nemecko
stredoškolský program s výberom lokality

Stredoškolský program s výberom lokality

Nemecký školský systém je zložitejší ako slovenský a tiež sa môže mierne odlišovať v jednotlivých regiónoch. Po štyroch rokoch základnej školy pokračujú študenti na gymnáziu, Realschule, Hauptschule alebo Gesamtschule. Gesamtschule je najnovší typ školy, pri ktorom existujú v rámci jednej inštitúcie už spomínané tri vetvy (Hauptschule, Realschule a gymnázium). Gesamtschule ponúka naviac aj popoludňajšie aktivity ako rôzne krúžky či prácu na projektoch. Tento typ školy sa vo viacerých spolkových krajinách stal alternatívou k tradičnému systému. Štúdium na Realschule končí vo veku 16 rokov, pričom je možné pokračovanie v štúdiu na vyššej odbornej škole. Gymnaziálne štúdium trvá 8 alebo 9 rokov a končí maturitnou skúškou. Väčšina slovenských študentov sa umiestňuje práve na gymnáziách, ktoré na druhom stupni (posledné 2 - 3 ročníky) umožňujú špecializáciu na všeobecnovzdelávacie alebo odborné predmety. Nemecké stredné školy sa snažia zapojiť zahraničných študentov do mnohých školských aktivít. Na každej škole prebieha množstvo projektov a funguje niekoľko záujmových krúžkov či klubov, ktoré môžu byť zamerané na šport, umenie, alebo prácu s počítačom.

InterStudy zabezpečuje stredoškolské programy v Nemecku v spolupráci s renomovanou organizáciou so stabilným zázemím a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti medzinárodného vzdelávania.

Umiestenie a lokalita

Výhodou tohto programu je umiestnenie v preferovanej lokalite, čiže študent si sám môže vybrať z ponuky miest či regiónov: Berlín, Potsdam, Wiesbaden, Norimberg, Augsburg, Oldenburg, Bonn – Kolín a Montabaur - Koblenz. Študenti nemusia byť umiestnení priamo vo zvolenom meste, väčšina hostiteľských rodín totiž býva na predmestiach alebo v menších mestách či dedinkách v blízkosti zvoleného mesta. Ak študent nemá vybranú lokalitu, partnerská organizácia mu po prijatí prihlášky odporučí optimálne umiestnenie na základe jeho študijných a ďalších záujmov. Hostiteľské rodiny poskytujú študentom plnú penziu a vlastnú izbu. Od študenta sa očakáva, že príjme rovnaké práva a povinnosti, ako majú ostatní členovia rodiny a bude sa snažiť plne integrovať v novom prostredí.

Starostlivosť o študenta​

Obidve naše partnerské organizácie majú dlhoročné skúsenosti v práci so zahraničnými stredoškolákmi. Každý študent má určeného miestneho koordinátora, ktorý má na starosti aj výber hostiteľských rodín a registráciu študenta na nemeckej strednej škole. Koordinátor osobne navštívi študenta krátko po jeho príchode a pomôže mu v orientácii v novom školskom aj rodinnom prostredí. Koordinátor je študentovi počas celého pobytu k dispozícii, udržiava kontakt so školou a rieši prípadné problémy študentov.

Podmienky
 • vek: 14 - 17 rokov
 • znalosť nemčiny: B1
 • dobré študijné výsledky
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
 • záujem o nemeckú spoločnosť a kultúru
Termíny

Školský rok sa začína v auguste/septembri a končí v júni/júli, v závislosti od spolkovej krajiny. Program umožňuje štúdium v dĺžke celého školského roka a jedného polroka (semestra). Druhý školský polrok sa zvyčajne začína koncom januára až začiatkom februára. Krátkodobé pobyty sú možné na 2 alebo 3 mesiace.
          
Kedy sa prihlásiť

 • nástup v auguste/septembri: do 15. mája
 • nástup v januári/februári: do 15. októbra 
Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • ubytovanie a strava v hostiteľskej rodine
 • asistencia a pomoc miestneho koordinátora
 • orientácia po príchode
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba

Programový poplatok v EUR

1 školský rok 10 512                                                                                                                                        
1 semester (6 mesiacov) 7 495
1 semester (5 mesiacov) 6 693
4 mesiace 5 892
3 mesiace 5 091
2 mesiace 4 317
Povinné poistenie 12/týždeň

Chcem sa prihlásiť

Stredoškolský program s výberom lokality
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk