veľká británia
Štátne stredné školy, výmenný program s výberom regiónu

Štátne stredné školy, výmenný program

Britský vzdelávací systém má vynikajúce meno na celom svete. Školy zabezpečujú vysoký štandard výučby a poskytujú medzinárodne uznávanú kvalifikáciu. Stredné školy kladú dôraz na všeobecný prehľad a vedomosti, prihliadajúc však i na individuálne záujmy študentov. V štátnom školskom systéme navštevujú žiaci strednú školu vo veku od 11 do 18 rokov, pričom posledné dva roky sú venované príprave na záverečné skúšky na vyššom stupni (A-Levels). Školský rok je rozdelený na tri trimestre. InterStudy ponúka vo Veľkej Británii niekoľko variantov stredoškolského programu. 

Program zabezpečuje renomovaná organizácia s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorá má dlhoročné skúsenosti v organizovaní stredoškolských programov vo Veľkej Británii pre študentov z celého sveta. Prostredníctvom svojich výmenných programov poskytuje mladým ľuďom príležitosť získať medzinárodné skúsenosti, spoznať britskú kultúru a zdokonaliť sa v znalosti angličtiny. Študenti navštevujú štátne stredné školy a sú ubytovaní v hostiteľských rodinách, ktoré sú preverované organizáciou.  

Umiestnenie a lokalita

Zahraniční študenti sú umiestňovaní v starostlivo vyberaných hostiteľských rodinách, kde majú zabezpečené ubytovanie a stravu formou plnej penzie. Program umožňuje zvoliť si umiestnenie v Anglicku alebo v Škótsku. V Anglicku je naviac možné splniť preferenciu umiestnenia aj v južnej časti. Študenti sa umiestňujú vo väčších i menších mestách, predmestiach i na vidieku. V Anglicku je taktiež možné splniť špeciálne požiadavky ako napr. umiestnenie v blízkosti konkrétneho mesta v rámci regiónu juh alebo možnosť štúdia určitého predmetu (podľa dostupnosti) alebo venovať sa určitému športu a pod.

Starostlivosť o študenta 
Každému študentovi je pridelená kontaktná osoba – miestny koordinátor. Úlohou tejto osoby je starostlivosť o študenta počas celého pobytu - monitoruje jeho výsledky, pomáha mu a podporuje ho pri adaptácii v novom prostredí, poskytuje informácie a rady. Študentom je k dispozícii aj nepretržitá telefonická asistenčná služba. 

Študenti môžu pred začatím školského roka za príplatok 550 libier absolvovať 5-dňový prípravný pobyt v Londýne. Cieľom pobytu je príprava účastníkov na stredoškolský program spojená so spoznávaním Londýna. V rámci série workshopov sa zaoberajú anglickým jazykom a kultúrou, riešením každodenných záležitostí vyskytujúcich sa počas programu, a  pripravujú sa na svoj pobyt v britskej rodine a škole. Prípravný pobyt je vynikajúcou príležitosťou zoznámiť sa s ďalšími zahraničnými študentmi a spoločne pod vedením pracovníkov našej partnerskej organizácie spoznávať pamiatky a zaujímavosti Londýna. Počas školského roka sa študenti môžu zúčastniť na fakultatívnych výletoch do Edinburghu, na Škótsku vysočinu a do Dublinu.

Podmienky
 • vek: 15 – 18 rokov
 • znalosť anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
 • dobré študijné výsledky
Termíny

Školský rok začína v auguste (Škótsko) alebo v septembri (Anglicko). Študenti sa môžu prihlásiť na celý školský rok (od augusta/septembra do júna), 2 trimestre (7 – 8 mesiacov od augusta/septembra), na 1 trimester (3 – 4 mesiace od septembra), alebo na 1 semester (4 a po až 5 a pol mesiacov) s nástupom v auguste/septembri alebo v januári. Taktiež je možné 2-ročné štúdium ukončené britskou maturitou alebo IB diplomom.

Kedy sa prihlásiť

Záujemcom odporúčame prihlásiť sa čo najskôr, pretože môže dôjsť k naplneniu kapacít už pred nižšie uvedeným termínom uzávierky.

 • nástup v auguste/septembri: do 1. mája
 • nástup v januári: do 15. októbra
Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • poradenstvo pri výbere programu alebo školy
 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • ubytovanie v hostiteľskej rodine
 • strava formou plnej penzie (okrem školských obedov)
 • orientačný program po príchode
 • podpora a asistencia miestneho koordinátora
 • transfer z/na určené letisko
 • študentská príručka
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba

Programový poplatok v GBP​

1 školský rok 6 790
2-ročný program s britskou maturitou alebo IB diplomom 12 295
2 trimestre od septembra (7 - 8 mesiacov) 6 690
Semester od septembra (4,5 mesiacov) 6 590
Semester od januára (5,5 mesiacov) 6 690
1 trimester od septembra (3 - 4 mesiace) 6 390
Príplatok pre účastníkov do 16 rokov  
1 školský rok 1 000
1 semester od januára 1 000
1 trimester od septembra 1 000
Možné príplatky  
Výber regiónu: Anglicko, Škótsko 1 000
Výber lokality v rámci Anglicka*: juh 1 000
Prípravný pobyt v Londýne 550
Špeciálne požiadavky 700

* pozn.: príplatok za výber lokality sa pripočíta k poplatku za výber regiónu

Chcem sa prihlásiť

Štátne stredné školy, výmenný program s výberom regiónu
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Grösslingová 45, 811 05 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
Hviezdoslavova 7, 042 00 Košice

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk