Stredoškolské štúdium v zahraničí - Všeobecné informácie

Všeobecné informácie

Pre koho sú stredoškolské programy určené?
InterStudy sa venuje stredoškolským programom v zahraničí už 25 rokov. Záujem o štúdium na strednej škole v zahraničí je čoraz väčší, a stráviť školský rok, polrok, alebo aspoň pár mesiacov na zahraničnej škole sa stáva prirodzenou súčasťou vzdelávania mladých ľudí. Našu ponuku prispôsobujeme požiadavkám rodičov a študentov a našou prioritou je ponúknuť vám tie najlepšie možnosti štúdia.

Vo väčšine krajín máte na výber tak cenovo najvýhodnejšie výmenné programy, ako aj alternatívy s možnosťou výberu lokality, predmetov či športov. Výmenné programy sú väčšinou založené na dobrovoľníckom princípe na strane škôl a rodín, a preto si na strane účastníka pobytu vyžadujú ochotu prispôsobiť sa a akceptovať viac pravidiel. Pre tých, ktorí si chcú vybrať lokalitu alebo školu, predmety, športové aktivity, alebo majú špeciálne požiadavky zo zdravotných dôvodov, máme kvalitné a overené programy, ktoré odporučíme podľa konkrétnych požiadaviek klienta.

Bez ohľadu na to, aký pobyt si vyberiete, ideálnym kandidátom na stredoškolský program je študent, ktorý sa pre štúdium rozhodol z vlastnej vôle a je odhodlaný získať z pobytu čo najviac. Študenti, ktorí akceptujú svoje nové prostredie a ľudí okolo seba bez predsudkov a snažia sa zapájať, vyskúšať nové aktivity, sú na takomto pobyte najúspešnejší. Rodičia zohrávajú v celom procese kľúčovú úlohu: ak budú študenta podporovať a povzbudzovať, a ak mu umožnia odpútať sa, môžu výrazne prispieť k úspechu svojho dieťaťa. Chceme, aby naši klienti boli objektívne informovaní a vedeli, čo môžu pri jednotlivých programoch očakávať, aby si vedeli dobre vybrať.

Rok či semester strávený na zahraničnej škole je nenahraditeľná skúsenosť. Naši študenti sa vracajú zo zahraničného pobytu s veľkým množstvom nových vedomostí, s novým pohľadom na svet a so schopnosťou orientovať sa a presadiť sa v cudzom prostredí. 

Kde a v akom jazyku môžete študovať
InterStudy ponúka stredoškolské štúdium v 17 krajinách sveta, a tak naša ponuka pokrýva nielen najrozšírenejšie svetové jazyky ako angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, ale aj niektoré ďalšie európske jazyky, ktorých výborná znalosť môže byť pre študentov veľkou výhodou práve preto, lebo ich výučba na Slovensku nie je bežne dostupná.

V každej krajine prebieha výučba v úradnom jazyku danej krajiny. V prípade viacerých úradných jazykov ponúkajú niektoré programy (napr. Kanada, Belgicko) možnosť voľby jazyka. Pre študentov, ktorí majú aspoň základnú znalosť angličtiny a chceli by sa naučiť ďalší európsky jazyk, bude iste zaujímavá niektorá z krajín Škandinávie a severnej Európy: Švédsko, Nórsko, Dánsko, Fínsko či Holandsko. Jazykovou požiadavkou pre prijatie na stredoškolský program v týchto krajinách je iba znalosť anglického jazyka na mierne pokročilej úrovni. Zo začiatku komunikujú študenti so svojimi učiteľmi, spolužiakmi a hostiteľskou rodinou v angličtine, zároveň sa začínajú učiť lokálny jazyk. Postupom času sú stále menej odkázaní na angličtinu. Cieľom je postupná plná integrácia študenta do vyučovania a osvojenie si jazyka krajiny.

Aké školy navštevujú naši študenti?
Študenti zo Slovenskej republiky sú umiestnení na plne akreditované stredné školy navštevované študentmi danej krajiny (okrem medzinárodných škôl, ktoré tiež nájdete v našej ponuke). Podľa krajiny a programu je možné štúdium na štátnych a súkromných stredných školách. Na všetkých školách sa vyučuje podľa učebných osnov platných v danej krajine. Počet povinných a voliteľných predmetov závisí od krajiny, ročníka štúdia, typu školy, príp. od ďalších faktorov.

Programy s umiestnením na súkromnej škole umožňujú vo väčšej miere prihliadnuť na individuálne potreby a záujmy študenta. Súkromné školy zároveň ponúkajú väčší priestor pre individuálnu pomoc pri štúdiu a možnosť sústrediť sa na problematické oblasti, či na rozvoj talentu. V prípade záujmu o umiestnenie na súkromnej strednej vám pripravíme ponuku podľa zadaných kritérií.

Slovenskí študenti sa väčšinou zaraďujú do toho istého ročníka, ktorý by navštevovali v Slovenskej republike. V niektorých prípadoch, najmä v prípade nižšej jazykovej úrovne, však môžu byť zaradení i do nižšieho ročníka. O zaradení vždy rozhoduje zahraničná škola.

Na akej úrovni musí študent ovládať cudzí jazyk?
Jazykové požiadavky pre prijatie do programu sú v jednotlivých krajinách odlišné. Tieto rozdiely sú dané možnosťami jednotlivých škôl poskytnúť zahraničným študentom pomoc pri zdokonaľovaní sa v jazyku krajiny. Kým súkromné školy sú vo väčšine prípadov na poskytovanie extra jazykovej výučby pripravené, v prípade napr. výmenných programov to nemusí byť vždy možné. Jazyková výučba môže byť na niektorých školách bezplatná alebo spoplatňovaná.

V záujme zabezpečenia najvhodnejšieho programu pre každého študenta si preverujeme jazykové znalosti študentov formou testu a/alebo pohovoru. Ak študent nespĺňa jazykové požiadavky pre vybraný program, odporučíme mu vhodnú alternatívu, ktorá mu poskytne potrebnú jazykovú podporu. 

Prehľad jazykových požiadaviek jednotlivých programov​

Krajina Jazyk Požadovaná minimálna úroveň znalostí Možnosť extra jazykovej  výučby
USA A stredne pokročilá podľa programu
Kanada anglický mierne pokročilá áno
  francúzsky mierne pokročilá áno
  bilingválny stredne pokročilá áno
Nový Zéland A stredne pokročilá áno
Veľká Británia A stredne pokročilá áno
Írsko A stredne pokročilá áno
Nemecko N stredne pokročilá nie
Rakúsko A, N str. pokročilá v 1 jazyku áno
Švajčiarsko N/Fr stredne pokročilá nie
Francúzsko Fr stredne pokročilá nie
Belgicko Fr/A/Hol str. pokročilá v 1 jazyku nie
Španielsko Šp stredne pokročilá nie
Taliansko T mierne pokročilá nie
Holandsko A mierne pokročilá Hol.*
Švédsko A mierne pokročilá Šv.*
Nórsko, Fínsko A mierne pokročilá Nór.*, Fín*
Dánsko A mierne pokročilá Dán.*

*závisí od konkrétnej školy

Všeobecné informácie
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk