Stredoškolské štúdium v Belgicku

Belgicko - Stredné školy - výmenný program

Belgické kráľovstvo je pomerne malou, avšak husto zaľudnenou krajinou Európy s troma oficiálnymi jazykmi – francúzštinou, holandčinou a nemčinou. Tieto jazyky delia krajinu na 3 komunity – francúzsky hovoriacu na juhu, holandsky hovoriacu na severe a nemecky hovoriacu na východe pri pohraničných oblastiach s Nemeckom. Hlavné mesto Brusel je dvojjazyčné, úradnými jazykmi sú francúzština a holandčina. Je sídlom Európskej únie, NATO a mnohých ďalších medzinárodných organizácií a medzinárodnou križovatkou ekonomického, politického a kultúrneho života.

Stredoškolské vzdelávanie predstavuje 6 rokov štúdia, ktoré nasleduje po ukončení taktiež 6-ročnej základnej školy. V prvých dvoch ročníkoch strednej školy sa vyučuje široká škála predmetov, vďaka čomu žiaci získajú všeobecné znalosti a zisťujú, ktorým predmetom by sa v ďalšom štúdiu chceli venovať intenzívnejšie. Na začiatku tretieho roka si vyberajú hlavné zameranie štúdia, v ktorom pokračujú až do ukončenia strednej školy.

V Belgicku existujú štátne, cirkevné a súkromné stredné školy. Zahraniční študenti navštevujú štátne alebo cirkevné stredné školy, medzi ktorými v súčasnosti nie je podstatný rozdiel. Medzi základné predmety patrí prvý jazyk (francúzština alebo holandčina), história, geografia, matematika, 2. a 3. jazyk, prírodovedné predmety a ekonómia. Vyučovanie trvá obvykle od 8:30 do 16:00 hodiny, v stredu sa vyučuje len doobeda. Mimoškolské aktivity (šport, záujmové krúžky a pod.) si zabezpečujú študenti individuálne, vo väčšine prípadov nie sú organizované školou.

Stredoškolský program v Belgicku zabezpečujeme prostredníctvom miestnej organizácie, ktorá má mnohoročné skúsenosti v oblasti medzinárodných výmenných programov. Jej silnou stránkou je veľmi dobrá starostlivosť o študentov a organizačné zabezpečenie programu na vysokej úrovni.

Umiestnenie a lokalita

Program pracuje na báze dobrovoľníckych hostiteľských rodín, ktoré sú ochotné prijať zahraničného študenta bez nároku na finančnú odmenu. Tieto rodiny sú starostlivo vyberané. Nie vždy sa musí jednať o kompletnú rodinu s deťmi, hostiteľskou rodinou môže byť i mladší/starší manželský pár, alebo samostatný rodič s deťmi a pod. Rodiny poskytujú študentom ubytovanie, stravu a starajú sa o nich počas celého ich pobytu.

Program ponúka možnosť umiestnenia tak vo francúzskej ako aj v holandskej časti krajiny, podľa výberu študenta. Keďže pri tomto type programu ide o dobrovoľnícke hostiteľské rodiny, nie je možné vopred bližšie určiť lokalitu pobytu v rámci vybraného jazykového regiónu.

Starostlivosť o študenta​

O každého zahraničného študenta sa stará koordinátor partnerskej organizácie. Spoločne s hostiteľskou rodinou sa snaží zabezpečiť, aby sa pobyt v Belgicku stal pre študenta nezabudnuteľným zážitkom a neoceniteľnou skúsenosťou. Po príchode organizuje orientačné stretnutie a každý mesiac je so študentom v kontakte. Pripravuje písomnú správu o jeho školských výsledkoch a adaptácii v rodine.

Študenti prihlásení do francúzskej časti môžu pred začatím školského roka za príplatok € 360 absolvovať týždňový prípravný pobyt v Belgicku spolu s ďalšími zahraničnými študentmi. Počas tohto týždňa absolvujú 20 hodín vyučovania francúzštiny a spoločenský program zameraný na oboznámenie sa so životom v Belgicku. Ubytovanie s plnou penziou je zahrnuté v cene

Podmienky
 • vek 14 až 18 rokov
 • jazykové znalosti:
  • francúzsky program: francúzština na stredne pokročilej úrovni (aspoň 1 rok štúdia)
  • holandský program: angličtina na stredne pokročilej úrovni
 • dobrý študijný prospech
 • záujem o spoznanie belgickej kultúry a spoločnosti
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
Termíny

Študent si môže zvoliť dĺžku štúdia na 1 školský rok s nástupom koncom augusta, alebo na 1 semester s nástupom koncom augusta alebo začiatkom januára, alebo 3 mesiace s nástupom v septembri alebo v januári.

Kedy sa prihlásiť

 • nástup v auguste: do 6. apríla - predĺžené do 15. mája
 • nástup v januári: do 26. októbra
Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • umiestnenie v dobrovoľníckej hostiteľskej rodine, ktorá poskytuje ubytovanie a stravu
 • asistencia a pomoc miestneho koordinátora
 • orientácia po príchode
 • transfer k hostiteľskej rodine
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba

Programový poplatok v EUR​

1 školský rok 5 200                                                                            
1 semester 4 900
3 mesiace 3 750
Povinné poistenie 1 školský rok 594 EUR / 1 semester 324 EUR

Chcem sa prihlásiť

Belgicko
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk