usa
saint johns high school new york

O škole

Stredná škola Saint John’s High School sa nachádza na východ od mesta New York, len hodinu cesty vlakom z Manhattanu. Long Island je so svojimi 7 a pol miliónmi obyvateľov najľudnatejším ostrovom USA. V jeho západnej časti sa rozprestierajú new yorské štvrte Queens a Brooklyn, v ktorých žiej viac ako polovica obyvateľov mesta New York. Long Island sa stal dôležitým kultúrnym aj hospodárskym uzlom a vďaka priateľským štvrtiam, nákupným centrám a nádherným plážam je vychytenou rezidenčnou oblasťou. Nájdete tu veľa krásnych verejných parkov, ktoré ponúkajú možnosti na mnohé zariadenia pre športové a rekreačné aktivity, ako sú cyklistické trate, futbalové ihriská, golfové ihriská a tenisové kurty.

Škola bola založená v roku 1966, v súčasnosti ju navštevovuje 1500 študentov, z toho 11% zahraničných. V roku 2018 dosiahli študenti priemer až 90%, a každý maturant sa dostal na kvalintú univerzitu. Vyučovanie je na veľmi vysokej úrovni a pri pomere 1 učiteľ na 15 žiakov si učitelia vždy vedia nájsť čas na individuálne potreby žiakov. Zahraniční študenti taktiež dosiahli veľmi vysoký priemer (1130 bodov z 1600) v štandardizovanom teste SAT. Škola vyučuje 14 predmetov na úrovni AP (Advanced Placement - náročnosť na vysokoškolskej úrovni), a 17 predmetov s možnosťou získania vysokoškolských kreditov. Študenti si môžu ďalej rozvíjať svoje schopnosti a vzťahy vo viac ako 40 školských kluboch a krúžkoch.

Študenti, ktorí sa chystajú na Saint John's aj maturovať, majú prideleného študijného poradcu, ktorý im pomáha pri výbere a prijímacom procese na vysokú školu.  Školu pravidelne navštevujú aj zástupcovaia najvýznamnejších amerických univerzít. 

Vybavenie školy

Škola má vynikajúce vybavenie pre výučbu všeobecných ako aj špecializovaných predmetov. V umeleckých štúdiách, ktoré ktoré podporujú učenie a tvorivosť, môžu študenti navštevovať predmety ako fotografovanie, kreslenie, CGI, grafický dizajn alebo maľovanie na pokročilej úrovni. Kurzy na univerzitnej úrovni sú určené pre študentov, ktorí sú na vyššej úrovni a potrebujú náročnejšie štúdium. Vo vlastných televíznych a rozhlasových staniciach školy využívajú študenti najmodernejšie technológie na tvorbu, výrobu a vysielanie televíznych a rozhlasových programov. Študenti tvoria oznamy pre celú školu a používajú kamery, osvetlenie a zvuk na profesionálnej úrovni.

Library: úplne prerobená a moderne vybavená knižnica je dostupná všetkým študentom. Okrem toho, že slúži ako študovňa v štýle vysokoškolského štúdia, ponúka tri laboratóriá pre počítačové učebne s viac ako 100 počítačmi, Mac laboratóriom, 40 PC laptopmi a dvoma mobilnými iPad cartmi.
Dance Studio: Tanečné štúdio môžu využívať domáci aj zahraniční študenti. K dispozícii sú programy pre tanečníkov všetkých úrovní, a v ponuke sú rôzne kurzy a kluby. Študenti dokonca majú možnosť choreografovať svoje vlastné tance a vystúpiť na školských podujatiach.
Genesis Research Lab: v Genesis Research Lab študenti pracujú študenti na vlastných výskumných projektoch vo vybranom predmete ako napr. psychológia, sociológia a ďalšie. Tento vyspelý výskumný program dáva študentom dôležitú skúsenosť v pokročilých výskumných metódach v rámci prípravy na univerzitu.
Flex Classroom: Táto špičkovo vybavená miestnosť je špeciálne navrhnutá pre interaktívne vzdelávanie. Má dostatočné kapacity pre pre celú triedu a ponúka príležitosť pre interaktívne vzdelávcie aktivity alebo vysokoškolské výskumné projekty.

Smart Board Classrooms: tieto učebne sú vybavené zariadením s funkciami ako video, internet, zvuk a dotykovými obrazovkami, ktoré podporujú plne interaktívny multimediálny vzdelávací proces. Učitelia a študenti môžu písať, prezentovať a skúmať v reálnom čase. 
Video Editing Lab: študenti  majú prístup k plne vybavenému laboratóriu na produkciu a úpravu videa. Pomocou ultra moderného softvéru ako  Final Cut Pro môžu vytvárať videá a filmy pre YouTube kanál školy Saint John’s, a pre rôzne školské predstavenia a zhromaždenia.
Auditorium: klimatizované auditórium slúži na rôzne školské podujatia a zhromaženia, ako aj na kultúrne podujatia ako muzikály či divadelné a hudobné predstavenia.   

 

Možnosti štúdia

Na Saint John's môžete študovať 1 semester, 1 školský rok, alebo viac rokov. Študenti, ktorí chcú "maturovať" (t. j. získať oficiálny stredoškolský diplom), musia absolvovať na škole 2 roky štúdia. 

Škola ponúka náročné štúdium zamerané na dosiahnutie akademických cieľov študentov, aby úspešne uspeli v prijímacom konaní na prestížne univerzity. Študenti majú prístup ku všetkým ponukám strednej školy s dodatočnou podporou tímu, ktorý sa stará o zahraničných študentov.

Na strednej škole Saint John’s si môžete vybrať z nasledujúcich predmetov: 

Art: Studio in Art; Painting; Drawing; Photography I and II; Introduction to Photography; Ceramics; Introduction to Graphic Design

Computer: Computer Science; CAD and Robotics; Digital Media; Website Design; Computer Generated Imagery

English: English 9th, 10th, 11th and 12th Grade; Crime and Mystery; Communications; Film Study; Speech; Creative Writing; Contemporary Fiction; Standardized Test Prep; Video/Broadcast Production; AP Seminar; AP Research; Expository Writing; Study of British Literature

Language: Spanish I-III; Spanish IV; Intermediate Spanish Conversation; French I-IV; Italian I-IV; American Sign Language I and II

Mathematics: Algebra I; Geometry; Algebra II/Trigonometry; Finite Math; Calculus II and II; Statistics; Pre-Calculus; Introduction to Calculus; Finance

Performing Arts: SJB Chorus (Female); Bel Cant Chorale (Female); Himphonix (Male); Select Wind Ensemble; Symphonic Band; String Orchestra; Symphony Orchestra; Jazz Ensemble; Chamber Ensemble; Percussion Ensemble; Dance Choreography; Dance Composition and Choreography; Guitar; Synthesizer; Piano; Music Theory

Physical Education/Health: Boys PE; Girls PE; Health; Introduction to Dance; Introduction to Sports Medicine; Nutrition and Wellness; Dance and Fitness; Physical Activity

Religion: Religious Studies (9. a 10. ročník), Morality (11. ročník), Social Justice, Sexuality, Real World, Life and Death

Science: Earth Science; Biology; Chemistry; Physics; Anatomy/Physiology; Forensic Science; Marine Science; Science Research

Social Studies: Global History I and II; Global History II; US History; AP European History; Economics; Public Policy; College Sociology; AP US Government; Sociology; Social Problems; American Civil Law; Urban Studies; History Through Sports

Pri výbere predmetov sa prihliada na jazykové znalosti študenta, na prerekvizity pre daný predmet (vstupné znalosti na určtiej úrovni), a aby boli zastúpené všetky skupiny predmetov podľa predpisov. Ak chce študent "maturovať", výber predmetov bude prispôsobený požiadavkám na získanie maturitného vysvedčenia. 

St. John's High School je katolícka škola, ktorá však prijíma študentov bez ohľadu na vierovyznanie. Študenti majú 1 povinný predmet z okruhu Religion, všetky ostatné aktivity súvisiace s náboženstvom sú na dobrovoľnej báze. 

Záujmové aktivity

Škola prevádzkuje viac ako 40 záujmových klubov a krúžkov, ktoré predstavujú príležitosť naučiť sa niečo nové a nájsť si kamarátov:
Ako príklad môžeme uviesť nasledujúce: Art Galley Club, Astronomy Club, Book Club, Chess Club, Drama Club, Earth Club, History Club, Jazz Ensemble, National Honor Society, Orchestra, Radio, Student Council, Symphonic Band, Table Tennis, Video Broadcasting Club, Women’s Chorus, Writing Center a mnoho ďalších.  Baseball, Basketball, Bowling, Crew, Cross Country, Equestrian, Football, Golf, Indoor Track and Field, Lacrosse, Sailing, Soccer, Swim and Dive, Tennis, Track and Field, Voleyball, Wrestling.

Škola má taktiež niekoľko športových tímov, ktoré sa zúčastňujú v súťažiach. V zmysle pravidiel platných v štáte New York sa do školských súťažných tímov môžu zapojiť študenti, ktorí nastpujú do 9. ročníka. V prípade vyšších ročníkov sa môžu študenti zapojiť až v 2. roku štúdia. 
Chlapčenské športové tímy: Baseball, Basketball, Bowling, Crew, Cross Country, Equestrian, Football, Golf, Indoor Track and Field, Lacrosse, Sailing, Soccer, Swim and Dive, Tennis, Track and Field, Voleyball, Wrestling.
Dievčenské športové tímy: Badminton, Basketball, Bowling, Cheer, Crew, Cross Country, Equestrian, Golf, Gymnastics, Indoor Track and Field, Kickline, Lacrosse, Sailing, Soccer, Softball, Swim and Dive, Tennis, Track and Field, Voleyball.

The American Exprience Program ponúka zahraničným študentom možnosť spoznávať život a kultúru USA prostredníctvom výletov a exkurzií. Program je možné si predplatiť formou kreditu, ktorý čerpajú na aktivity organizované v rámci American Experience Progrmam. Medzi aktivity patria napr. výlet do New York City, Long Island Adventure Theme Park, Six Flags Fright Fest, korčuľovanie, lyžovanie, snowboard, návšteva hry NBA a mnoho ďalších. Po vyčerpaní je možné si dokúpiť kredit na ďalšie aktivity. 

 

Ubytovanie a stravovanie

Hostiteľská rodina

Hostiteľské rodiny zohrávajú kľúčovú úlohu v celkovej skúsenosti a živote zahraničného študenta. Keďže poskytujú svojim študentom nový domov ďaleko od ich vlastného domova, oddelenie školy, ktoré sa stará o zahraničných študentov, vyberá rodiny veľmi starostlivo. Od rodín sa očakáva, že poskytnú študentom bezpečné prostredie a podporu, a budú ich brať ako plnohodnotného člena rodiny. 

Živoť v hostiteľskej rodine je skvelá príležitosť pre študentov, aby si každodenne precvičovali angličtinu aj mimo školy a aby sa čo najviac naučili o americkej kultúre. Škola a hostiteľské rodiny rešpektujú kultúru každého študenta.

Strava

Cez týždeň majú študenti v hostiteľskej rodine zabezpečené raňajky a večere, cez víkend aj obedy. V dňoch školského vyučovania obedujú študenti v školskej jedálni. Obedy stoja približne 5 - 6 dolárov denne, študenti si sami vyberajú z ponuky jedál. Ak študent potrebuje špeciálnu diétu, je potrebné to uviesť pri prihlasovaní sa na program. 

Doprava do školy a späť je zabezpečená buď školským autobusom, alebo priamo rodinou. 

Podmienky

Všeobecné:

 • priemer známok za posledný rok štúdia do 2,0 až 2,5
 • znalosť angličtiny od úrovne B2
 • absolvovaných min. 8 rokov školskej dochádzky
 • zodpovedný prístup k štúdiu

 

 

Termíny

Nástup na pobyt je možný v dvoch termínoch: 

 • koncom augusta (školský rok alebo semester)
 • v druhej polovici januára

Prihlášky sa prijímajú do týchto termínov: 

 • nástup v auguste: do konca mája 
 • nástup v januári: do konca novembra

Odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Škola má určený limit čo sa týka počtu zahraničných študentov a miesta sa môžu obsadiť aj niekoľko týždňov pred uvedenými termínmi. 

Programový poplatok

Programový poplatok v USD

1 semester  od 19 500
1 školský rok od 31 000
   
Registračný poplatok  500

Ďalšie poplatky:

SEVIS (k študentským vízam) USD 350
Poistenie celoročné Allianz € 661

V programovom poplatku je zahrnuté: 

 • registrácia a školné
 • ubytovanie v rodine so stravou (cez týždeň raňajky a večere, cez víkendy aj obedy)
 • transfer z letiska New York JFK pri prílete
 • orientačné podujatie pri nástupe do školy
 • školská uniforma
 • učebnice
 • denná doprava do/zo školy
 • jazyková podpora (ak je potrebná) 

Chcem sa prihlásiť

Saint Johns High School New York
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk