Stredoškolské štúdium v zahraničí - Termíny

Kedy sa treba prihlásiť?

Termín uzávierky prihlášok je uvedený pri každom programe samostatne. Stáva sa, že sa kapacity niektorých programov či škôl zaplnia už pred uzávierkou, preto odporúčame začať s vybavovaním čo najskôr. Treba tiež počítať s časom potrebným na prípravu prihlášky, doplnenie očkovaní či vybavovanie víz. Včasným prihlásením sa pri niektorých programoch zvyšuje šanca na včasné umiestnenie a znižuje sa riziko oneskoreného nástupu na pobyt z dôvodu časovej náročnosti umiestnenia a zdĺhavého vybavovania vízových formalít. 

Kedy sa treba prihlásiť?
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk