Stredoškolské štúdium v zahraničí - Úlohy a služby

Úlohy a služby InterStudy

Úlohy InterStudy
Našou najdôležitejšou úlohou je pomôcť našim klientom vybrať správny pobyt, ktorý bude spĺňať ich očakávania. Pri stredoškolských programoch ide o dlhodobú spoluprácu, ktorá musí byť založená na vzájomnej dôvere. Vysvetlíme vám podmienky programu, pomôžeme s prípravou dokumentov a budeme vás sprevádzať celým procesom. Našim klientom poskytujeme kompletný servis, ktorý okrem iného zahŕňa informačné materiály, písomné testy, interview, preklad potrebných dokumentov, zabezpečenie vízových formalít (ak veľvyslanectvo danej krajiny nevyžaduje osobný pohovor so žiadateľom), pomoc so zabezpečením dopravy a poistenia, a orientačné stretnutie so študentom pred nástupom na pobyt. 
 
Naša práca nástupom študenta na pobyt nekončí, avšak sa viac sústreďuje na zabezpečenie kontaktu medzi rodičmi a našou partnerskou organizáciou či školou v zahraničí, ktorej pracovníci sú so študentom v pravidelnom kontakte. Naši pracovníci sú rodičom aj študentom počas celého pobytu k dispozícii. 

Naše partnerské organizácie
Uvedomujeme si veľkú zodpovednosť spojenú s organizovaním programov pre mladých ľudí. Za vyše dvadsať rokov našej činnosti sme získali mnoho skúseností, vďaka ktorým môžeme naše služby a starostlivosť o klientov neustále zlepšovať. Spolupracujeme s overenými partnermi – školami ako aj s organizáciami zabezpečujúcimi stredoškolské programy. Naša agentúra je zastúpená na všetkých významných medzinárodných konferenciách v oblasti stredoškolského vzdelávania v zahraničí a ako prvá priniesla na slovenský trh nové destinácie a programy vo viacerých krajinách. 

Starostlivosť o študentov
Našou prioritou je zabezpečiť, aby vaše deti boli v zahraničí v tých najlepších rukách. Spolupracujeme so školami, ktoré sú na zahraničných študentov pripravení a vedia im poskytnúť adekvátnu podporu. Naše partnerské organizácie majú vo svojich krajinách vybudovanú sieť pracovníkov pôsobiacich v miestach pobytu zahraničných študentov. Títo tzv. koordinátori majú študenta na starosti počas celého pobytu.
Počas prvých týždňov pobytu sa koordinátor alebo zodpovedný pracovník školy osobne stretne s každým študentom a pomôže mu so všetkými formalitami, zorientovať sa v mieste pobytu, v prípade potreby mu poradí s výberom predmetov a adaptáciou v hostiteľskej rodine či v školskom internáte. Koordinátori udržiavajú so študentom pravidelný kontakt a vypracovávajú správy pre rodičov. Študent sa môže obrátiť na koordinátora s akýmikoľvek otázkami či problémami. 
Každá organizácia má zriadenú nepretržitú telefónnu linku, na ktorej sa študenti kedykoľvek dovolajú pomoci. Naša agentúra je študentom takisto počas celého pobytu k dispozícii. Počas cesty na miesto pobytu má každý účastník tiež k dispozícii nepretržitú asistenčnú linku InterStudy.  

Služby InterStudy:

 • poradenstvo pri výbere vhodného programu
 • poskytnutie informačného materiálu a prihlasovacích formulárov
 • interview a jazykový test
 • pomoc pri vypracovaní prihlášky
 • preklad vysvedčení a ďalších dokumentov podľa potreby
 • zabezpečenie registrácie do programu
 • zabezpečenie dokumentácie od zahraničnej organizácie
 • zabezpečenie podania žiadosti o vízum (ak nie je potrebná osobná návšteva veľvyslanectva)
 • zabezpečenie dopravy a poistenia
 • informačné stretnutie pred vycestovaním
 • kontakt na asistenčnú telefónnu linku InterStudy
Úlohy a služby InterStudy
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk