Špeciálna ponuka
SME TU PRE VÁS! POZRITE SI NAŠE AKTUÁLNE NÁVŠTEVNÉ HODINY

SME TU PRE VÁS! POZRITE SI NAŠE AKTUÁLNE NÁVŠTEVNÉ HODINY

Osobné návštevy prijímame v mesiaci máj od pondelka do štvrtka od 10:00 do 15:00, len vo vopred dohodnutom termíne. Prosíme Vás, aby ste o termín požiadali najneskôr deň vopred cez online-fomulár, a počkali na naše potvrdenie. Neohlásené návštevy nebudeme môcť prijať. 

V záujme Vašej a našej bezpečnosti bude umožnený vstup do našej kancelárie vždy len 1 klientovi s maximálne 2 sprevádzajúcou blízkou osobou (napr. študent a rodičia). 

Prosíme Vás, aby ste dodržiavali odstup od našich konzultantov a ďalších klientov minimálne 2 m. 

Po vstupe do našich priestorov použite dezinfekčný prostriedok na ruky, ktorý budete mať k dispozícii na recepcii. 

Prosíme Vás, aby ste do našich priestorov vstupovali len s nasadeným ochranným rúškom prekrývajúcim ústa a nos. 

Ak sa cítite chorí, prosíme Vás, aby ste nás nenavštevovali osobne, budeme Vám radi k dispozícii cez telefón alebo e-mail. 

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vás! 

Tím InterStudy

SME TU PRE VÁS! POZRITE SI NAŠE AKTUÁLNE NÁVŠTEVNÉ HODINY
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
Hviezdoslavova 7, 042 00 Košice

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk