Stredoškolské štúdium v zahraničí - Praktické info

Praktické informácie

Kontakt s rodičmi počas pobytu 
Študenti môžu komunikovať s rodičmi telefonicky a písomne, odporúča sa kontakt raz týždenne. I keď už takmer všetky hostiteľské rodiny majú pripojenie na internet, ktorý môžu po dohode a podľa stanovených pravidiel väčšinou používať aj študenti, poskytnutie prístupu k internetu nepatrí automaticky medzi povinnosti hostiteľských rodín. Na pravidlách je vždy dobré sa dohodnúť hneď po príchode, a v prípade potreby si môžu študenti zaobstarať vlastný mobilný internet.  

Príliš častý kontakt s rodičmi a kamarátmi doma má často nepriaznivý vplyv na adaptáciu študenta. Podobné skúsenosti sú aj s návštevami domov počas programu. Pri výmenných programoch študenti väčšinou nechodia domov počas pobytu, a v niektorých krajinách je cestovanie domov povolené len vo výnimočných prípadoch. Návštevy študentov svojimi rodičmi sa odporúčajú až na konci programu. 

Pravidlá programu 
V záujme vlastnej bezpečnosti musia študenti dodržiavať niektoré pravidlá. Prijatím zahraničného študenta na seba berú naše partnerské organizácie a hostiteľské rodiny veľkú zodpovednosť, preto je nevyhnutné, aby študenti rešpektovali podmienky, i keď môžu byť z domu zvyknutí na viac slobody. O pravidlách konkrétneho programu získate informácie z materiálov, ktoré obdržíte od InterStudy a zahraničnej organizácie. V prípade otázok sa študent môže počas pobytu obrátiť na svojho miestneho koordinátora a rovnako aj na pracovníkov InterStudy.   

V programových pravidlách sú najčastejšie stanovené podmienky týkajúce sa správania, individuálneho cestovania počas programu, možnosti návštev doma počas programu, prijímania návštev na mieste pobytu a ďalšie. Účastníci stredoškolských programov musia taktiež dodržiavať zákony krajiny a pravidlá školy, ktorú navštevujú. Pre plnoletých študentov často platia v rámci stredoškolských programov rovnaké podmienky, ako pre neplnoletých. 

Odlúčenie
Dlhodobý pobyt v zahraničí je veľkou zmenou pre každého študenta. Po príchode zažije veľa nových vecí, môže byť nadšený, alebo naopak v rozpakoch z nového prostredia. Aj po rýchlej a bezproblémovej počiatočnej adaptácii mu však postupom času môžu chýbať rodičia a priatelia, čo sa môže odzrkadliť na celkovej nálade. Zvyčajne takáto situácia nastáva približne v treťom mesiaci pobytu. Ak sa študent do takejto situácie dostane, rodičia ho môžu ubezpečiť, že to, čo momentálne prežíva, je celkom prirodzené. V takýchto prípadoch odporúčame študentom porozprávať sa so svojím učiteľom a  hostiteľskou rodinou, alebo sa obrátiť na miestneho koordinátora, ktorý má v riešení podobných situácií mnoho skúseností.  Je veľmi dôležité, aby sa rodičia v takejto situácii príliš neznepokojovali a aby študenta neustále povzbudzovali.  

Poistenie
Každý účastník stredoškolského programu musí byť poistený. V závislosti od krajiny sa poisťujú študenti buď priamo cez zahraničnú organizáciu, alebo pre nich zabezpečíme komplexné cestovné poistenie, ktoré spĺňa podmienky programu, prostredníctvom poisťovne na Slovensku. V prípade záujmu môžeme zabezpečiť aj poistenie stornovacích poplatkov pre prípad, ak študent zo závažného dôvodu nemôže nastúpiť na pobyt, alebo ho musí ukončiť predčasne. 

Vreckové
V každej krajine je potrebné počítať s bežnými výdavkami na učebnice, školské potreby, mestskú dopravu, školské podujatia a pod. Na začiatku školského roka je potrebné počítať so sumou približne € 100 - 300 na pokrytie rôznych školských poplatkov. Ako vreckové odporúča väčšina našich partnerských organizácií minimálne sumu v hodnote okolo 200 - 300 eur na mesiac pobytu, plus prípadné náklady na dochádzanie do školy verejnou dopravou (orientačne 30 – 110 eur mesačne). Výška vreckového však vo veľkej miere závisí aj od individuálnych návykov a životného štýlu každého študenta. Ak pobyt v zahraničí presahuje 5 mesiacov, je možné zvážiť zriadenie si účtu v banke v mieste pobytu. Na tento účet môžu potom rodičia pravidelne poukazovať peniaze. Alternatívou je platobná karta vystavená k účtu v SR.  

Očkovanie
V niektorých krajinách sa vyžadujú predpísané očkovania, ktoré musia byť zdokumentované v prihláške a chýbajúce očkovania musia byť podľa možnosti doplnené pred nástupom na pobyt. Väčšina programov si vyžaduje očkovania bežné aj v SR, (napr. proti tuberkulóze, detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, rubeole, mumpsu, osýpkam a hepatitíde B). V prípade USA sa naviac vyžaduje očkovanie proti žltačke typu A. Očkovanie proti meningitíde (a to 4-valentnou očkovacou látkou) sa vyžaduje do USA a Kanady.  O konkrétnych požiadavkách v jednotlivých krajinách vás budeme informovať pri interview. 

Poplatky a platobné podmienky
InterStudy neúčtuje účastníkom programu žiadne poplatky za prihlášku, ani za registráciu. K programovým poplatkom pri jednotlivých krajinách je potrebné pripočítať cenu poistenia (s výnimkou krajín, kde je poistenie zahrnuté v cene programu), náklady na dopravu (upresnia sa po umiestnení študenta) a prípadne poplatok príslušného veľvyslanectva za spracovanie žiadosti o vízum. Náklady na mieste pobytu môžu vzniknúť napr. na školskú uniformu, školské obedy, učebné pomôcky, školské výlety a iné.

Po úspešnom absolvovaní interview sa hradí záloha na základe faktúry. Výška zálohy je v závislosti od programu zvyčajne od € 1 800 do 40% programového poplatku. Uhradená záloha sa pri vyúčtovaní celkového programového poplatku (podľa podmienok vybranej krajiny približne 1 až 4 mesiace pred nástupom) odpočíta z celkovej ceny.  Platobné podmienky vzťahujúce sa na vybranú krajinu tvoria súčasť Všeobecných podmienok zabezpečenia účasti na stredoškolskom programe v zahraničí. Platba je možná v eurách v prepočte podľa aktuálneho kurzu meny, v ktorej je uvedený programový poplatok, prípadne v niektorých cudzích menách. 

Praktické informácie
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk