Stredoškolské štúdium v zahraničí - Praktické info

Praktické informácie

Kontakt s rodičmi počas pobytu 
Študenti môžu komunikovať s rodičmi telefonicky a písomne, odporúča sa kontakt raz týždenne. I keď už takmer všetky hostiteľské rodiny majú pripojenie na internet, ktorý môžu po dohode a podľa stanovených pravidiel väčšinou používať aj študenti, poskytnutie prístupu k internetu nepatrí automaticky medzi povinnosti hostiteľských rodín. Na pravidlách je vždy dobré sa dohodnúť hneď po príchode, a v prípade potreby si môžu študenti zaobstarať vlastný mobilný internet.  

Príliš častý kontakt s rodičmi a kamarátmi doma má často nepriaznivý vplyv na adaptáciu študenta. Podobné skúsenosti sú aj s návštevami domov počas programu. Pri výmenných programoch študenti väčšinou nechodia domov počas pobytu, a v niektorých krajinách je cestovanie domov povolené len vo výnimočných prípadoch. Návštevy študentov svojimi rodičmi sa odporúčajú až na konci programu. 

Pravidlá programu 
V záujme vlastnej bezpečnosti musia študenti dodržiavať niektoré pravidlá. Prijatím zahraničného študenta na seba berú naše partnerské organizácie a hostiteľské rodiny veľkú zodpovednosť, preto je nevyhnutné, aby študenti rešpektovali podmienky, i keď môžu byť z domu zvyknutí na viac slobody. O pravidlách konkrétneho programu získate informácie z materiálov, ktoré obdržíte od InterStudy a zahraničnej organizácie. V prípade otázok sa študent môže počas pobytu obrátiť na svojho miestneho koordinátora a rovnako aj na pracovníkov InterStudy.   

V programových pravidlách sú najčastejšie stanovené podmienky týkajúce sa správania, individuálneho cestovania počas programu, možnosti návštev doma počas programu, prijímania návštev na mieste pobytu a ďalšie. Účastníci stredoškolských programov musia taktiež dodržiavať zákony krajiny a pravidlá školy, ktorú navštevujú. Pre plnoletých študentov často platia v rámci stredoškolských programov rovnaké podmienky ako pre neplnoletých. 

Odlúčenie
Dlhodobý pobyt v zahraničí je veľkou zmenou pre každého študenta. Po príchode zažije veľa nových vecí, môže byť nadšený, alebo naopak v rozpakoch z nového prostredia. Aj po rýchlej a bezproblémovej počiatočnej adaptácii mu však postupom času môžu chýbať rodičia a priatelia, čo sa môže odzrkadliť na celkovej nálade. Zvyčajne takáto situácia nastáva približne v treťom mesiaci pobytu. Ak sa študent do takejto situácie dostane, rodičia ho môžu ubezpečiť, že to, čo momentálne prežíva, je celkom prirodzené. V takýchto prípadoch odporúčame študentom porozprávať sa so svojím učiteľom a hostiteľskou rodinou, alebo sa obrátiť na miestneho koordinátora, ktorý má v riešení podobných situácií mnoho skúseností.  Je veľmi dôležité, aby sa rodičia v takejto situácii príliš neznepokojovali a aby študenta neustále povzbudzovali.  

Poistenie
Každý účastník stredoškolského programu musí byť poistený. V závislosti od krajiny sa poisťujú študenti buď priamo cez zahraničnú organizáciu, alebo pre nich zabezpečíme komplexné cestovné poistenie, ktoré spĺňa podmienky programu, prostredníctvom poisťovne na Slovensku. V prípade záujmu môžeme zabezpečiť aj poistenie stornovacích poplatkov pre prípad, ak študent zo závažného dôvodu nemôže nastúpiť na pobyt, alebo ho musí ukončiť predčasne. 

Vreckové
V každej krajine je potrebné počítať s bežnými výdavkami na učebnice, školské potreby, mestskú dopravu, školské podujatia a pod. Na začiatku školského roka je potrebné počítať so sumou približne € 100 - 300 na pokrytie rôznych školských poplatkov. Ako vreckové odporúča väčšina našich partnerských organizácií minimálne sumu v hodnote okolo 200 - 300 eur na mesiac pobytu, plus prípadné náklady na dochádzanie do školy verejnou dopravou (orientačne 30 – 110 eur mesačne). Výška vreckového však vo veľkej miere závisí aj od individuálnych návykov a životného štýlu každého študenta. Ak pobyt v zahraničí presahuje 5 mesiacov, je možné zvážiť zriadenie si účtu v banke v mieste pobytu. Na tento účet môžu potom rodičia pravidelne poukazovať peniaze. Alternatívou je platobná karta vystavená k účtu v SR.  

Očkovanie
V niektorých krajinách sa vyžadujú predpísané očkovania, ktoré musia byť zdokumentované v prihláške a chýbajúce očkovania musia byť podľa možnosti doplnené pred nástupom na pobyt. Väčšina programov si vyžaduje očkovania bežné aj v SR, (napr. proti tuberkulóze, detskej obrne, záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, rubeole, mumpsu, osýpkam a hepatitíde B). V prípade USA sa naviac vyžaduje očkovanie proti žltačke typu A. Očkovanie proti meningitíde (a to 4-valentnou očkovacou látkou) sa vyžaduje do USA a Kanady. O konkrétnych požiadavkách v jednotlivých krajinách vás budeme informovať pri interview. 

Poplatky a platobné podmienky
InterStudy neúčtuje účastníkom programu žiadne poplatky za prihlášku, ani za registráciu. K programovým poplatkom pri jednotlivých krajinách je potrebné pripočítať cenu poistenia (s výnimkou krajín, kde je poistenie zahrnuté v cene programu), náklady na dopravu (upresnia sa po umiestnení študenta) a prípadne poplatok príslušného veľvyslanectva za spracovanie žiadosti o vízum. Náklady na mieste pobytu môžu vzniknúť napr. na školskú uniformu, školské obedy, učebné pomôcky, školské výlety a iné.

Po úspešnom absolvovaní interview sa hradí záloha na základe faktúry. Výška zálohy je v závislosti od programu zvyčajne od € 1 800 do 40% programového poplatku. Uhradená záloha sa pri vyúčtovaní celkového programového poplatku (podľa podmienok vybranej krajiny približne 1 až 4 mesiace pred nástupom) odpočíta z celkovej ceny.  Platobné podmienky vzťahujúce sa na vybranú krajinu tvoria súčasť Všeobecných podmienok zabezpečenia účasti na stredoškolskom programe v zahraničí. Platba je možná v eurách v prepočte podľa aktuálneho kurzu meny, v ktorej je uvedený programový poplatok, prípadne v niektorých cudzích menách. 

Praktické informácie
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk