Stredoškolské štúdium vo Švajčiarsku

Švajčiarsko - Stredné školy - výmenný program

Umiestnenie a lokalita

Študenti sa umiestňujú v nemecky a francúzsky hovoriacich kantónoch Švajčiarska, podľa toho, či si vybrali nemecký alebo francúzsky program. V nemeckých kantónoch je vyučovanie v štandardnej nemčine, mimo školy sa však používa švajčiarsky dialekt. Hostiteľské rodiny, ktoré bývajú obvykle v menších mestách alebo na vidieku, prijímajú študentov na dobrovoľníckej báze, čiže bez nároku na finančnú kompenzáciu. Vzhľadom na charakter programu nie je možné garantovať umiestnenie v preferovanej lokalite v rámci nemecky či francúzsky hovoriacej časti. Vo Švajčiarsku je vysoko rozvinutý systém verejnej dopravy, vďaka čomu sú študenti mobilnejší a môžu sa tým aktívnejšie zapojiť do rôznych voľnočasových aktivít a lepšie využiť svoj voľný čas.

Starostlivosť o študenta​

Partnerská organizácia má svojich miestnych koordinátorov, ktorí majú študentov na starosti počas celého pobytu. Pri prvom stretnutí, ktoré sa koná krátko po príchode, oboznámi koordinátor študenta s novým prostredím a pomôže mu pri orientácii v novej krajine. Koordinátor je prvou kontaktnou osobou, na ktorú sa študent môže obrátiť počas celého pobytu s akýmikoľvek otázkami či problémami.

Rodina zohráva vo Švajčiarsku dôležitú úlohu, i keď je veľa rozvedených a samostatných rodičov. Mladí ľudia majú veľa voľnosti, na druhej strane sa od nich očakáva vysoká miera zodpovednosti a svojich rodičov musia vždy informovať, kde a s kým trávia svoj voľný čas. Vo väčšine rodín sú spoločné večere, ktoré sa obvykle spoločne pripravujú, dôležitou rodinnou udalosťou. Pri večeri sa všetci členovia stretnú a porozprávajú sa o udalostiach dňa a podelia sa o svoje radosti a starosti. Od študenta sa očakáva, že sa bude snažiť integrovať a ako člen rodiny sa bude podieľať aj na bežných povinnostiach v domácnosti.

Podmienky

 • vek 15 – 18 rokov
 • znalosť nemčiny alebo francúzštiny na stredne pokročilej úrovni
 • dobré študijné výsledky
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa novému prostrediu
 • záujem o krajinu a jej kultúru

Termíny

Školský rok sa začína v auguste a končí koncom júna alebo začiatkom júla, v závislosti od kantónu. Stredoškolský program umožňuje štúdium v dĺžke celého školského roka (nástup v auguste) alebo jedného polroka (nástup v auguste alebo v januári).

Kedy sa prihlásiť

 • nástup v auguste:  do 15. marca (alebo do naplnenia miest)
 • nástup v januári:  do 15. septembra (alebo do naplnenia miest)

Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • umiestnenie v hostiteľskej rodine, ktorá poskytuje ubytovanie a stravu
 • zabezpečenie dopravy z letiska k hostiteľskej rodine
 • orientácia po príchode
 • asistencia a pomoc miestneho koordinátora
 • študentská karta, príručka
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba

Programový poplatok v CHF​

1 školský rok   od 8 250                                                                                                  
1 semester od 7 850
Poistenie na 1 školský rok 1 350
Poistenie na semester 660

Chcem sa prihlásiť

Švajčiarsko
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk