách (väčšinou gymnáziách), s ubytovaním v hostiteľských rodinách. Naše nemecké partnerské organizácie umiestňujú študentov po celom Nemecku, v mestách tak ako aj na vidieku. 

NEMECKÉ  HOSTITEĽSKÉ RODINY
Zahraniční študenti sú umiestňovaní v starostlivo vyberaných hostiteľských rodinách, kde majú zabezpečené ubytovanie a stravu formou plnej penzie (obedy sú formou balíčkov). Typická hostiteľská rodina neexistuje, rovnako ako rodiny s deťmi sa do programu prihlasujú i neúplné rodiny alebo rodičia, ktorých deti už vyrástli a žijú samostatne.

KTO SA O TEBA POSTARÁ
Každý študent má určeného miestneho koordinátora, ktorý má na starosti aj výber hostiteľských rodín a registráciu študenta na nemeckej strednej škole. Koordinátor osobne navštívi študenta krátko po jeho príchode a pomôže mu v orientácii v novom školskom aj rodinnom prostredí. Koordinátor je študentovi počas celého pobytu k dispozícii, udržiava kontakt so školou a rieši prípadné problémy študentov.

NEMECKÁ STREDNÁ ŠKOLA 
Nemecký školský systém je zložitejší ako slovenský a tiež sa môže mierne odlišovať v jednotlivých regiónoch. Po štyroch rokoch základnej školy pokračujú študenti na gymnáziu, Realschule, Hauptschule alebo Gesamtschule. Gesamtschule ponúka naviac aj popoludňajšie aktivity ako rôzne krúžky či prácu na projektoch. Štúdium na Realschule končí vo veku 16 rokov, pričom je možné pokračovanie v štúdiu na vyššej odbornej škole. Gymnaziálne štúdium trvá 8 alebo 9 rokov a končí maturitnou skúškou. Väčšina slovenských študentov sa umiestňuje práve na gymnáziách, ktoré na druhom stupni (posledné 2 - 3 ročníky) umožňujú špecializáciu na všeobecnovzdelávacie alebo odborné predmety. Na každej škole prebieha množstvo projektov a funguje niekoľko záujmových krúžkov či klubov, ktoré môžu byť zamerané na šport, umenie, alebo prácu s počítačom.

DĽŽKA POBYTU OD JANUÁRA 2021
Druhý školský polrok sa zvyčajne začína koncom januára až začiatkom februára. Krátkodobé pobyty sú možné na 2 alebo 3 mesiace. Semesterálne 5 mesiacov. 

PROGRAMOVÝ POPLATOK ZAHŔŇA
poradenstvo pri výbere programu alebo školy, registráciu a štúdium na strednej škole, ubytovanie v hostiteľskej rodine a strava formou plnej penzie, podpora a asistencia miestneho koordinátora, študentská príručka, nepretržitá telefonická asistenčná služba

ČO MAJÚ NAŠI ŠTUDENTI NAJRADŠEJ 
- počet študijných predmetov porovnateľný s našimi školami
- cenovo prístupné životné náklady
- susedia si nepotrpia na ´small talk´

Dohodni si stretnutie alebo online konzultáciu

Tešíme sa aj na Teba! :)

OD JANUÁRA NA STREDNEJ ŠKOLE V NEMECKU?
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk