Stredoškolské štúdium v Dánsku

Dánsko - Stredné školy - výmenný program

Po vstupe do Európskej únie sa potreba vzdelania a znalosť cudzích jazykov stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou života mladej generácie. Veľkým prínosom pre našich študentov môže byť školský rok strávený v jednej z krajín Škandinávie a Severnej Európy, ktoré patria medzi najrozvinutejšie krajiny sveta s vysokou životnou úrovňou. V týchto krajinách sa kladie veľký dôraz na vzdelávanie: školský systém plne podporuje študentove záujmy, zároveň však poskytuje rozsiahle všeobecné znalosti. Učitelia sa plne venujú svojim študentom, podporujú ich v rôznych školských i mimoškolských aktivitách. Podmienkou prijatia zahraničných študentov je mierne pokročilá znalosť anglického jazyka.

Stredoškolský program v Škandinávii a Severnej Európe sa stáva čoraz populárnejším i medzi slovenskými študentmi, ktorí najviac oceňujú spôsob vyučovania, výborné vybavenie škôl a veľmi priateľský a neformálny prístup pedagógov. Spočiatku komunikujú študenti v anglickom jazyku, avšak sa od nich očakáva snaha začať si osvojovať lokálny jazyk hneď od začiatku, aby sa postupom času mohli plne zapojiť do vyučovania.

Programy zabezpečujeme v spolupráci s medzinárodnými organizáciami s dlhoročnými skúsenosťami v zabezpečovaní výmenných a vzdelávacích programov.

Umiestnenie a lokalita

Študenti navštevujú štátne stredné školy a sú umiestňovaní v dobrovoľníckych hostiteľských rodinách, ktoré poskytujú ubytovanie a stravu. Väčšina hostiteľských rodín býva v menších mestách či na vidieku. Pracovníci partnerskej organizácie kladú veľký dôraz na dobrý vzťah medzi študentom a rodinou, preto venujú výberu hostiteľských rodín značnú pozornosť.

Záujem zahraničných stredoškolákov o škandinávske a severoeurópske krajiny je veľký, preto každoročne dochádza v niektorých z týchto krajín k zaplneniu kapacít programu pred uvedeným termínom uzávierky. Počet miest pre slovenských študentov je obmedzený, preto je nutné prihlásiť sa čo možno najskôr.

Starostlivosť o študenta​

Každému študentovi je pridelená kontaktná osoba - koordinátor, ktorý navštívi študenta hneď po jeho príchode a podá mu všetky potrebné informácie. Úlohou tejto osoby je starostlivosť o študenta počas celého pobytu. Koordinátor udržiava kontakt so školou a hostiteľskou rodinou a podporuje študenta pri adaptácii v novom prostredí. Študentom je k dispozícii nepretržitá asistenčná linka.

Podmienky

 • vek 15 - 18 rokov
 • stredne pokročilá znalosť anglického jazyka
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
 • záujem naučiť sa jazyk vybranej krajiny
 • dobré študijné výsledky

Termíny

Školský rok začína v auguste a končí v júni, a je rozdelený do 2 semestrov. Na celý školský rok je možné sa prihlásiť od augusta. Pobyt v dĺžke jedného semestra sa dá absolvovať od augusta do januára alebo, aj od januára do júna. Študenti sa tiež môžu prihlásiť na 2 či 3 mesiace.

Kedy sa prihlásiť

 • nástup v auguste: do 30. marca
 • nástup v januári: do 1. októbra

Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • umiestnenie v dobrovoľníckej hostiteľskej rodine, ktorá poskytuje ubytovanie a stravu
 • orientácia po príchode
 • zabezpečenie dopravy z letiska k hostiteľskej rodine
 • podpora a asistencia miestneho koordinátora
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba
 • cestovné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť za škodu)

Programový poplatok v EUR

1 školský rok od 7 250                                                                                                                                           
1 semester od 6 650
3 mesiace od 5 450
2 mesiace od 4 750
Povinné poistenie 152
Príplatok za umiestnenie v hlavnom meste 900
Príplatok za región 650


Chcem sa prihlásiť

Dánsko
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk