Stredoškolské štúdium vo Francúzsku

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, FRANCÚZSKO

Ďalšou z krajín, kde sa stredoškolskému vzdelaniu venuje dostatočná pozornosť, je Francúzsko. Štúdium môže byť pre zahraničných stredoškolákov zo začiatku pomerne náročné, no po nejakom čase si zvyknú na systematickú a dôkladnú prípravu.

Francúzske stredné školy sú známe kvalitným vzdelávacím systémom, vysokým štandardom a tradičnými vzdelávacími metódami. Stredoškoláci začínajú obyčajne študovať na tzv. „collège“, kde sa štúdium zameriava skôr na všeobecný prehľad a základné poznatky. Ich rozvrh sa od toho slovenského príliš nelíši. Medzi povinné predmety patrí napríklad francúzsky jazyk, matematika, história, prírodné vedy, umenie a telesná výchova. Po úspešnom absolvovaní prvého cyklu na strednej škole študenti pokračujú na lýceu, kde po troch rokoch štúdia získajú úplné stredoškolské vzdelanie ukončené skúškou podobnou maturite. Slovenskí stredoškoláci, ktorí vycestujú na zahraniční pobyt do Francúzska, sú obyčajne umiestnení do posledných ročníkov stredných škôl. Práve počas týchto ročníkov si študenti volia viac voliteľných predmetov a umeleckých workshopov. Štúdium trvá obyčajne až do neskorých popoludňajších hodín, no obedná prestávka môže trvať až dve hodiny. Zahraničných študentov láka Francúzsko aj pre svoje prostredie, bohatú kultúru a možnosti cestovania. O mimoškolské aktivity sa starajú samotné stredné školy. Študenti sa môžu prihlásiť do záujmových skupín a rozvíjať svoj talent, alebo len tráviť čas s miestnymi študentmi a spoznávať jednu z najkrajších krajín Európy.

Francúzsko
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk