Stredoškolské štúdium v zahraničí - Termíny

Kedy sa treba prihlásiť?

Termín uzávierky prihlášok je uvedený pri každom programe samostatne. Stáva sa, že sa kapacity niektorých programov či škôl zaplnia už pred uzávierkou, preto odporúčame začať s vybavovaním čo najskôr. Treba tiež počítať s časom potrebným na prípravu prihlášky, doplnenie očkovaní či vybavovanie víz. Včasným prihlásením sa pri niektorých programoch zvyšuje šanca na včasné umiestnenie a znižuje sa riziko oneskoreného nástupu na pobyt z dôvodu časovej náročnosti umiestnenia a zdĺhavého vybavovania vízových formalít. 

Kedy sa treba prihlásiť?
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk