Stredoškolské štúdium na Novom Zélande

Nový Zéland stredoškolský program

InterStudy ponúka slovenským stredoškolákom možnosť študovať na Novom Zélande prostredníctvom troch rôznych programov. Všetky tri programy sú organizované našou novozélandskou partnerskou organizáciou, ktorá tieto pobyty zabezpečuje na základe licencie novozélandského ministerstva školstva. Organizácia má dlhoročné skúsenosti so zabezpečovaním stredoškolských výmenných programov a má svoju sieťou miestnych zástupcov po celej krajine. Stredoškolského programu na Novom Zélande sa môžu zúčastniť študenti vo veku 15 - 18 rokov. Študenti počas programu navštevujú miestnu štátnu strednú školu a bývajú v starostlivo vybranej hostiteľskej rodine.

Nový Zéland je krajinou, ktorá svojou rozmanitosťou ponúka zahraničným študentom nielen mnoho zážitkov a možnosť získania nových skúseností, ale taktiež možnosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku, naučiť sa samostatnosti v cudzej krajine a vyskúšať si nový školskýo systém. Nový Zéland kladie veľký dôraz na vzdelanie svojich obyvateľov. Štátne školstvo je dotované vládou a minimálne 12-ročná školská dochádzka je v krajine povinná. Deti nastupujú do školy vo veku 5 rokov a väčšina detí dochádzku ukončí vo veku 18 rokov. Stredoškolské štúdium na Novom Zélande je päťročné, predstavuje 9. až 13. rok školskej dochádzky. Školský rok začína koncom januára/začiatkom februára a končí v decembri, a je rozdelený do štyroch „terms“. Väčšina zahraničných študentov je zaradená do 11. alebo 12. ročníka. 

Vyučovanie prebieha od pondelka do piatka, väčšinou v čase od 8:30 do 15:30. Študenti majú niekoľko povinných predmetov ako angličtina, matematika, telesná výchova, prírodné vedy a spoločenské vedy. Popri týchto predmetoch si volia ďalšie predmety na základe svojich záujmov, napr. cudzí jazyk (jednou z možností je miestny jazyk maorijčina), odborné predmety, umenie, hudbu a i. Pomer povinných predmetov k voliteľným predmetom sa vo vyšších ročníkoch postupne znižuje. Študenti sa môžu zapojiť do rôznych športov ako napríklad plávanie, atletika, basketbal, kriket, volejbal, squash, rugby či futbal. Vo väčšine novozélandských stredných škôl je povinné nosenie školskej uniformy. Obedové balíčky si môžu účastníci programu nosiť z domu (tieto si väčšinou pripravujú sami), alebo si môžu zakúpiť obed v školskej jedálni. Podľa vzdialenosti dochádzajú študenti do školy pešo, na bicykli, verejnou dopravou alebo školským autobusom. 

Umiestnenie a lokalita

Stredoškolské štúdium na Novom Zélande je jedinečnou príležitosťou pre slovenských študentov zažiť nezabudnuteľné dobrodružstvo v tejto výnimočnej krajine. Nový Zéland sa rozprestiera na dvoch ostrovoch (Severný a Južný ostrov) v juhozápadnej časti Tichého oceánu. Krajina leží juho-východne od Austrálie a v jej blízkosti sa nachádzajú ďalšie exotické ostrovy ako napríklad Nová Kaledónia, Fidži a Tonga. Nový Zéland ponúka prostredie rozmanité svojou faunou a flórou, cez vrchy týčiace sa až do výšky 3000 m. n. m na Južnom ostrove alebo aktívny vulkán Raupehu na Severnom ostrove, cez dažďové lesy, ľadovce a fjordy, až po slnečné pláže, ktoré sa rozprestierajú po pobreží krajiny. Študenti majú preto počas stredoškolského programu na Novom Zélande možnosť zúčastniť sa rôznych aktivít hlavne v prírode, či už turistiky v dažďových lesoch, kajakovania na mori, alebo pozorovania zvierat vo voľnej prírode. 

Výmenný program

Pri tomto programe prijímajú školy aj hostiteľské rodiny zahraničných študentov na dobrovoľníckej báze. Rodiny sú starostlivo vyberané lokálnym koordinátorom. Približne 60 percent hostiteľských rodín už v minulosti hosťovali zahraničných študentov. Typická hostiteľská rodina neexistuje, môže to byť jeden rodič s deťmi alebo bez detí (v prípade dievčat môže byť jedným rodičom bez detí iba hostiteľská matka) alebo manželský/partnerský pár s deťmi alebo bez detí. Umiestnenie môže byť vo väčšom meste, ale tiež v malomestskej alebo vidieckej oblasti. Študenti majú vlastnú izbu alebo spoločnú s hostiteľským súrodencom rovnakého pohlavia. Hostiteľská rodina sa môže rozhodnúť hosťovať aj ďalšieho zahraničného študenta, takmer polovica umiestnení sú dvojité umiestnenia. Študent sa počas programu stáva plnohodnotným členom hostiteľskej rodiny, vzťahujú sa naňho tie isté pravidlá, ako na ostatných členov rodiny a mal by sa tiež podieľať na rodinnom živote a fungovaní domácnosti.  Základným predpokladom úspešného pobytu je snaha študenta začleniť sa do rodiny a komunity a otvorene a úprimne komunikovať so svojou hostiteľskou rodinou.  Rodiny poskytujú študentovi každodenne stravu, avšak školské obedy zakúpené v škole si študenti hradia sami.

V rámci výmenného programu na Novom Zélande môžu študenti uviesť preferenciu umiestnenia na Severnom alebo Južnom ostrove. Za umiestnenie na požadovanom ostrove sa účtuje príplatok NZD 1.400. Aby bola reálna šanca študentovi v tomto smere vyhovieť, odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. 

Program Plus
Ide o stredoškolský program, ktorý je podobný kultúrno-výmennému programu v tom, že študenti sú umiestnení v dobrovoľníckych hostiteľských rodinách. Tento program prebieha v meste Whanganui, ktoré má približne 45 000 obyvateľov a rozprestiera sa na západnom pobreží Severného ostrova. Vďaka svojej ľahkej dostupnosti k okolitým plážam, riekam a horám ponúka množstvo športových aktivít v zdravom životnom prostredí. Wanganui má viacero kultúrno-spoločenských a nákupných zariadení, múzeí, galérií, kín a reštaurácií. Nachádza sa v oblasti s miernym podnebím, má bohaté kultúrne dedičstvo a vďaka priateľskému prístupu obyvateľov je ideálnym prostredím pre zahraničných študentov. 

Účastníci program navštevujú školu Whanganui City College, ktorá má vyše storočnú tradíciu a nachádza sa priamo v centre mesta Whanganui. Areál školy tvoria rozsiahle športové ihriská, bazén, telocvičňa a v súčasnosti ju navštevuje približne 360 študentov. Moto školy „Te Kura o Te Manawa“ alebo „Škola so srdcom“, odráža jej filozofiu. Whanganui City College podporuje svojich študentov v rôznych mimoškolských aktivitách, záujmových skupinách v oblasti kultúry, ako aj hudby. Škola taktiež umožňuje študentom zapojiť sa do rôznych športových aktivít (napr. rugby, futbal, basketbal, tenis, kriket, hokej, jazdenie na koni, karate, džudo a iné). Škola poskytuje študentom počas štúdia maximálnu podporu. Vďaka menším triedam (približne 14 študentov) sa môžu učitelia dostatočne venovať každému študentovi.

Študenti majú niekoľko povinných predmetov ako angličtina, matematika, telesná výchova, prírodné vedy a spoločenské vedy. Popri týchto predmetoch si volia ďalšie predmety na základe svojich záujmov, napr. cudzí jazyk (maorijčina), geografia, história, biológia, v rámci prípravy na povolanie si môžu zvoliť odborné predmety ako dizajn, vizuálna komunikácia, informatika, ekonómia, potravinárska alebo textilná technológia, cestovný ruch, záhradníctvo, umenie alebo hudba. Ako jedna z mála škôl na Novom Zélande, Whanganui City College ponúka záujemcom aj štúdium na vojenskej akadémii.

Popri akademických predmetoch absolvujú študenti aj výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka, a škola ponúka aj možnosť prípravy na medzinárodne uznávané skúšky ako IELTS. 

Program s možnosťou výberu školy
Popri výmennom programe a programe Plus má InterStudy v ponuke aj program s možnosťou výberu konkrétnej lokality či školy. V ponuke sú kvalitné školy v rôznych mestách Severného a Južného ostrova, ako aj v hlavnom meste. Študenti sú ubytovaní v starostlivo vyberaných dobrovoľníckych rodinách. Prehľad škôl a cenovú ponuku si môžete vyžiadať v InterStudy, základný prehľad nájdete v sekcii Programový poplatok. 

Starostlivosť o študentov
Program začína dvojdňovým orientačným kempom v Aucklande, následne študenti cestujú k svojej hostiteľskej rodine. Každému študentovi je počas stredoškolského programu na Novom Zélande k dispozícii miestny koordinátor, ktorý býva v blízkosti hostiteľskej rodiny a poskytuje študentovi asistenciu a pomoc v každej situácii. Miestny koordinátor je so študentom pravidelne v telefonickom alebo osobnom kontakte každý mesiac a monitoruje študentov vzťah s hostiteľskou rodinou, jeho prospech v škole a celkovú spokojnosť. Počas pobytu má študent taktiež k dispozícii 24-hodinovú telefónnu linku, kde sa môže v prípade potreby kedykoľvek dovolať pomoci.

Podmienky
 • vek 15 až 18 rokov
 • znalosť anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni
 • dobré študijné výsledky
 • záujem o novozélandskú spoločnosť a kultúru
 • samostatnosť, schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam
Termíny

Dĺžka pobytu
Dĺžka stredoškolského programu je 5 alebo 11 mesiacov (v prípade nástupu v júli na celý školský rok je dĺžka pobytu 12 mesiacov). Školský rok sa na Novom Zélande, na rozdiel od Slovenska, začína koncom januára a je rozdelený na 4 „terms“, pričom každý trvá cca. 10 týždňov, s dvojtýždňovými prázdninami v máji, júli a septembri a letnými prázdninami (6 – 7 týždňov) v decembri a v januári. Nástup je možný dvakrát do roka, a to na začiatku školského roka (koncom januára) alebo na začiatku druhého polroka (júl). Program s výberom školy je možné absolvovať v dĺžke 1 až 3 terms s nástupom v januári, apríli a v júli. 

Kedy sa prihlásiť

Výmenný program: 
Počet miest je obmedzený, prihlášky sa prijímajú len do obsadenia miest, najneskôr však do uzávierky: 

 • nástup v januári:   do 1. septembra 
 • nástup v júli:     do 15. marca 

Program Plus:

 • nástup v januári:   do 1. septembra
 • nástup v júli:     do 1. mája

Program s výberom školy: 

 • nástup v januári:   do 1. novembra
 • nástup v apríli: do 1. marca
 • nástup v júli:     do 15. mája

 

Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • zápis a štúdium na strednej škole
 • umiestnenie v hostiteľskej rodine, ktorá poskytuje ubytovanie a stravu
 • podpora a asistencia miestneho koordinátora
 • podklady k získaniu víza
 • orientačné stretnutie pred odletom
 • informačný balíček
 • transfer z/na určené letisko na Novom Zélande
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba

Programový poplatok v NZD​

Výmenný program:  
1 školský rok od januára 2018 (11 mesiacov) 17 150 (cca 10 800 Eur)                                                                   
1 školský polrok od januára 2018 (5 mesiacov) 14 650 (cca 9 200 Eur)
1 školský rok od júla 2018 (12 mesiacov) 18 050 (cca 11 300 Eur)
1 školský polrok od júla 2018 (5 mesiacov) 14 750 (cca 9 220 Eur)
Poistenie:  
1 školský rok 600 (cca 375 Eur)
1 školský polrok 300 (cca 188 Eur)
Welcome Camp 750 (cca 468 Eur)
Výber regiónu 1 400(cca 875 Eur)

Programový poplatok v NZD​

Classic Plus Programme   1 školský rok 3 trimestre 2 trimestre 1 trimester
Mesto Škola        
Whanganui Whanganui City College 22 850 18 550 14 950 8 750
Whanganui Cullinane College 22 850 19 550 14 950 8 750
Foxton Manawatu College 21 850 17 550 14 950 8 750
Gore Gore High School 22 150 19 550  14 950 8 750
Welcome Camp   750 750 750 750

(Poistenie pre Classic Plus Programme je zahrnuté v cene)


Programový poplatok v NZD (pre program s výberom školy s nástupom od Januára/Júla 2018)

Severný ostrov   1 školský rok 3 trimestre 2 trimestre 1 trimester
Mesto Škola        
Kerikeri Kerikeri High School  32 300 24 900 17 700 11 000
Whangarei Kamo High School 32 750 25 500 18 700 12 000
Orewa Orewa College 33 150 24 850 17 600 10 750
Auckland Whangaparaoa College 33 100 24 800 17 600 10 750
Auckland Rangitoto College 36 550 27 600 19 200 10 950
Auckland Long Bay College 36 150 27 300 18 850 10 750
Auckland Mount Albert Grammar 39 010 29 350 20 950 11 450
Auckland Onehunga High School 35 360 24 800 17 300 10 000
Auckland  Western Springs College 36 450 28 190 19 650 11 750
Whakatane Whakatane High School 31 900 24 850 17 450 11 950
Rotorua John Paul College 32 950 25 050 17 600 10 250
Taupo Tauhara College 29 300 22 850 16 350 10 250
New Plymouth Spotswood College 32 150 25 250 17 650 10 250
Paraparaumu Kapiti College 31 700 24 100 17 350 10 350

Južný ostrov

Nelson

Waimea College 33 000 24 850 18 200 11 950
Christchurch  Christchurch Boys’ High School 33 700 25 450 17 950 10 350
Wanaka Mount Aspring College 34 850 27 550 20 450 12 250

Orientačný kemp na začiatku programu: od januára 2018 NZD 700 (cca 437 Eur) od júla 2018 NZD 750 (cca 468 Eur)

(Poistenie pre Program s výberom školy je zahrnuté v cene)

Chcem sa prihlásiť

Nový Zéland
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
Hviezdoslavova 7, 042 00 Košice

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk