Vymenné programy

USA

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, USA

O štúdiu na strednej škole v USA sníva nejeden študent. Krajina neobmedzených možností ponúka nielen kvalitné školstvo, ale aj množstvo zážitkov a cenných skúseností. Americký školský systém sa od toho slovenského výrazne líši. Najväčšia zmena pre každého nového študenta bude neobmedzená voľnosť najmä pri výbere predmetov.

Stredoškolské štúdium v USA kladie dôraz na kvalitu získaných poznatkov. Študenti sú vedení k aktívnej účasti na hodinách formou diskusií, tímových projektov a experimentov. Napriek tomu, že každý štát má právo stanoviť si svoje učebné metódy, v jednom si je stredoškolské štúdium v USA podobné - študenti sa učia súvislosti medzi faktami, vedieť vyjadriť svoj názor a nebáť sa ho prezentovať pred svojimi spolužiakmi. Samotné štúdium na amerických stredných školách nezaťažuje študentov s veľkým počtom predmetov. Popri základných predmetoch, ako anglický jazyk, matematika, dejepis, či prírodné vedy, si študenti volia niekoľko voliteľných predmetov podľa vlastného záujmu. Svoje vedomosti tak môžu prehĺbiť z oblasti umenia, filozofie, hudby alebo ekonomiky, či práva. Zahraniční študenti sa prihlasujú na mimoškolské aktivity rovnako ako ich americkí spolužiaci. Navyše, pokiaľ sa venujú nejakému športu, majú možnosť trénovať v školských kluboch. Stredné školy v USA sú známe svojou dlhodobou tradíciou v športových aktivitách. Usilovní študenti môžu reprezentovať školu na národných turnajoch, no medzi vyhľadávané aktivity patrí aj záujmová činnosť v rôznych dramatických, divadelných, tanečných, počítačových alebo debatných krúžkoch. Študenti sa už počas strednej školy zapájajú do mimoškolských aktivít, ktoré im neskôr môžu pomôcť pri prijímačkách na vysokú školu. Vysoká motivácia, možnosť zdokonalenia sa v anglickom jazyku, spoznávanie jednej z najnavštevovanejších krajín sveta je len zlomok, ktorý čaká na študentov s cieľom stráviť časť štúdia na niektorej z partnerských stredných škôl v USA

Kanada

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, KANADA

Kanadské stredné školy prijímajú zahraničných študentov už od roku 1980. Za vyše tri desaťročia získali dostatočne veľa skúseností, ktoré robia z Kanady vhodnú destináciu na zahraničné stredoškolské štúdium. Hlavný dôvod úspechu kanadského stredoškolského programu je, že ako jedna z najbohatších krajín sveta investuje do školstva značné množstvo finančných prostriedkov, čo sa výrazne odráža aj na samotnej kvalite školského systému.

Pre slovenských študentov je stredná škola v Kanade dobrou voľbou nielen z hľadiska kvality, ale aj pre možnosť vyhovieť individuálnym požiadavkám a záujmom každého študenta. Študenti si môžu zvoliť lokalitu pobytu alebo predmety, ktorým by sa chceli hlbšie venovať. Samozrejmosťou je tiež široký výber voliteľných predmetov. V ponuke stredných škôl je možné nájsť predmety zamerané na medzinárodné právo, grafický dizajn, herectvo, tanec, hudbu alebo ekonomiku. Okrem umenia sa kanadské stredné školy snažia podporovať aj športové talenty a rozvíjať šport u každého jedinca. Nech už si študenti vyberú akýkoľvek typ športu, venovať sa mu môžu buď vo svojom voľnom čase, alebo v niektorom zo školských klubov a spolkov. Stredoškolský program v Kanade ponúka okrem iného aj zdokonaľovanie sa vo francúzskom jazyku. Ako krajina, kde sa okrem angličtiny používa tiež francúzsky jazyk, slovenskí stredoškoláci si môžu zvoliť buď bilingválne štúdium v anglickom a francúzskom jazyku, alebo anglickú strednú školu s ubytovaním vo francúzsky hovoriacej rodine. Školský rok trvá podobne ako na Slovensku od začiatku septembra do konca júna. Dĺžka štúdia závisí od preferencií každého študenta. Kanada je jednoducho krajina, ktorá aj prostredníctvom stredoškolského vzdelávania rozvíja talent každého študenta a pomáha mu na ceste k dosiahnutiu svojich snov.

Veľká Británia

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, VEĽKÁ BRITÁNIA

Semester alebo rok na strednej škole vo Veľkej Británii môže byť osviežujúcim zážitkom pre študentov stredných škôl, ktorí by chceli spoznať Anglicko aj z iného uhla pohľadu. O tom, že školský systém vo Veľkej Británii patrí k najlepším na svete svedčí aj fakt, že sa v krajine nachádza niekoľko celosvetovo najznámejších univerzít.

Každá stredná škola v Anglicku podporuje akademický a individuálny rozvoj študenta. Stredné školy vo Veľkej Británii kladú dôraz na všeobecný prehľad a vedomosti, no na druhej strane podporujú záujmy každého žiaka. Práve preto majú stredoškoláci možnosť výberu z rôznych mimoškolských aktivít. Vo svojom voľnom čase sa môžu venovať športu, hudbe, divadlu alebo iným typom umenia. Študentom je k dispozícii knižnica a učebne sú vybavené najmodernejšími technologickými novinkami. Dôraz sa kladie na hĺbkové štúdium, realizáciu experimentov a projektov. K tomu im dopomáhajú rôzne online prednášky, video konferencie, či interaktívne semináre. Školský rok je obyčajne rozdelený na tri trimestre, pričom študenti sa posledné dva roky venujú príprave na záverečné skúšky na vyššom stupni, ktoré sa nazývajú aj A-Levels. Spojené štáty, Kanada a Veľká Británia majú síce spoločný jazyk, no každá z krajín sa v niečom líši. Zažiť časť štúdia na strednej škole v Anglicku, v jednej z najkultúrnejších krajín sveta, ktorá v mnohom inšpiruje, ale potrpí si na tradície, dokáže slovenských stredoškolákov správne naladiť na ich budúce štúdium a inšpirovať ich v dosiahnutí svojich cieľov.

Írsko

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, ÍRSKO

Skalnaté pobrežia, vždyzelené pohoria, bohatá história a rozvinutá kultúra. Írsko sa v mnohom podobá na svojho najbližšieho suseda - Veľkú Britániu. Štúdium na strednej škole v Írsku ponúka vysoký akademický štandard.

Študenti si volia maximálne 7 predmetov, pričom dôraz sa kladie na hĺbkové štúdium. Okrem hlavných predmetov majú žiaci možnosť zvoliť si z veľkého množstva voliteľných predmetov, ktoré zahŕňajú rôzne športové alebo umelecké aktivity. Do mimoškolských aktivít sa často zapájajú aj samotní učitelia, aby sa bližšie spoznali so svojimi žiakmi. Stredoškolské štúdium je rozdelené do dvoch trojročných cyklov. Prvý cyklus je zameraný na všeobecné získavanie poznatkov a v druhom sa študenti pripravujú na záverečné skúšky, po absolvovaní ktorých môžu ďalej pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Hodiny sú prevažne koncipované formou striedania teoretických hodín s praktickými seminármi. Učitelia často podporujú študentov, aby sa aktívne zapájali do vyučovacieho procesu a vyjadrili svoj názor na preberanú látku. Na praktických hodinách sa žiaci venujú rôznym experimentom a sú vedení k samostatnosti. Napriek tomu, že je Írsko pomerne malá krajina, pre študentov má čo ponúknuť nielen z hľadiska vzdelávania, ale aj z možnosti cestovania. Študenti sa domov vracajú plní nových skúseností a zážitkov, na ktoré len tak rýchlo nezabudnú.

Nemecko

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, NEMECKO

Študenti zo stredných škôl môžu cez InterStudy vycestovať aj do takých krajín, ktoré sa nachádzajú oveľa bližšie ako USA alebo Nový Zéland. Takúto možnosť ponúka napríklad Nemecko. Nemecký školský systém sa v mnohom podobá na svojho anglického suseda, a to aj napriek tomu, že študenti majú v rozvrhu viac povinných predmetov všeobecného charakteru. Práve vďaka tomu dostanú kvalitný základ vzdelania, čo im neskôr uľahčí rozhodovanie, na akú vysokú školu sa zapísať.

Nemecko kladie dôraz na dosiahnuté vzdelanie študentov, čo sa v mnohom prejavuje aj pri vytváraní jednotlivých programov. Študenti sú vedení k samostatnosti a vyjadrovaniu svojich vlastných myšlienok. Okrem povinných predmetov si stredoškoláci môžu spestriť rozvrh výberovými predmetmi podľa vlastného záujmu. Už počas strednej školy sa im tak otvára možnosť nahliadnutia do oblasti európskej histórie a politiky, francúzskej kultúry, či medzinárodných vzťahov. Stredoškolský pobyt v Nemecku je navyše výborná príležitosť ako si zlepšiť nemčinu. Nemecký jazyk sa naďalej považuje za jeden z hlavných svetových jazykov a ovládať ho môže pomôcť študentom v ich budúcom štúdiu alebo kariére. Zahraniční študenti sú obyčajne zapájaní do čo najväčšieho množstva mimoškolských aktivít. Každá partnerská škola sa realizuje v rôznych projektoch a v ponuke má tiež niekoľko záujmových krúžkov, či klubov, kde sú vítaní aj slovenskí stredoškoláci.

Rakúsko
Švajčiarsko
Francúzsko

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, FRANCÚZSKO

Ďalšou z krajín, kde sa stredoškolskému vzdelaniu venuje dostatočná pozornosť je Francúzsko. Štúdium môže byť pre zahraničných stredoškolákov zo začiatku pomerne náročné, no po nejakom čase si zvyknú na systematickú a dôkladnú prípravu.

Francúzske stredné školy sú známe kvalitným vzdelávacím systémom, vysokým štandardom a tradičnými vzdelávacími metódami. Stredoškoláci začínajú obyčajne študovať na tzv. „collège“, kde sa štúdium zameriava skôr na všeobecný prehľad a základné poznatky. Ich rozvrh sa od toho slovenského príliš nelíši. Medzi povinné predmety patrí napríklad francúzsky jazyk, matematika, história, prírodné vedy, umenie a telesná výchova. Po úspešnom absolvovaní prvého cyklu na strednej škole študenti pokračujú na lýceu, kde po troch rokoch štúdia získajú úplné stredoškolské vzdelanie ukončené skúškou podobnou maturite. Slovenskí stredoškoláci, ktorí vycestujú na zahraniční pobyt do Francúzska, sú obyčajne umiestnení do posledných ročníkov stredných škôl. Práve počas týchto ročníkov si študenti volia viac voliteľných predmetov a umeleckých workshopov. Štúdium trvá obyčajne až do neskorých popoludňajších hodín, no obedná prestávka môže trvať až dve hodiny. Zahraničných študentov láka Francúzsko aj pre svoje prostredie, bohatú kultúru a možnosti cestovania. O mimoškolské aktivity sa starajú samotné stredné školy. Študenti sa môžu prihlásiť do záujmových skupín a rozvíjať svoj talent, alebo len tráviť čas s miestnymi študentmi a spoznávať jednu z najkrajších krajín Európy.

Belgicko
Španielsko

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, ŠPANIELSKO

Španielsko je medzi stredoškolákmi čoraz viac obľúbenou destináciou. Na stredoškolský program sa prihlasujú nielen študenti z bilingválnych slovensko-španielskych škôl, ale aj takí, ktorí sa španielčinu učia mimo strednej školy, prípadne už absolvovali letný jazykový kurz v Španielsku. Otvorenosť a spoločenská povaha Španielov ako aj klimatické podmienky spríjemňujú pobyt v tejto pestrej a kultúrne bohatej krajine.

Španielčina je rodným jazykom pre 440 miliónov ľudí, úradným jazykom v 21 krajinách sveta a po angličtine patrí k najrozšírenejším svetovým jazykom. Španielska kultúra je i dnes veľkým prínosom vo svetovom umení a literatúre. Španielsko je druhou najväčšou krajinou Európskej únie a jednou z najobľúbenejších turistických destinácií sveta.

Väčšina našich študentov navštevuje štátnu školu. Nastavenie rozvrhov a vyučovania závisí vo veľkej miere od samotnej školy alebo regiónu, kde sa nachádza. Štúdium končí až neskoro popoludní, no samozrejmosťou je dlhá obedná prestávka, počas ktorej sa môžu študenti vrátiť domov na obed a neskôr pokračovať v hodinách. Španielske stredoškolské vzdelávanie prešlo výraznou zmenou a v posledných rokoch sa snaží priblížiť k anglickému modelu, čo v praxi znamená viac prakticky zameraných hodín. Študenti sú vedení k porozumeniu učiva, hľadaniu súvislostí medzi faktami a vytváraní samostatných projektov, či prezentácii svojich myšlienok. Stredoškolské vzdelávanie je rozdelené na dva cykly. V obidvoch cykloch sa študenti stretávajú s povinnými predmetmi, ktoré dopĺňajú niekoľkými voliteľnými predmetmi podľa vlastného záujmu. Štúdium v druhom cykle je ukončené skúškou Bachillerato (ekvivalent našej maturity). Mnohé školy organizujú popoludní rôzne mimoškolské aktivity ako šport, fotografovanie, návštevy kultúrnych podujatí, či výletov do okolitých regiónov.

Taliansko
Švédsko
Nórsko
Dánsko
Fínsko
Holandsko
Nový Zéland

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, NOVÝ ZÉLAND

Z dôvodu zatvorených hraníc sú stredoškolské programy na Novom Zélande pozastavené do odvolania. Predpokladaný najbližší možný nástupný termín je január 2023. 

Na pobyty s nástupom v roku 2022 Vám radi navrhneme alternatívy v iných krajinách. 

Nový Zéland je krajinou, ktorá svojou rozmanitosťou ponúka zahraničným stredoškolákom nielen mnoho zážitkov a možnosť získania nových skúseností, naučiť sa samostatnosti v cudzej krajine a vyskúšať si nový školskýo systém.

Zasnežené vrcholky hôr, kde sa dá snowbordovať aj v júli, sopečné pohoria a lesy s prehistorickými rastlinami, táto krajina výrazne pripomína dobu, kedy bol svet ešte malý. Možno aj z toho dôvodu sa Nový Zéland nazýva skrytým rajom. 
Nový Zéland je atraktívnym miestom pre viacerých turistov. Miestni obyvatelia si svojich turistov vážia a vždy ich veľkolepo privítajú. Prístavné mesto Auckland, nachádzajúce sa v príjemnom miernom podnebí, vytvára ideálne podmienky na rôzne športy. 
Medzi najobľúbenejšie patrí plachtenie. Činnosť človeka sa podriadila nevyspytateľnosti prírode.

Vymenné programy
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk