veľká británia
ročný stredoškolský program v brightone

Škola a lokalita

V spolupráci s britskou partnerskou školou ponúkame slovenským študentom zaujímavý, inšpiratívny a kvalitný ročný stredoškolský študijný program so zameraním na environmentálne a kultúrne štúdiá, s možnosťou predĺženia na 2 roky a ukončenia štúdia britskou maturitou.od 15 rokov

Program je spoločným projektom súkromnej a štátnej školy v obľúbenom prímorskom študentskom meste na juhu Anglicka – v Brightone. Bežné stredoškolské predmety absolvujú študenti na štátnej škole, ktorá je jednou z top škôl v meste, a zameriava sa na prípravu na britskú maturitu. V rebríčku maturitných výsledkov sa škola pravidelne umiestňuje na prvom mieste v meste. V modernej školskej budove majú študenti k dispozícii vybavenie na vysokej úrovni. Okrem učební vybavených modernou technikou tu nájdete prednáškovú sálu, výborne vybavenú knižnicu, ako aj študentskú kaviareň.

V rámci záujmových krúžkov ponúka škola široký výber klubov a tzv. akadémií, ako napr. debetný krúžok, politický spolok, športové, hudobné a divadelné krúžky, ako aj kresťanský spolok. Pre akademicky ambicióznych študentov, ktorí sa chcú uchádzať o prijatie na top univerzity, je určený tzv. Academic Extension Programme. Akadémie ponúkajú študentom možnosť intenzívnejšie sa venovať svojim záujmom. Na škole fungujú akadémie pre umenie, fotografiu, grafický dizajn, atletiku, tanec, divadlo, hudbu, módu a textil, právo, matematiku, netball, futbal, rugby a v súčasnosti sa pripravuje golfová akadémia. Študenti sa môžu v rámci svojho rozvrhu prihlásiť na jednu z týchto akadémií.

Časť štúdia zameraná na environmentalistiku (životné prostredie) prebieha na súkromnej škole, ktorá je vzdialená do 20 minút od kampusu štátnej školy. V tejto škole pracuje aj personál, ktorý sa stará o zahraničných študentov a rieši všetky ich záležitosti počas celého pobytu. Výhodou pre našich študentov je, že v akejkoľvek kritickej situácii majú priamo na dosah pracovníkov, ktorí sú schopní ihneď riešiť každú situáciu. Škola sa nachádza len pár metrov od pláže a centra mesta a v rámci svojej školskej rezidencie ponúka aj „núdzové“ ubytovanie pre prípad potreby.

Brighton je známe a obľúbené prímorské mesto s 300 000 obyvateľmi, ležiace na južnom pobreží Anglicka. Je vyhľadávaným cieľom britských turistov, ako aj zahraničných študentov. Londýn je vzdialený len necelú hodinu vlakom, a mesto je dobre prepojené s inými oblasťami Anglicka. V blízkosti je medzinárodné letisko Gatwick, na ktoré sú priame lety z Viedne aj Budapešti.

V rámci voľnočasových aktivít ponúka Brighton naozaj široký výber. Čo sa týka športových aktivít, v meste sú možnosti pre baseball, basketbal, bedminton, stolný tenis, beach volejbal, kanoistiku, lezenie, kriket, potápanie, šerm, futbal, paragliding, golf, gymnastiku, pozemný hokej, softbal, judo, kung-fu, cyklistiku, plachtenie, rugby, squash, tenis, vodné lyžovanie, windsurfing, jóga, plávanie, jazdectvo, v oblasti umenia divadlo, orchester a balet. V prípade záujmu o iné aktivity kontaktujte InterStudy. 

Štúdium

Študijný program pozostáva z nasledujúcich predmetov a zložiek:

 • 2 stredoškolské predmety, ktoré si študent vyberá zo zoznamu vyše 30 predmetov (nájdete nižšie) podľa svojich záujmov či akademických cieľov
 • environmentálna veda – tento predmet je obzvlášť vhodný pre študentov, ktorí vynikajú v prírodovedných predmetoch, ale je otvorený aj pre tých, ktorí sa zaujímajú o spoločenskovedné predmety. Environmentálna veda spája témy z fyziky, chémie, biológie, geografie, matematiky, psychológie, etiky aj obchodu. Dôraz sa kladie na rozvoj schopnosti analyzovať a kriticky hodnotiť fakty. Študenti sú motivovaní k samostatnej výskumnej práci. 
 • angličtina –  ide o výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka, v rámci ktorej si môžu študenti v prípade dostatočnej pokročilostnej úrovne vybrať aj prípravu na medzinárodnú jazykovú skúšku. 
 • ďalší cudzí jazyk (nemčina, francúzština alebo španielčina) - nepovinný predmet, môžu si vybrať študenti, ktorí ovládajú vybraný jazyk minimálne na úrovni B2
 • matematika (nepovinná) – ak si študent nevybral matematiku v rámci 2 stredoškolských predmetov, môže si to vybrať ako predmet naviac
 • projekt s prezentáciou – všetci študenti pracujú na projekte, v rámci ktorého môžu prepojiť environmentálne štúdia s témou podľa vlastných záujmov. Téma sa volí v úvodnej fáze štúdia, na základe témy je študentom pridelený mentor. V závere projektu prezentujú študenti svoje výsledky, na túto prezentáciu sú priebežne pripravovaní. Projekt je súčasťou diplomového programu Environmental Science. 
 • akadémia – študenti majú možnosť sa zapojiť do jednej z akadémií fungujúcich v rámci školy. 

Po úspešnom ukončení školského roka získajú študenti diplom. 

Stredoškolské predmety (študenti si vyberajú 2 predmety)
Art and Design: Textiles A-level
Biology A-level
Business Studies A-level
Chemistry A-level
Computer Science A-level
Dance A-level
Design & Technology: 3D Product Design A-level
Drama & Theatre Studies A-level
Economics A-level
English Language A-level
English Language & Literature Combined A-level
English Literature A-level
English Literature AS-level
Film Studies A-level
French A-level
Geography A-level
German A-level
Graphic Communication A-level
History A-level
Law A-level
Mathematics A-level
Mathematics AS-level
Mathematics Further A-Level
Mathematics Statistics A-level
Media Studies A-level
Music A-level
Philosophy & Ethics A-level
Photography A-level
Physical Education A-level
Politics A-level
Psychology A-level
Sociology A-level
Spanish A-level

Ubytovanie

Študenti bývajú v hostiteľských rodinách, ktoré vyberá a monitoruje naša partnerská škola. Ubytovanie je v jednolôžkových izbách, strava je zabezpečená cez týždeň formou polpenzie (raňajky, večere), cez víkendy je plná penzia.

Podmienky a termíny

Podmienky účasti na programe:

 • vek od 15 do 17 rokov 
 • znalosť angličtiny na úrovni min. B1
 • záujem o životné prostredie
 • dobré študijné výsledky 

Termíny: 

 • dĺžka programu: 1 školský rok, s možnosťou predĺženia na 2 roky
 • nástup: začiatok septembra, ukončenie programu v júni
 • uzávierka prihlášok: 31. máj
   
Programový poplatok

1 školský rok: 15 900 GBP 

Príplatok pre 15-ročných: 500 GBP
Príplatok za špeciálne požiadavky (napr. garancia umiestnenia v rodine s 2 rodičmi, spolu s ďalším zahraničným študentom, rodina bez domácich zvierat) GBP 400

Poplatok za vízum: 348 GBP (hradíte pri podávaní online žiadosti) 
Povinný príplatok na zdravotnú starostlivosť: 470 GBP/rok (hradíte pri podávaní žiadosti o vízum online)

V cene programu zahrnuté: 

 • poplatky za štúdium (školné) 
 • ubytovanie v hostiteľskej rodine s polpenziou, cez víkendy s plnou penziou
 • starostlivosť o študentov počas celého programu
 • transfer z/na letisko Gatwick alebo Heathrow v termíne stanovenom školou
Ročný stredoškolský program v Brightone
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk