Stredoškolské štúdium v zahraničí - Kontakt

Kontakt

InterStudy Bratislava

Gajova 4, 811 09  Bratislava
Tel.: 02-5262 2611, 02-5262 2612
Mobil: 0915 579 353

mail: studium@interstudy.sk, info@interstudy.sk

Otváracie a konzultačné hodiny:
pondelok – piatok 09:00 – 17:00

InterStudy Košice - dočasne online

Tel.: 0915 579 353
mail: studium@interstudy.sk

 

 
 
Kontakt
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk