usa
american hebrew academy

American Hebrew Academy

Stredná škola American Hebrew Academy je medzinárodná židovská internátna škola pre intelektuálne dobrodružných tínedžerov bez ohľadu na pôvod, národnosť a vierovyznanie. Pracovníci školy sústreďujú všetku svoju energiu, talent a nápady na svojich študentov. Pre mnohé rodiny internátna škola nemusí byť prirodzenou voľbou - vyše 90% študentov, ktorí študujú na tejto škole, nikdy predtým neuvažovalo o internátnej škole - kým nespoznali American Hebrew Academy. Akadémia je miestom, kde sa mladí ľudia môžu zdokonaliť akademicky, atleticky, rozvíjať svoju tvorivosť a zistiť, čo nezávislosť skutočne znamená.

American Hebrew Academy sa nachádza v 270-tisícovom meste Greensboro v malebnom regióne Piemont v centrálnej Severnej Karolíne. Sídli v rozsiahlom areáli, ktorého príjemnú atmosféru dotvára les a jazero. Židovská komunita v Greensboro má v tejto oblasti hlboké historické korene. Mesto podporuje tri synagógy a židovskú dennú školu. Študenti sa aktívne zapájajú do komunity v Greensboro. Tiež sa dobrovoľne angažujú v Špeciálnych olympiádach, v Greensboro Youth Leadership, Friendship Circle a v ďalších občianskych a židovských organizáciach.

American Hebrew Academy je jedinou medzinárodnou židovskou internátnou školou na svete, ktorá sa zameriava na prípravu na vysokú školu.  Poslaním tejto školy je vytvárať pre študentov inšpiratívne prostredie, ktoré ich pripraví na vysokú školu, ktoré im umožní skúmať svoju identitu, získavať nové zručnosti a pracovať na svojom osobnostnom rozvoji, čo je kľúčom k úspechu. Škola uctieva rôznorodosť ľudí a podporuje rôzne zvyky, tradície a kultúry.

Učitelia prichádzajú na túto školu z celého sveta. 32% učiteľskéh zboru má doktorský titul - najvyššie percento zo všetkých amerických škôl. Mnohí učitelia majú vyše 20 rokov skúseností. Pri pomere študentov / učiteľov 4: 1 študenti nikdy nemusia bojovať o čas alebo pozornosť pedagógov. Okrem toho, že pracujú ako učitelia, poradcovia, tréneri a vedúci programov, mnohí členovia učiteľského zboru žijú so študentmi ako hostiteľskí rodičia. Varia spoločne, oslavujú Shabbat a sú vždy po ruke, aby študentov podporovali. Vytvárajú príjemný pocit domova, ďaleko od domova. Učenie sa v tejto škole nikdy nekončí. Každý okamih je príležitosťou získať nové poznatky, dostať sa z komfortnej zóny, čeliť novým výzvam a tak získavať nové skúsenosti. Študenti spoznávajú sami seba ako človeka, študenta, alebo lídra. Misiou školy je poskytnúť celistvé vzdelávanie zahŕňajúce myseľ, telo a dušu. Učebný plán integruje liberálne umenia, prírodné vedy a matematiku, spoločenské vedy, technológiu, telesnú výchovu a šport, a judaické štúdium. Priemerná veľkosť triedy nepresahuje 12 študentov. Škola povzbudzuje študentov k tomu, aby absolvovali predmety na vyššej akademickej úrovni (AP Advanced Placement) a získavali skúsenosti s vysokoškolským štúdiom napr. prostredníctvom  stáží na University of North Carolina v Greensboro. Najúspešnejší študenti môžu dostať mimoriadnu podporu formou štipendia, ktorá im ešte viac uľahčí nástup na špičkovú univerzitu. V roku 2017 získali absolventi štipendiá vo výške viac ako 5 miliónov dolárov.

Na akadémiu prihlasujú svoje deti rodičia z celého sveta. Vďaka sociálnym sieťam a dostupným digitálnym nástrojom sú rodičia vždy súčasťou života školy. Nie je výnimkou, že mnohí študenti si vytvoria silnejšie puto s rodičmi počas štúdiu na akadémii. Rodiny sú pravidelne v kontakte cez Skype, SMS, e-mail. O dianí v škole sú rodičia informovaní aj prostredníctvom newslettrov a sociálnych médií. Škola tiež zaznamenáva dôležité udalosti na video, a pri mnohých príležitostiach využíva internet na živé vysielanie dôležitých udalostí v areáli školy. Takže zatiaľ čo rodičia a študenti sú ďaleko od seba, je ľahké zostať k sebe blízko. Samozrejme, rodičia sú vždy vítaní, aby osobne navštívili školu. Všestranný mentoring je ďalším spôsobom, ako sa škola stará o to, aby sa študenti cítili súčasťou komunity a vedeli, že vždy sa majú na koho obrátiť. Študenti nachádzajú medzi učiteľmi, hostiteľskými rodičmi a absolventmi vzory, ktoré sa pre nich stávajú inšpiráciou.  

 

Škola si uvedomuje, že tínedžeri majú pozoruhodnú schopnosť a hlbokú túžbu po raste a zrelosti. Vďaka motivujúcemu prostrediu objavujú študenti aspekty svojej osobnosti, ktoré by inak neobjavili. Na akadémii sa dospievajúci život rozvíja v skutočne silnej komunite. Všetci študenti vedia, že majú dôležitú úlohu. Rešpekt, poctivosť, dôvera a začlenenie sa sú jadrom všetkého, čo sa v škole deje. Skúšanie nových vecí, vytváranie puta so spolužiakmi a zábava sú jadrom úspešného mladého človeka. Celý čas sa budete cítiť vyzývaní, ale aj podporovaní - či už leziete na stenu, hráte na pódiu, vytvárate umelecké dielo v umeleckom štúdiu alebo vykonávate dobrovoľnícku prácu mimo kampusu.

Možnosti štúdia

Možnosti štúdia pre zahraničných študentov sú nasledujúce:

1. Krátkodobé štúdium (1 trimester, školský polrok, školský rok) 

  • študenti, ktorí sa chcú v prvom rade zdokonaľovať v angličtine : pre týchto študentov je pripravený špeciálny učebný plán, ktorý im pomôže dosiahnuť úroven potrebnú pre akademické štúdium. Po skončení programu môžu študenti pokračovať na AHA alebo sa vrátiť domov. 
  • študenti s dobrou znalosťou angličtiny: títo študenti sú zaradení do štandardného akademického študijného programu, ktorý je zameraný na prípravu na vysokú školu. Študenti si volia aj predmty na vyššej úrovni (AP, Early College).

2. Dlhodobé štúdium (2 až 4 školské roky)

  • Pre štdentov, ktorí chcú získať diplom American Hebrew Academy. Študenti študujú podľa harmonogramu všeobecných požiadaviek na absolvovanie štúdia a podľa potreby majú aj jazykovú podporu - výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka.  Väčšina zahraničných študentov potrebuje minimálne dva roky, aby mohli získať diplom AHA.

3. Postgraduálny rok "Mechinah"

  • Program "Mechinah" je špeciálne vyvinutý program pre študentov ktorí už úspešne absolvovali strednú školu ale túžia po ďalších skúsenostiach a chcú si ďalej zdokonaľovať svoje vedomosti pred nástupom na univerzitu.

Na akadémii je príprava študentov na univerzitu každodennou súčasťou výučby. Škola pomáha aj pri prihlasovaní sa na univerzitu - od vyplnenia žiadosti až po získavanie informácií o finančnej pomoci. V spolupráci so študentom, rodičmi a učiteľmi poradcovia určia vysoké školy, ktoré najlepšie zodpovedajú talentu, záujmom a ambíciám študenta. Poradenská kancelária má mnoho skúseností a trpezlivosti pri zhormažďovaní informácií a zefektívňovaní tohto procesu. Študenti sú akademicky pripravení uspieť na najselektívnejších univerzitách v krajine – a v živote. Je to vďaka tomu, že internátna škola podporuje nezávislosť a sebadisciplínu spôsobom, ktorý bežné stredné školy nedokážu. Zamestnanci školy sa snažia spoznať každého študenta individuálne. Na tejto škole si študenti rozvíjajú svoje talenty, vyrastajú do dôveryhodných dospelých, pripravia sa na vedenie firiem a organizácií, a získajú dôležité skúsenosti v manažovaní svojho času, ktoré ich postavia ďaleko pred ich rovesníkov. Škola zistila, že tínedžeri majú pozoruhodnú kapacitu a hlbokú túžbu po raste a zrelosti. Študenti si zbystria svoju myseľ, naučia sa oceňovať individualitu a vytvárajú silné a trvalé vzájomné vzťahy. Ich osobné siete a priateľstvo sú zmysluplné a trvalé.

Škola ponúka veľmi dôkladný študijný program vyvinutý na prípravu na univerzitu a vyučovaný učiteľmi-odborníkmi nv technicky výborne vybavenom, modernom areáli. Nízky počet študentov v triede je zaručený, a každého študenta čaká nekonečné množstvo spoločenských, komunitných, športových, umeleckých, divadelných, hudobných a turistických aktivít.

Knižnica
Svet je preťažený informáciami. Nové informácie a vedomosti sa objavujú rýchlejšie, než ktokoľvek môže držať s nimi krok. Skutočnou výzvou je udržať si kontrolu nad tým, aké informácie s k vám dostanú: vedieť, ako nájsť tie dôležité informácie, rozoznať to, čo je relevantné, a využívať schopnosti na to, aby ste získali len tie vedomosti, na ktorých vám záleží. Elektronické a viazané knižničné zbierky American Hebrew Academy umožňujú robiť výskum v historických textoch, ako aj pomocou najnovších informačných technológií. Knižnica obsahuje  viac ako 5 000 titulov a stále rastie. Ak si prehliadate zbierku knižnice dnes, nájdete viac ako 5000 zväzkov pokrývajúcich širokú škálu tradičných akademických predmetov, beletrie a židovských štúdií. Mnohé z textov sú písané v hebrejčine a zbierka obsahuje kópie Torah, Talmud, Mishnah, Zohar a iných posvätných textov. Zatiaľ čo technológia poskytuje naozaj neobmedzené možnosti, škola naďalej zbiera knihy, lebo verí, že knižnica viazaných zväzkov je rovnako dôležitá ako on-line zdroje. Škola je takisto registrovaná na rôznych on-line portáloch, vďaka ktorým majú študenti prístup až k viac ako 8000 magazínom a žurnálom.

National Honor Society (NHS)
American Hebrew Academy je tiež hrdá na to, že je členom prestížnej National Honor Society, oceňuje študentov s výnimočnými akademickými úspechmi, schopnosť byť lídrom, a komunitné práce. National Honour Society je národná organizácia založená s cieľom uznávania vynikajúcich študentov stredných škôl. Od svojho založenia v roku 1921 a National Honor Society vyvinula do jednej z najuznávanejších organizácií, ktorá sa usiluje o podporu  najvýnimočnejších študentov stredných škôl. Aby sa študent stal členom NHS, musí spĺňať prísne podmienky. Súčasťou prilášky je esej a referencie, a podmienkou je akademický priemer minimálne 90 bodov (s najnižšou známkou 87). Študent musí dokázať, že je aktívnym členom školského klubu alebo organizácie, a musí navštevovať školu minimálne dva trimestre pred podaním žiadosti. Byť členom NHS znamená, že ste medzi najlepšími študentmi vašej školy, a to nielen z hľadiska akademických výsledkov, ale aj charakteru. Prejavujete záväzok k projektom v komunitných prácach a získavate príležitosť nadväzovať kontakty s podobne zmýšľajúcimi a ambicióznymi študentmi. Prijímacia komisia na tých najlepších univerzitách si všimne všetko, čo Vás charakterizuje ako unikátny študent, a byť členom NHS je určite výhodou. Takisto, členovia NHS môžu navštíviť niekoľko konferencií ročne, zorganizovaných špeciálne pre NHS. Od roku 1946 NHS rozdalo už viac ako $15 miliónov v štipendiách.

College and Career Counseling
Študijní a kariérni poradcovia na American Hebrew Academy sa snažia čo najviac spoznať každého študenta individuálne a poskytovať individuálne poradenstvo počas celej stredoškolskej kariéry, ktorá vyvrcholí procesom vyhľadávania a prijímania na vysokú školu / univerzitu. Študenti začnú pracovať s vysokoškolským poradcom čoskoro po príchode na kampus, bez ohľadu na vek.

Na American Hebrew Academy sa vyučujú nasledujúce predmety:

English: English 9,10,11; English 12 – Special Topics; ESOL English; Journalism

World Languages: Hebrew I, II, III, IV, V, VI and VII; Hebrew VIII and Literature I; Hebrew IX and Literature II; Arabic I and II; Spanish I and II

Wellness: Wellness I and II; Physical Training; Lifetime Fitness; Rock Climbing; Swing Dancing; Boating and Sailing

Technology: Computer Based Graphic Design; Digital Movie Making; Web Site Design; Robotics I: Engineering; Robotics II: Programming

Arts: Fundamentals of Art; Drawing and Watercolor; Acrylics and Oils; 3-D Sculpture; Theatre of Witness; Studio Art; Photography I, II and III; Digital Photography; Holocaust Imagery; Introduction to Theatre; Acting I, II, III and IV; Explorations in Clay; Introduction to Music; Music Theory I and II; AHA Capella; Class Piano I and II; Playwriting; Directing Plays; Film, Philosophy and Art; Basics of Fashion and Costume Design; Comedy Improv

Sciences: Biology; Chemistry; Physics; Advanced Physics; Engineering Design; Science Research Internship; Nano Science and Technology

Social Sciences: European History; U.S. History; World History

Math: Algebra I; Geometry; Algebra II; Advanced Functions; Trigonometry; Mathematical Modeling

Jewish Studies: Advanced Bible I and II; Advanced Talmund; Advanced Topics in Jewish Studies; American Jewish Experience; Archeology of the Bible; Jews by Choice; Comaprative Liturgy; World Religions; EcoJudaism; Holocaust and Human Behaviour; Israel Advocacy and Society; Israel and Her Neighbours; Jewish Ethics; Jews in Pop Culture; Judaism 101; Kaballah and Chasidism; Kashrut; Talmud; Monotheistic Faiths: Judaism, Christianity and Islam; Philosophy of Religion; Senior Jewish Studies Research Seminar; Topics in Torah Study; Women and Jewish Law

AP Courses: AP Biology; AP Calculus; AP Chemistry; AP Computer Science; AP English Language and Composition; AP English Literature and Composition; AP Environmental Science; AP Microeconomics; AP Macroeconomics; AP Physics; AP Psychology; AP Statistics; AP Studio Art: 2D Design; AP Studio Art: Drawing

Honors Courses: Advanced Constitutional History; Advanced History Seminar; Bible in Art; Gender and Judaism; English – 12 Special Topics; Moot Beit Din (Mock Jewish Court); Pre-Calculus; Calculus; Sports Medicine

 

Vzorový učebný plán na AHA:

Media and Communication: Creative Writing, Essay Writing; Digital Movie Making; Website Design; Newspaper and Journalism; Performance Storytelling; Photography I, II, III

Political Science and Law: International and Global Studies; Advanced History Research and Writing Seminar; Model United Nations; Moot Beit Din; Applied Jewish Law; Advanced Constitutional History; Jewish Law

STEM (Science, Technology, Engineering and Math): Scientific and Biomedical Engineering Program; Engineering Design; Nanotechnology; Science Research Internship; Sports Medicine; AP Computer Science

Leadership and Business: Trigonometry, Statistics and Modeling; AP Microeconomics; AP Macroeconomics; Speech and Debate; Leadership I and II; Jewish Leadership

Jewish Studies: Jewish Studies Diploma Program; World Religions; Ethics; Philosophy of Religion; Comparative Judaism; Israel Advocacy and Society

Art and Design: Advanced Clay; Art I and II: Drawing and Watercolor; AP Studio Art: 2D and 3D; Studio Art; Computer Based Graphics Design

Záujmové aktivity

Ponuka mimoškolských aktivít je veľmi rozsiahla. Môžete písať, upravovať alebo navrhovať články pre školské noviny The AHA Standard, alebo sa podieľať na produkcii a vysielaní správ v školskom televíznom štúdiu. Môžete režírovať film, spievať s AHA Capellou, stať sa hercom v Drama Club, hrať na hudobnom nástroji, prezentovať svoje umenie alebo nájsť iné spôsoby, ako vyjadriť svoju kreativitu. Študentské kluby pokrývajú všetky možné záujmy - od šachu a pletenia až po robotiku a swing dancing. Takzvané „Green“ organizácie sú tieľ veľmi populárne a zahŕňajú kluby ako Environmental Club, Outdoors Society a Tikkun Olam. Môžete sa tiež  pridať k Four Corners Tzedakah, alebo študentskému parlamentu, stať sa študentským ambasádorom, stať sa členom Israel Advocates, alebo sa zúčastniť sociálnej scény s NFTY, BBYO, USY, NCSY alebo Young Judaea.

Škola preteká aj v najstaršej a najprestížnejšej športovej lige v Severnej Karolíne. Športové disciplíny zahŕňajú: basketbal, baseball, cross country, golf, futbal, plávanie, tenis, track and field, a dievčenský volejbal. Akadémia tiež ponúka intramurálne a klubové športy vrátane aerobiku a posilňovania, flag football, karate, kajak a plachtenie, racquetball, horolezectvo a Ultimate Frisbee.

Prihlásiť sa do klubu alebo si vytvoriť vlastný je jednoduché. Môžete viesť školské hry, stať sa prezidentom študentskej organizácie, byť roztlieskavačkou, pripojiť sa k Green Teamu alebo aj všetko naraz. Tieto príklady sú len niektoré zo skvelých príležitostí, ktoré sú neoceniteľné pre vašu budúcnosť a vašu komunitu. Na akadémii má každý šancu byť lídrom.

Škola prijíma študentov z celého sveta, a z celého spektra židovského života. Navštevujú ju moderní, ortodoxní, konzervatívni či reformní židia, ako aj židia, ktorí nekladú až taký dôraz na náboženstvo, ale aj ľudia z iných kultúr a náboženstiev, ktorí sa zaujímajú a židovskú kultúru – študenti a učitelia sa učia jeden od druhého. Akadémia je miesto, kde je definovaný študentský aj židovský život, ale nikdy sa neobmedzujú. Môžete študovať hebrejčinu, vyberať si kurzy židovských štúdií, ktoré zahŕňajú texty, tradície, históriu, súčasné myšlienky a aktuálne udalosti. Ak chcete, môžete, ale nemusíte navštevovať bohoslužby - rozhodnutie je na vás. Najdôležitejšie je, že vyviniete hlbšie a zmysluplnejšie pochopenie židovskej kultúry a aj vlastnej identity. V druhom ročníku celá trieda cestuje do Izraela na 10 týždňov. Prostredníctvom diskusií, rôznych projektov a výletov s historickou tematikou sa Izrael stáva Vašou „učebnicou“, a 3000 rokov židovského života sa stane Vašim príbehom.

Ubytovanie

Školská rezidencia

Študentskú rezidenciu tvoria moderné samostatné domy, v každom študentskom dome býva 18 - 22 študentov. Izby sú dvojlôžkové a sú vybavené šatníkmi, písacími stôlmi a bezdrôtovým internetom. V každom dome sú k dispozícii spoločné priestory na trávanie voľného času, kuchynky, veľké kúpeľne a práčovňa. Každý dom je pod dohľadom tímu, ktorý tvoria House Parent, FellowMadricha / Madrichy, ktorí bývajú v dome spolu so študentmi. Členovia tímu domu sú zamestnanci a učitelia akadémie.

Keďže na akadémii študujú stredoškoláci z viac ako 30 krajín sveta, škola sa snaží poskytnúť stravu, ktorá zodpovedá kultúrnej rôznorodosti študentskej populácie. Pri stravovaní sa dodržiavajú zásady kašrutu ako aj na zdravú a vyváženú stravu. 

Podmienky
  • znalosť angličtiny na pokročilej úrovni
  • dobré akademické výsledky
  • záujem o židovskú kultúru
Programový poplatok

Poplatky za štúdium vrátane ubytovania a stravy, v USD: 

1 trimester (12 týždňov):  16 100
1 školský polrok:  24 150
1 školský rok: 42 000
Registračný poplatok:  600
Technology Fee:  1 200/rok
Termíny

Kedy sa prihlásiť

Odporúčame študentom, aby sa prihlásili čo najskôr, podľa možnosti do 1. apríla. Prihlášky prijaté po 1. apríli budú zvažované v prípade dostupnosti voľných miest.   

Termíny školského roka

Školský rok začína 21. 08. 2019, príchod do školského internátu je 19. 8. 2019. 
Prvý polrok končí 17. 01. 2020.
Školský rok končí 04. 06. 2020, odchod zo školského internátu je 05. 05. 2020. 

Vyučovanie pre študentov posledného ročníka končí 15. 05. 2020, záverečná oslava je 25. 05. 2020.

American Hebrew Academy
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
Hviezdoslavova 7, 042 00 Košice

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk