Stredoškolské štúdium v Belgicku

Belgicko - Stredné školy - výmenný program

Belgické kráľovstvo je pomerne malou, avšak husto zaľudnenou krajinou Európy s troma oficiálnymi jazykmi – francúzštinou, holandčinou a nemčinou. Tieto jazyky delia krajinu na 3 komunity – francúzsky hovoriacu na juhu, holandsky hovoriacu na severe a nemecky hovoriacu na východe pri pohraničných oblastiach s Nemeckom. Hlavné mesto Brusel je dvojjazyčné, úradnými jazykmi sú francúzština a holandčina. Je sídlom Európskej únie, NATO a mnohých ďalších medzinárodných organizácií a medzinárodnou križovatkou ekonomického, politického a kultúrneho života.

Stredoškolské vzdelávanie predstavuje 6 rokov štúdia, ktoré nasleduje po ukončení taktiež 6-ročnej základnej školy. V prvých dvoch ročníkoch strednej školy sa vyučuje široká škála predmetov, vďaka čomu žiaci získajú všeobecné znalosti a zisťujú, ktorým predmetom by sa v ďalšom štúdiu chceli venovať intenzívnejšie. Na začiatku tretieho roka si vyberajú hlavné zameranie štúdia, v ktorom pokračujú až do ukončenia strednej školy.

V Belgicku existujú štátne, cirkevné a súkromné stredné školy. Zahraniční študenti navštevujú štátne alebo cirkevné stredné školy, medzi ktorými v súčasnosti nie je podstatný rozdiel. Medzi základné predmety patrí prvý jazyk (francúzština alebo holandčina), história, geografia, matematika, 2. a 3. jazyk, prírodovedné predmety a ekonómia. Vyučovanie trvá obvykle od 8:30 do 16:00 hodiny, v stredu sa vyučuje len doobeda. Mimoškolské aktivity (šport, záujmové krúžky a pod.) si zabezpečujú študenti individuálne, vo väčšine prípadov nie sú organizované školou.

Stredoškolský program v Belgicku zabezpečujeme prostredníctvom miestnej organizácie, ktorá má mnohoročné skúsenosti v oblasti medzinárodných výmenných programov. Jej silnou stránkou je veľmi dobrá starostlivosť o študentov a organizačné zabezpečenie programu na vysokej úrovni.

Umiestnenie a lokalita

Program pracuje na báze dobrovoľníckych hostiteľských rodín, ktoré sú ochotné prijať zahraničného študenta bez nároku na finančnú odmenu. Tieto rodiny sú starostlivo vyberané. Nie vždy sa musí jednať o kompletnú rodinu s deťmi, hostiteľskou rodinou môže byť i mladší/starší manželský pár, alebo samostatný rodič s deťmi a pod. Rodiny poskytujú študentom ubytovanie, stravu a starajú sa o nich počas celého ich pobytu.

Aktuálne ponúka program možnosť umiestnenia len vo frankofónnej časti Belgicka. Keďže pri tomto type programu ide o dobrovoľnícke hostiteľské rodiny, nie je možné vopred bližšie určiť lokalitu pobytu v rámci frankofónneho regiónu.

Starostlivosť o študenta​

O každého zahraničného študenta sa stará koordinátor partnerskej organizácie. Spoločne s hostiteľskou rodinou sa snaží zabezpečiť, aby sa pobyt v Belgicku stal pre študenta nezabudnuteľným zážitkom a neoceniteľnou skúsenosťou. Po príchode organizuje orientačné stretnutie a každý mesiac je so študentom v kontakte. Pripravuje písomnú správu o jeho školských výsledkoch a adaptácii v rodine.

Podmienky

 • vek 14 až 18 rokov
 • jazykové znalosti:
  • francúzsky program: francúzština na stredne pokročilej úrovni (aspoň 1 rok štúdia)
  • holandský program: aktuálne nedostupný
 • dobrý študijný prospech
 • záujem o spoznanie belgickej kultúry a spoločnosti
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa

Termíny

Študent si môže zvoliť dĺžku štúdia na 1 školský rok s nástupom koncom augusta, alebo na 1 semester s nástupom koncom augusta alebo začiatkom januára, alebo 3 mesiace s nástupom v septembri alebo v januári.

Kedy sa prihlásiť

 • nástup v auguste: do 6. apríla 
 • nástup v januári: do 23. septembra

Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • umiestnenie v dobrovoľníckej hostiteľskej rodine, ktorá poskytuje ubytovanie a stravu
 • asistencia a pomoc miestneho koordinátora
 • orientácia po príchode
 • transfer k hostiteľskej rodine
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba

Programový poplatok v EUR​

od 5 900                                                                            
Poistenie (povinné) školský rok: 594 €, semester: 324 €, 3 mesiace: 162 €
   

Chcem sa prihlásiť

Belgicko
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk