Stredoškolské štúdium vo Fínsku

Fínsko - Stredné školy - výmenný program

Po vstupe do Európskej únie sa potreba vzdelania a znalosť cudzích jazykov stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou života mladej generácie. Veľkým prínosom pre našich študentov môže byť školský rok strávený v jednej z krajín Škandinávie a Severnej Európy, ktoré patria medzi najrozvinutejšie krajiny sveta s vysokou životnou úrovňou. V týchto krajinách sa kladie veľký dôraz na vzdelávanie: školský systém plne podporuje študentove záujmy, zároveň však poskytuje rozsiahle všeobecné znalosti. Učitelia sa plne venujú svojim študentom, podporujú ich v rôznych školských i mimoškolských aktivitách. Podmienkou prijatia zahraničných študentov je mierne pokročilá znalosť anglického jazyka.

Stredoškolský program v Škandinávii a Severnej Európe sa stáva čoraz populárnejším i medzi slovenskými študentmi, ktorí najviac oceňujú spôsob vyučovania, výborné vybavenie škôl a veľmi priateľský a neformálny prístup pedagógov. Spočiatku komunikujú študenti v anglickom jazyku, avšak sa od nich očakáva snaha začať si osvojovať lokálny jazyk hneď od začiatku, aby sa postupom času mohli plne zapojiť do vyučovania.

Programy zabezpečujeme v spolupráci s medzinárodnými organizáciami s dlhoročnými skúsenosťami v zabezpečovaní výmenných a vzdelávacích programov.

Umiestnenie a lokalita

Študenti navštevujú štátne stredné školy a sú umiestňovaní v dobrovoľníckych hostiteľských rodinách, ktoré poskytujú ubytovanie a stravu. Väčšina hostiteľských rodín býva v menších mestách či na vidieku. Pracovníci partnerskej organizácie kladú veľký dôraz na dobrý vzťah medzi študentom a rodinou, preto venujú výberu hostiteľských rodín značnú pozornosť.

Záujem zahraničných stredoškolákov o škandinávske a severoeurópske krajiny je veľký, preto každoročne dochádza v niektorých z týchto krajín k zaplneniu kapacít programu pred uvedeným termínom uzávierky. Počet miest pre slovenských študentov je obmedzený, preto je nutné prihlásiť sa čo možno najskôr.

Starostlivosť o študenta​

Každému študentovi je pridelená kontaktná osoba - koordinátor, ktorý navštívi študenta hneď po jeho príchode a podá mu všetky potrebné informácie. Úlohou tejto osoby je starostlivosť o študenta počas celého pobytu. Koordinátor udržiava kontakt so školou a hostiteľskou rodinou a podporuje študenta pri adaptácii v novom prostredí. Študentom je k dispozícii nepretržitá asistenčná linka

Podmienky
 • vek 15 - 18 rokov
 • stredne pokročilá znalosť anglického jazyka
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
 • záujem naučiť sa jazyk vybranej krajiny
 • dobré študijné výsledky
Termíny

Školský rok začína v auguste a končí v júni, a je rozdelený do 2 semestrov. Na celý školský rok je možné sa prihlásiť od augusta. Pobyt v dĺžke jedného semestra sa dá absolvovať od augusta do januára alebo, aj od januára do júna. Študenti sa tiež môžu prihlásiť na 2 či 3 mesiace.

Kedy sa prihlásiť

nástup v auguste: do 30. marca
nástup v januári: do 1. októbra

Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • umiestnenie v dobrovoľníckej hostiteľskej rodine, ktorá poskytuje ubytovanie a stravu
 • orientácia po príchode
 • zabezpečenie dopravy z letiska k hostiteľskej rodine
 • podpora a asistencia miestneho koordinátora
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba
 • cestovné poistenie (liečebné náklady, zodpovednosť za škodu)

Programový poplatok v EUR

1 školský rok 8 050           
1 semester 7 350


Chcem sa prihlásiť

Fínsko
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk