Stredoškolské štúdium na Novom Zélande

Nový Zéland stredoškolský program

InterStudy ponúka slovenským stredoškolákom možnosť študovať na Novom Zélande prostredníctvom troch rôznych programov. Všetky tri programy sú organizované našou novozélandskou partnerskou organizáciou, ktorá tieto pobyty zabezpečuje na základe licencie novozélandského ministerstva školstva. Organizácia má dlhoročné skúsenosti so zabezpečovaním stredoškolských výmenných programov a má svoju sieťou miestnych zástupcov po celej krajine. Stredoškolského programu na Novom Zélande sa môžu zúčastniť študenti vo veku 15 - 18 rokov. Študenti počas programu navštevujú miestnu štátnu strednú školu a bývajú v starostlivo vybranej hostiteľskej rodine.

Nový Zéland je krajinou, ktorá svojou rozmanitosťou ponúka zahraničným študentom nielen mnoho zážitkov a možnosť získania nových skúseností, ale taktiež možnosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku, naučiť sa samostatnosti v cudzej krajine a vyskúšať si nový školskýo systém. Nový Zéland kladie veľký dôraz na vzdelanie svojich obyvateľov. Štátne školstvo je dotované vládou a minimálne 12-ročná školská dochádzka je v krajine povinná. Deti nastupujú do školy vo veku 5 rokov a väčšina detí dochádzku ukončí vo veku 18 rokov. Stredoškolské štúdium na Novom Zélande je päťročné, predstavuje 9. až 13. rok školskej dochádzky. Školský rok začína koncom januára/začiatkom februára a končí v decembri, a je rozdelený do štyroch „terms“. Väčšina zahraničných študentov je zaradená do 11. alebo 12. ročníka. 

Vyučovanie prebieha od pondelka do piatka, väčšinou v čase od 8:30 do 15:30. Študenti majú niekoľko povinných predmetov ako angličtina, matematika, telesná výchova, prírodné vedy a spoločenské vedy. Popri týchto predmetoch si volia ďalšie predmety na základe svojich záujmov, napr. cudzí jazyk (jednou z možností je miestny jazyk maorijčina), odborné predmety, umenie, hudbu a i. Pomer povinných predmetov k voliteľným predmetom sa vo vyšších ročníkoch postupne znižuje. Študenti sa môžu zapojiť do rôznych športov ako napríklad plávanie, atletika, basketbal, kriket, volejbal, squash, rugby či futbal. Vo väčšine novozélandských stredných škôl je povinné nosenie školskej uniformy. Obedové balíčky si môžu účastníci programu nosiť z domu (tieto si väčšinou pripravujú sami), alebo si môžu zakúpiť obed v školskej jedálni. Podľa vzdialenosti dochádzajú študenti do školy pešo, na bicykli, verejnou dopravou alebo školským autobusom. 

Umiestnenie a lokalita

Stredoškolské štúdium na Novom Zélande je jedinečnou príležitosťou pre slovenských študentov zažiť nezabudnuteľné dobrodružstvo v tejto výnimočnej krajine. Nový Zéland sa rozprestiera na dvoch ostrovoch (Severný a Južný ostrov) v juhozápadnej časti Tichého oceánu. Krajina leží juho-východne od Austrálie a v jej blízkosti sa nachádzajú ďalšie exotické ostrovy ako napríklad Nová Kaledónia, Fidži a Tonga. Nový Zéland ponúka prostredie rozmanité svojou faunou a flórou, cez vrchy týčiace sa až do výšky 3000 m. n. m na Južnom ostrove alebo aktívny vulkán Raupehu na Severnom ostrove, cez dažďové lesy, ľadovce a fjordy, až po slnečné pláže, ktoré sa rozprestierajú po pobreží krajiny. Študenti majú preto počas stredoškolského programu na Novom Zélande možnosť zúčastniť sa rôznych aktivít hlavne v prírode, či už turistiky v dažďových lesoch, kajakovania na mori, alebo pozorovania zvierat vo voľnej prírode. 

Výmenný program

Pri tomto programe prijímajú školy aj hostiteľské rodiny zahraničných študentov na dobrovoľníckej báze. Rodiny sú starostlivo vyberané lokálnym koordinátorom. Približne 60 percent hostiteľských rodín už v minulosti hosťovali zahraničných študentov. Typická hostiteľská rodina neexistuje, môže to byť jeden rodič s deťmi alebo bez detí (v prípade dievčat môže byť jedným rodičom bez detí iba hostiteľská matka) alebo manželský/partnerský pár s deťmi alebo bez detí. Umiestnenie môže byť vo väčšom meste, ale tiež v malomestskej alebo vidieckej oblasti. Študenti majú vlastnú izbu alebo spoločnú s hostiteľským súrodencom rovnakého pohlavia. Hostiteľská rodina sa môže rozhodnúť hosťovať aj ďalšieho zahraničného študenta, takmer polovica umiestnení sú dvojité umiestnenia. Študent sa počas programu stáva plnohodnotným členom hostiteľskej rodiny, vzťahujú sa naňho tie isté pravidlá, ako na ostatných členov rodiny a mal by sa tiež podieľať na rodinnom živote a fungovaní domácnosti.  Základným predpokladom úspešného pobytu je snaha študenta začleniť sa do rodiny a komunity a otvorene a úprimne komunikovať so svojou hostiteľskou rodinou.  Rodiny poskytujú študentovi každodenne stravu, avšak školské obedy zakúpené v škole si študenti hradia sami.

V rámci výmenného programu na Novom Zélande môžu študenti uviesť preferenciu umiestnenia na Severnom alebo Južnom ostrove. Za umiestnenie na požadovanom ostrove sa účtuje príplatok NZD 1.400. Aby bola reálna šanca študentovi v tomto smere vyhovieť, odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. 

Program Plus
Ide o stredoškolský program, ktorý je podobný kultúrno-výmennému programu v tom, že študenti sú umiestnení v dobrovoľníckych hostiteľských rodinách. Tento program prebieha v meste Whanganui, ktoré má približne 45 000 obyvateľov a rozprestiera sa na západnom pobreží Severného ostrova. Vďaka svojej ľahkej dostupnosti k okolitým plážam, riekam a horám ponúka množstvo športových aktivít v zdravom životnom prostredí. Wanganui má viacero kultúrno-spoločenských a nákupných zariadení, múzeí, galérií, kín a reštaurácií. Nachádza sa v oblasti s miernym podnebím, má bohaté kultúrne dedičstvo a vďaka priateľskému prístupu obyvateľov je ideálnym prostredím pre zahraničných študentov. 

Účastníci program navštevujú školu Whanganui City College, ktorá má vyše storočnú tradíciu a nachádza sa priamo v centre mesta Whanganui. Areál školy tvoria rozsiahle športové ihriská, bazén, telocvičňa a v súčasnosti ju navštevuje približne 360 študentov. Moto školy „Te Kura o Te Manawa“ alebo „Škola so srdcom“, odráža jej filozofiu. Whanganui City College podporuje svojich študentov v rôznych mimoškolských aktivitách, záujmových skupinách v oblasti kultúry, ako aj hudby. Škola taktiež umožňuje študentom zapojiť sa do rôznych športových aktivít (napr. rugby, futbal, basketbal, tenis, kriket, hokej, jazdenie na koni, karate, džudo a iné). Škola poskytuje študentom počas štúdia maximálnu podporu. Vďaka menším triedam (približne 14 študentov) sa môžu učitelia dostatočne venovať každému študentovi.

Študenti majú niekoľko povinných predmetov ako angličtina, matematika, telesná výchova, prírodné vedy a spoločenské vedy. Popri týchto predmetoch si volia ďalšie predmety na základe svojich záujmov, napr. cudzí jazyk (maorijčina), geografia, história, biológia, v rámci prípravy na povolanie si môžu zvoliť odborné predmety ako dizajn, vizuálna komunikácia, informatika, ekonómia, potravinárska alebo textilná technológia, cestovný ruch, záhradníctvo, umenie alebo hudba. Ako jedna z mála škôl na Novom Zélande, Whanganui City College ponúka záujemcom aj štúdium na vojenskej akadémii.

Popri akademických predmetoch absolvujú študenti aj výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka, a škola ponúka aj možnosť prípravy na medzinárodne uznávané skúšky ako IELTS. 

Program s možnosťou výberu školy
Popri výmennom programe a programe Plus má InterStudy v ponuke aj program s možnosťou výberu konkrétnej lokality či školy. V ponuke sú kvalitné školy v rôznych mestách Severného a Južného ostrova, ako aj v hlavnom meste. Študenti sú ubytovaní v starostlivo vyberaných dobrovoľníckych rodinách. Študent si má možnosť voľby z nižšie uvedených troch škôl:

Cullinane College

Škola situovaná v historickom meste Whanganui, v jednom z najstarších miest na Novom Zélande vôbec. Pláže s čiernym pieskom či výlety do národných parkov sú lákadlom pre nejedného zahraničného študenta.

Škola sa pýši svojimi kresťanskými hodnotami ako i rodinnou atmosférou – v súčasnosti ju navštevuje vyše 325 študentov, ktorým poskytuje vysoký štandard vzdelávania a osobnostného rastu. Náboženstvo je zakomponované do štúdia, avšak od študenta sa nevyžaduje kresťanské či iné vyznanie: študenti pravidelne diskutujú o životných skúsenostiach, inakosti a kultúrach, pričom dané témy je možné študovať aj na predmete Life Skills.

Zahraničný študent je plne integrovaný do stredoškolského života, čo mu napomáha míľovými krokmi zlepšovať sa či už v písomnej alebo hovorovej komunikácií anglického jazyka. Vedenie školy podporuje študentov v aktívnom zapájaní sa do zimných/letných športových alebo kreatívnych - kolektívnych hier ako napr. dráma a divadlo, kapa haka, leadership training alebo adventure education.

Manawatu College

Stredná štátna škola situovaná v meste Foxton, ktoré je rajom pre rybárčenie, kajakovanie, surfovanie alebo dokonca relaxačné športové aktivity.

Popri dokonalom prostredí, škola kladie dôraz na interakciu študent – učiteľ, pozitívnu atmosféru a kultúru. Je významná svojimi pevnými väzbami skrz ktoré motivuje študentov napredovať a rozvíjať vedomosti, zručnosti a pozitívne životné postoje. Štúdium na Manawatu strednej škole je definované ako inšpiratívne pre terajšiu generáciu s víziou lepšieho zajtrajška. Štúdium je príjemného charakteru, pričom zamestnanci školy podporujú študentov v dosahovaní čo najlepších akademických a športových výsledkov

Športové záujmy si tu nájde každý nadšenec dobrodružstva a pohybu. Študenti participujú a kolektívne sa zapájajú do športov ako: atletika, basketbal, športové bicyklovanie, futbal, hokej, ironman súťaže, rugby, beh, plávanie, tenis, volejbal, spevácky zbor a mnohé iné.

Gore High School

Štátna koedukačná škola situovaná na deviatich ákroch priamo v srdci mesta Gore, ktoré je najväčšie v južnom regióne Nového Zélandu. Nadšenci vysokohorského bicyklovania, tzv. mountin biking-u si tu prídu na svoje aj vďaka možnosti stať sa členom Mouantin Biking Club-u. Oblasť je bohatá aj na zimné športy s ponukou hokeja, rýchlostného korčuľovania a či krasokorčuľovania.

Škola je významná priateľskou atmosférou a vzájomným rešpektom, pričom medzinárodný študenti sa začleňujú do školskej komunity aj vďaka menším triedam, silnému akademickému programu či vždy odhodlanému vyučujúcemu. Silnou doménou školy je aj bohatá kultúrna a športová stránka prostredia. Študenti majú možnosť si vyberať či už zo zimných alebo letných športov vrátane hokeja, kriketu, netballu, rugby, futbalu, basketbalu, atletiky, volejbalu, bedmintonu, tenisu, triatlonu, squashu a mnohých ďalších.

Za športovou stránkou školy nezaostáva ani tá kultúrna. Škola už roky buduje tradície v aktivitách ako produkcia koncertov, Shakespearove súťaže, školské spevácke zbory, jazzové a rockové skupiny ako i produkciu hudobných tried. Pre hudobne nadaných študentov sú k dispozícií lekcie inštrumentálnych nástrojov ako saxofón, klarinet, klavír, flauta a trubka. Mimoškolské aktivity je možné zastrešiť pre hru na gitare, husliach, čele a kontrabase.

* Cenovú ponuku si môžete vyžiadať v InterStudy, základný prehľad nájdete v sekcii Programový poplatok. 

Starostlivosť o študentov
Program začína dvojdňovým orientačným kempom v Aucklande, následne študenti cestujú k svojej hostiteľskej rodine. Každému študentovi je počas stredoškolského programu na Novom Zélande k dispozícii miestny koordinátor, ktorý býva v blízkosti hostiteľskej rodiny a poskytuje študentovi asistenciu a pomoc v každej situácii. Miestny koordinátor je so študentom pravidelne v telefonickom alebo osobnom kontakte každý mesiac a monitoruje študentov vzťah s hostiteľskou rodinou, jeho prospech v škole a celkovú spokojnosť. Počas pobytu má študent taktiež k dispozícii 24-hodinovú telefónnu linku, kde sa môže v prípade potreby kedykoľvek dovolať pomoci.

Podmienky
 • vek 15 až 18 rokov
 • znalosť anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni
 • dobré študijné výsledky
 • záujem o novozélandskú spoločnosť a kultúru
 • samostatnosť, schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam
Termíny

Dĺžka pobytu
Dĺžka stredoškolského programu je 5 alebo 11 mesiacov (v prípade nástupu v júli na celý školský rok je dĺžka pobytu 12 mesiacov). Školský rok sa na Novom Zélande, na rozdiel od Slovenska, začína koncom januára a je rozdelený na 4 „terms“, pričom každý trvá cca. 10 týždňov, s dvojtýždňovými prázdninami v máji, júli a septembri a letnými prázdninami (6 – 7 týždňov) v decembri a v januári. Nástup je možný dvakrát do roka, a to na začiatku školského roka (koncom januára) alebo na začiatku druhého polroka (júl). Program s výberom školy je možné absolvovať v dĺžke 1 až 3 terms s nástupom v januári, apríli a v júli. 

Kedy sa prihlásiť

Výmenný program: 
Počet miest je obmedzený, prihlášky sa prijímajú len do obsadenia miest, najneskôr však do uzávierky: 

 • nástup v januári:   do 16. augusta 
 • nástup v júli:     do 13. marca

Program Plus:

 • nástup v januári:   do 1. septembra
 • nástup v júli:     do 1. mája

Program s výberom školy: 

 • nástup v januári:   do 1. novembra
 • nástup v apríli: do 1. marca
 • nástup v júli:     do 15. mája

 

Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • zápis a štúdium na strednej škole
 • umiestnenie v hostiteľskej rodine, ktorá poskytuje ubytovanie a stravu
 • podpora a asistencia miestneho koordinátora
 • podklady k získaniu víza
 • orientačné stretnutie pred odletom
 • informačný balíček
 • transfer z/na určené letisko na Novom Zélande
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba

Programový poplatok v NZD​

Výmenný program:  
1 školský rok od januára (11 mesiacov) od 18 650 (cca 11 102 eur)                                                                   
1 školský polrok od januára (5 mesiacov) od 13 950 (cca 8 304 eur)
1 školský rok od júla (12 mesiacov) od 18 650 (cca 11 102 eur)
1 školský polrok od júla (5 mesiacov) od 13 950 (cca 8 304 eur)
Poistenie:  
1 školský rok 690 (cca 412 eur)
1 školský polrok 350 (cca 209 eur)
Welcome Camp 750 (cca 447 eur)
Výber regiónu 1 500 (cca 895 eur)

Classic Plus Programme

    1 školský rok 3 trimestre 2 trimestre 1 trimester
Mesto Škola        
Whanganui Whanganui City College 23 650 19 050 15 450 9 700
Whanganui Cullinane College 24 150 20 350 14 450 9 150
Foxton Manawatu College 23 050 18 850 14 450 9 150
Gore Gore High School 23 650 20 050 14 950 9 700
Welcome Camp   750 750 750 750

(Poistenie pre Classic Plus Programme je zahrnuté v cene)

Select Programmes

Severný ostrov   1 školský rok 3 trimestre 2 trimestre 1 trimester
Mesto Škola        
Kerikeri Kerikeri High School  32 450 25 350 17 750 10 800
Orewa Orewa College 34 950 27 150 18 200 10 450
Auckland Whangaparaoa College 33 350 25 850 18 150 10 850
Auckland Rangitoto College 37 450 28 550 18 250 10 650
Auckland Mount Roskill Grammar 33 550 26 050 17 250 9 950
Auckland Mount Albert Grammar 39 350 30 350 20 350 11 300
Auckland Onehunga High School 34 350 26 150 17 750 9 950
Auckland  Western Springs College 40 250 31 850 22 150 12 450
Auckland Selwyn College 36 350 28 250 19 250 11 150
Whakatane Whakatane High School 33 150 26 350 18 750 12 050
Rotorua John Paul College 33 650 25 250 17 150 9 950
Taupo Tauhara College 29 050 22 350 15 450 9 150
New Plymouth Spotswood College 31 950 25 050 17 150 9 850
Paraparaumu Kapiti College 34 950 26 650 17 750 10 050
Južný ostrov          
Mesto Škola 1 školský rok 3 trimestre 2 trimestre 1 trimester
Nelson Waimea College 33 150 25 650 18 150 11 650
Christchurch  Christchurch Boys’ High School 33 500 25 250 17 450 10 050
Wanaka Mount Aspring College 37 650 30 350 22 150 13 150

(Poistenie pre Program s výberom školy je zahrnuté v cene)

Chcem sa prihlásiť

Štátne stredné školy, výmenný program s výberom regiónu
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk