Stredoškolské štúdium vo Švajčiarsku

Švajčiarsko - Stredné školy - výmenný program
Umiestenie a lokalita

Študenti sa umiestňujú v nemecky a francúzsky hovoriacich kantónoch Švajčiarska, podľa toho, či si vybrali nemecký alebo francúzsky program. V nemeckých kantónoch je vyučovanie v štandardnej nemčine, mimo školy sa však používa švajčiarsky dialekt. Hostiteľské rodiny, ktoré bývajú obvykle v menších mestách alebo na vidieku, prijímajú študentov na dobrovoľníckej báze, čiže bez nároku na finančnú kompenzáciu. Vzhľadom na charakter programu nie je možné garantovať umiestnenie v preferovanej lokalite v rámci nemecky či francúzsky hovoriacej časti. Vo Švajčiarsku je vysoko rozvinutý systém verejnej dopravy, vďaka čomu sú študenti mobilnejší a môžu sa tým aktívnejšie zapojiť do rôznych voľnočasových aktivít a lepšie využiť svoj voľný čas.

Starostlivosť o študenta​

Partnerská organizácia má svojich miestnych koordinátorov, ktorí majú študentov na starosti počas celého pobytu. Pri prvom stretnutí, ktoré sa koná krátko po príchode, oboznámi koordinátor študenta s novým prostredím a pomôže mu pri orientácii v novej krajine. Koordinátor je prvou kontaktnou osobou, na ktorú sa študent môže obrátiť počas celého pobytu s akýmikoľvek otázkami či problémami.

Rodina zohráva vo Švajčiarsku dôležitú úlohu, i keď je veľa rozvedených a samostatných rodičov. Mladí ľudia majú veľa voľnosti, na druhej strane sa od nich očakáva vysoká miera zodpovednosti a svojich rodičov musia vždy informovať, kde a s kým trávia svoj voľný čas. Vo väčšine rodín sú spoločné večere, ktoré sa obvykle spoločne pripravujú, dôležitou rodinnou udalosťou. Pri večeri sa všetci členovia stretnú a porozprávajú sa o udalostiach dňa a podelia sa o svoje radosti a starosti. Od študenta sa očakáva, že sa bude snažiť integrovať a ako člen rodiny sa bude podieľať aj na bežných povinnostiach v domácnosti.

Podmienky
 • vek 15 – 18 rokov
 • znalosť nemčiny alebo francúzštiny na stredne pokročilej úrovni
 • dobré študijné výsledky
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa novému prostrediu
 • záujem o krajinu a jej kultúru
Termíny

Školský rok sa začína v auguste a končí koncom júna alebo začiatkom júla, v závislosti od kantónu. Stredoškolský program umožňuje štúdium v dĺžke celého školského roka (nástup v auguste) alebo jedného polroka (nástup v auguste alebo v januári).

Kedy sa prihlásiť

 • nástup v auguste:  do 15. marca - miesta na august 2021 sú už obsadené. 
 • nástup v januári:    do 15. októbra
Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • umiestnenie v hostiteľskej rodine, ktorá poskytuje ubytovanie a stravu
 • zabezpečenie dopravy z letiska k hostiteľskej rodine
 • orientácia po príchode
 • asistencia a pomoc miestneho koordinátora
 • študentská karta, príručka
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba

Programový poplatok v CHF​

1 školský rok    8 250                                                                                                  
1 semester  7 850
Poistenie na 1 školský rok 1 350
Poistenie na semester 660

Chcem sa prihlásiť

Švajčiarsko
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk