francúzsko
internátne školy

Internátne školy

Francúzske stredné školy sú súčasťou jedného z najkvalitnejších vzdelávacích systémov sveta. Štúdium je náročné, študenti sú zvyknutí na dôkladnú a systematickú prípravu na vyučovanie. Učebné osnovy sú centrálne stanovené ministerstvom školstva. 6. až 9. rok školskej dochádzky navštevujú deti tzv. „collège“. Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok môžu byť prijatí na lýceum, kde po troch rokoch štúdia (10. – 12. ročník) získavajú úplné stredoškolské vzdelanie „baccalauréat“, čo približne zodpovedá našej maturitnej skúške. 10. ročník je zameraný na všeobecné znalosti – francúzština, matematika, ekonómia, dejepis, zemepis, biológia, fyzika a 2 cudzie jazyky. Pre ďalšie dva roky štúdia si študenti volia špecializáciu, napr. literatúru, prírodovedné predmety či ekonómiu. Zahraniční študenti bývajú zaradení do 10. alebo 11. ročníka, väčšinou do tried so zameraním na literatúru. Počas týždňa majú študenti obvykle 27 až 32 vyučovacích hodín. Vyučovanie môže trvať do neskorých popoludňajších hodín (16:00 až 18:00) so zvyčajne dvojhodinovou obedňajšou prestávkou. V stredu sa vyučuje iba doobeda. Školský rok začína v septembri a končí v júni. Po približne 7-týždňových vyučovacích cykloch mávajú študenti 1 až 2 týždne prázdniny.

Francúzske rodiny majú silný cit pre súdržnosť a spolu sa zúčastňujú mnohých činností. Večera je celorodinnou udalosťou a aj napriek tomu, že niekto nie je hladný, očakáva sa, že sa jej zúčastní, pretože členovia rodiny si vymieňajú celodenné zážitky.

Stredoškolský program vo Francúzsku zabezpečuje InterStudy v spolupráci s renomovanými medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti výmenných a vzdelávacích programov už niekoľko desaťročí. Francúzsko je vďaka vysokej úrovni škôl a atraktivite krajiny obľúbenou destináciou účastníkov stredoškolských programov.

Umiestnenie a lokalita

Štúdium na internátnej škole v mestách Rennes, Rouen, Angers a Espalion.

Škola v bretónskom Rennes sa nachádza v centre tohto 200-tisícového mesta. Poskytuje kvalitnú výučbu a ubytovanie v školskom internáte. Na francúzskych školách sa v stredu vyučuje len doobeda, preto v poobedňajších hodinách ponúka táto škola športové aktivity. Zahraniční študenti môžu taktiež navštevovať hodiny francúzštiny, aby sa čo naviac zdokonalili v jazyku. 

Polmiliónové hlavné mesto Normandie Rouen sa nachádza na severozápade Francúzska, asi 130 km od Paríža. Škola, ktorú navštevoval aj bývalý francúzsky prezident François Hollande, je situovaná v historickom centre mesta Rouen. Študenti bývajú na školskom internáte v pohodlných dvojlôžkových alebo štvorlôžkových izbách so zdieľanou kúpeľňou. K vybaveniu školy patrí hudobná miestnosť a športová hala. 

V oboch školách sa vyučuje francúzština, matematika, biológia, geografia, fyzika, dejepis, telesná výchova a cudzí jazyk (napr. angličtina, nemčina, španielčina alebo taliančina). Medzi voliteľné predmety patrí ekonómia či ďalší cudzí jazyk. 

Internátna škola v Angers, v západnej časti Francúzska, je obľúbená pre svojou medzinárodnú atmosféru. Ročne na nej študuje približne 30 študentov z celého sveta. Toto malebné francúzske mestečko na brehu rieky Maine s viac ako 270 000 obyvateľmi sa v súčasnosti považuje za centrum aglomerácie. Škola ponúka extra hodiny francúzskeho jazyka pre zahraničných študentov, ako i možnosť zúčastniť sa dvoch exkurzií počas ročného štúdia a navštíviť významné miesta ako Loire, renesančný zámok, alebo St. Michael ‘s Mount, malý ostrov s kláštorom na mori. Mierna klíma je ideálnym prostredím pre rozliehajúce sa vinohradníctva, návštevy malých typických francúzskych dediniek či slávnych historických hradov.

Dynamickú atmosféru na severe Aveyron regiónu dopĺňa mesto Espalion, ktoré leží na ceste do významného pútnického miesta, Santiago de Compostela. Internátna škola je obklopená parkom a primárne sa zameriava na jazyky a zdokonaľovanie sa vo francúzštine. 

Od pondelka do piatka bývajú študenti v internátoch a majú zabezpečenú plnú penziu (raňajky, obed, olovrant a večeru). Cez víkendy bývajú zahraniční študenti v miestnej hostiteľskej rodine. 

Starostlivosť o študenta​

Študenti sa po príchode zúčastnia na orientačnom stretnutí s pracovníkom miestnej organizácie, na ktorom sa dozvedia množstvo informácií ohľadom svojho pobytu, štúdia, spolunažívania s hostiteľskou rodinou či života v internáte. Takisto budú priradení k jednému z koordinátorov, ktorý bude v ich blízkosti počas celého roka a pripravený im pomôcť v prípade akýchkoľvek problémov. Jeho úlohou je zabezpečiť komunikáciu medzi študentom, školou, agentúrou a rodičmi.

Všetci študenti sa môžu prihlásiť na 4-dňový orientačný pobyt v Paríži, ktorý sa uskutoční tesne pred začiatkom programu (v auguste a januári). Ubytovanie je zabezpečené v rezidencii s plnou penziou. Pre účastníkov je pripravený bohatý program prehliadok a zaujímavostí Paríža. Príplatok za orientačný pobyt je € 480.

Podmienky

 • vek: 14  – 18 rokov
 • znalosť francúzštiny aspoň na mierne pokročilej úrovni (1 rok štúdia)
 • dobré študijné výsledky
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa novému prostrediu
 • záujem o francúzsku spoločnosť a kultúru

Termíny

Školský rok sa začína v septembri a končí v júni. Program umožňuje štúdium v dĺžke celého školského roka (nástup v septembri), jedného polroka (nástup v septembri alebo v januári), alebo 3 mesiacov (nástup v septembri alebo v januári).

Kedy sa prihlásiť

 • nástup v septembri:  do 15. apríla - predĺžené do 15. mája
 • nástup v januári:   do 15. septembra

Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • umiestnenie v hostiteľskej rodine/internáte so stravou
 • asistencia a podpora miestneho koordinátora
 • transfer z/na určené letisko pri prílete
 • orientácia po príchode
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba

Programový poplatok v EUR​ od:

  Rouen   Rennes Espalion Angers
1 školský rok   13 300 10 900 9 600 13 600                                                      
1 semester 9 900 8 200 7 400 9 800
3 mesiace 6 600 5 600 5 200 6 400

Orientácia v Paríži: 520
Povinné poistenie: 1 školský rok 594 EUR / 1 semester 324 EUR

Chcem sa prihlásiť

Internátne školy
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk