nemecko
stredoškolský program s výberom lokality

Stredoškolský program s výberom lokality

Nemecký školský systém je zložitejší ako slovenský a tiež sa môže mierne odlišovať v jednotlivých regiónoch. Po štyroch rokoch základnej školy pokračujú študenti na gymnáziu, Realschule, Hauptschule alebo Gesamtschule. Gesamtschule je najnovší typ školy, pri ktorom existujú v rámci jednej inštitúcie už spomínané tri vetvy (Hauptschule, Realschule a gymnázium). Gesamtschule ponúka naviac aj popoludňajšie aktivity ako rôzne krúžky či prácu na projektoch. Tento typ školy sa vo viacerých spolkových krajinách stal alternatívou k tradičnému systému. Štúdium na Realschule končí vo veku 16 rokov, pričom je možné pokračovanie v štúdiu na vyššej odbornej škole. Gymnaziálne štúdium trvá 8 alebo 9 rokov a končí maturitnou skúškou. Väčšina slovenských študentov sa umiestňuje práve na gymnáziách, ktoré na druhom stupni (posledné 2 - 3 ročníky) umožňujú špecializáciu na všeobecnovzdelávacie alebo odborné predmety. Nemecké stredné školy sa snažia zapojiť zahraničných študentov do mnohých školských aktivít. Na každej škole prebieha množstvo projektov a funguje niekoľko záujmových krúžkov či klubov, ktoré môžu byť zamerané na šport, umenie, alebo prácu s počítačom.

InterStudy zabezpečuje stredoškolské programy v Nemecku v spolupráci s renomovanou organizáciou so stabilným zázemím a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti medzinárodného vzdelávania.

Umiestenie a lokalita

Výhodou tohto programu je umiestnenie v preferovanej lokalite, čiže študent si sám môže vybrať z ponuky miest či regiónov: Berlín, Potsdam, Wiesbaden, Norimberg, Augsburg, Oldenburg, Bonn – Kolín a Montabaur - Koblenz. Študenti nemusia byť umiestnení priamo vo zvolenom meste, väčšina hostiteľských rodín totiž býva na predmestiach alebo v menších mestách či dedinkách v blízkosti zvoleného mesta. Ak študent nemá vybranú lokalitu, partnerská organizácia mu po prijatí prihlášky odporučí optimálne umiestnenie na základe jeho študijných a ďalších záujmov. Hostiteľské rodiny poskytujú študentom plnú penziu a vlastnú izbu. Od študenta sa očakáva, že príjme rovnaké práva a povinnosti, ako majú ostatní členovia rodiny a bude sa snažiť plne integrovať v novom prostredí.

Starostlivosť o študenta​

Obidve naše partnerské organizácie majú dlhoročné skúsenosti v práci so zahraničnými stredoškolákmi. Každý študent má určeného miestneho koordinátora, ktorý má na starosti aj výber hostiteľských rodín a registráciu študenta na nemeckej strednej škole. Koordinátor osobne navštívi študenta krátko po jeho príchode a pomôže mu v orientácii v novom školskom aj rodinnom prostredí. Koordinátor je študentovi počas celého pobytu k dispozícii, udržiava kontakt so školou a rieši prípadné problémy študentov.

Podmienky
 • vek: 14 - 17 rokov
 • znalosť nemčiny: B1
 • dobré študijné výsledky
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
 • záujem o nemeckú spoločnosť a kultúru
Termíny

Školský rok sa začína v auguste/septembri a končí v júni/júli, v závislosti od spolkovej krajiny. Program umožňuje štúdium v dĺžke celého školského roka a jedného polroka (semestra). Druhý školský polrok sa zvyčajne začína koncom januára až začiatkom februára. Krátkodobé pobyty sú možné na 2 alebo 3 mesiace.
          
Kedy sa prihlásiť

 • nástup v auguste/septembri: do 15. mája
 • nástup v januári/februári: do 15. októbra 
Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • ubytovanie a strava v hostiteľskej rodine
 • asistencia a pomoc miestneho koordinátora
 • transfer z vlakovej alebo autobusovej stanice k rodine
 • orientácia po príchode
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba

Programový poplatok v EUR

1 školský rok 8 400
1 semester (6 mesiacov) 5 200
1 semester (5 mesiacov) 4 400
3 mesiace 2 800
2 mesiace 2 250
Intenzívny kurz nemčiny pre študentov s úrovňou nižšou ako B1   600/týždeň
Povinné poistenie 12/týždeň

Chcem sa prihlásiť

Stredoškolský program s výberom lokality
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Grösslingová 45, 811 05 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
Hviezdoslavova 7, 042 00 Košice

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk