nový zéland
Štátna stredná škola v aucklande

O škole

Naša partnerská škola v Aucklande je jednou z najväčších a najkvalitnejších stredných škôl na Novom Zélande. Študuje na nej okolo 2 800 študentov, z toho približne 170 prichádza zo zahraničia. Škola má viac ako 20 rokov skúseností v práci so zahraničnými študentmi, ktorým ponúka všetky výhody veľkej školy skĺbené s rodinnou atmosférou, podporou a individuálnou starostlivosťou, akú by ste očakávali od menšej školy. Maturanti našej partnerskej školy dosahujú pri záverečných skúškach vynikajúce výsledky nielen pri novozélandskej maturite, ale aj pri Cambridge International Examinations. Pri poslednej štátnej inšpekcii získala škola vynikajúce hodnotenie.

Škola sa nachádza blízko centra Aucklandu, hlavného mesta Nového Zélandu, ktoré je s 1,7 miliónmi obyvateľov najväčšou metropolitnou oblasťou Severného ostrova. Areál školy sa nachádza na rozľahlom 14-hektárovom pozemku v pokojnom prostredí bezpečnej mestskej štvrte, neďaleko parkov a pláži západného pobrežia. Verejná doprava zaručuje bezproblémové spojenie s centrom mesta (15 minút), neďalekým medzinárodným letiskom (20 minút) alebo 10 minút vzdialenými populárnymi nákupnými centrami.

Škola sídli v modernom komplexe postavenom pred 5 rokmi, vďaka čomu ponúka najmodernejšie učebné priestory a príjemné prostredie. Za svoje moderné a kvalitné priestory získala škola národné ocenenie v oblasti architektúry. Študenti majú k dispozícii viac ako 120 moderných tried, špecializované laboratóriá pre fyziku, chémiu a biológiu, a modernú budovu pre výučbu grafického dizajnu, módneho návrhárstva, vývinu produktov a informačných a komunikačných technológií. Po celej škole je rozmiestnených viac ako 1 200 počítačov, študenti majú k dispozícii bezdrôtové pripojenie na internet a dátové centrum. Malé občerstvenie si študenti môžu zakúpiť v školskom bufete.

K vybaveniu školy patrí taktiež umelecké fotografické štúdio, tanečné štúdio, ako aj plne vybavené multimediálne štúdiá. Študenti zaujímajúci sa o hudbu môžu využiť hudobnú školu s nahrávacím štúdiom a skúšobňami. Súčasťou centra múzických umení je aj divadelná sála s kapacitou 750 miest, ako aj amfiteáter pre 400 divákov. Športové zariadenia školy zahŕňajú sedem športových ihrísk, multifunkčný pavilón pre vodné športy, novovybudované tenisové, squashové a netballové kurty, horolezeckú stenu a dve posilňovne.

Akademické štúdium je na škole doplnené športovými, spoločenskými a kultúrnymi aspektmi vzdelávania. Špeciálne záujmové krúžky (akadémie) fungujú v oblasti športov, múzických umení a informačných technológií.

Škola taktiež ponúka študentom 10., 12. a 13 ročníka možnosť zúčastniť sa mimoriadne obľúbeného outdoorového edukačného tábora, ktorý sa nachádza na okraji Národného parku Tongariro, zapísaného na Zozname svetového dedičstva UNESCO. V tábore majú študenti možnosť zažiť mnoho outdoorových aktivít ako sú turistika, rafting na rieke Tongariro, horolezectvo, kajakárstvo, lyžovanie alebo horské bicyklovanie.

Na novozélandských školách nosia študenti školskú uniformu. 

 

Možnosti štúdia

Škola vyučuje tak podľa novozélandských stredoškolských osnov zameraných na prípravu na novozélandskú maturitu, ako aj podľa osnov pripravujúcich na medzinárodnú maturitu Cambridge International Examinations (počínajúc 11. ročníkom). Aj slovenskí študenti si môžu vybrať, do ktorého smeru chcú byť zaradení, pričom národný študijný plán ponúka širší výber predmetov. Je možná aj kombinácia predmetov z oboch študijných plánov. Okrem akademických či odborných predmetov majú študenti angličtinu ako cudzí jazyk. Škola je taktiež uznávaným lídrom vo výučbe informatiky. V rámci Inovačnej akadémie môžu po absolvovaní špecializovaných programov získať aj certifikát. V národnej súťaži Microsoft získali študenti školy prvenstvo každý rok za posledných 6 rokov.

Predmety 9. ročník:

angličtina, matematika, prírodoveda, náuka o spoločnosti, technológia (výber zo 4), 2 voliteľné umelecké predmety (1 za semester: hudba, tanec, umenie), 1 jazyk (francúzština, japončina, latinčina, maorijčina, samojčina, španielčina)

Predmety 10. ročník:

angličtina,  matematika, prírodoveda, náuka o spoločnosti, zdravie a telovýchova + 3 voliteľné predmety (1 umelecký, 1 technický (vrátane IT), 1 z ktorejkoľvek skupiny predmetov (business, jazyky, umenie, technika)

Predmety 11. ročník:

angličtina, matematika + 3 ďalšie predmety podľa vlastných preferencií zo skupín prírodných vied, spoločenských vied, umenia, technických, ekonomických alebo umeleckých predmetov, športových predmetov a jazykov.

Predmety 12. a 13. ročník:

Študenti, ktorí študujú podľa novozélandských osnov (odporúčame pre väčšinu študentov zo SR), študujú 5 predmetov. V 12. ročníku je povinná angličtina, ostatné si študenti volia podľa vlastných preferencií. V 13. ročníku sú všetky predmety voliteľné. Študenti si môžu vybrať z nasledujúcich:

Accounting, Agriculture and Horticulture, Biology, Business Studies, Calculus, Chemistry, Chinese, Classical Sstudies, Construction and Mechanical Technologies, Cook Island Maori, Dance, Design (Practical Art), Design and Visual Communications, Digital Technologies, Drama, Earth and Space Science, Eonomics, Education for Sustainability, English, French, Geography, German, Health Education, History, History of Art, Home Economics, Indonesian, Japanese, Korean, Latin, Mathematics, Media Studies, Music Studies, Painting (Practical Art), Photography (Practical Art), Physical Education, Physics, Print making (Practical Art), Processing Technoogies, Religious Studies, Samoan, Science, Sculpture (Practical Art), Social Studies, Spanish, Statistics, Technology, Te Reo Rangatira, Te Reo Maori

Študenti, ktorí študujú v prípravnom programe na Cambridge International Examinations študujú v 12. ročníku 4 – 5 predmetov (z toho 1 predmet povinný – anglická literatúra), v 13. ročníku 4 predmety. Okrem anglickej literatúry sú na výber matematika, biológia, chémia, fyzika, hudba, Innovation Programme, dejepis, psychológia, účtovníctvo, Business Studies, španielčina, francúzština a japončina.

Pri výbere predmetov sa prihliada na vstupné znalosti študenta v danom predmete, predmety absolvované v SR pred nástupom na štúdium, na úroveň znalosti angličtiny, ako aj na kombinovateľnosť predmetov. Špeciálne požiadavky prosíme hlásiť hneď pri prvom kontakte alebo najneskôr pri podaní prihlášky.

Záujmové aktivity

Záujmové krúžky, akadémie, kluby
Škola ponúka okrem športov takmer 30 rôznych doplnkových aktivít, ktoré predstavujú vynikajúcu príležitosť pre nadväzovanie kontaktov, objavovanie nových záujmov a zábavu. V ponuke je napríklad Model United Nations Assembly, debatný krúžok, kreatívne písanie, šach, záhradkárstvo a mnohé ďalšie. Centrum divadelných umení ma silnú tradíciu v hudbe s vlastným orchestrom, jazzovou skupinou a speváckym zborom. Škola taktiež organizuje množstvo podujatí, koncertov a muzikálových predstavení.

Akadémie ponúkajú ďalšiu príležitosť pre nadaných študentov rozvíjať svoj talent v danej oblasti. V ponuke sú špecializované programy, v rámci ktorých sa študenti môžu venovať divadlu, tancu či hudbe (džez a klasika), alebo informatike či vedeckej práci.  Pre akadémie sú vyhradené hodiny pred vyučovaním alebo niektoré soboty.

Športové krúžky

Šport je dôležitou súčasťou života školy. Takmer tisíc študentov ročne sa zapája do rôznych súťaží v individuálnych či tímových športoch. Škola má vlastné športové ihriská, štadión s kapacitou pre 1000 divákov, telocvičňu a posilňovňu.

V ponuke školy sú nasledujúce športy:

atletika, bedminton, basketbal, kriket, cross country, futbal, hokej, kilikiti, lacrosse, netball, orientačné športy, horolezectvo, rugby, lyžovanie, snowboardovanie, softbal, squash, plávanie, tenis, triatlon, frisbee, podhladinový hokej, volejbal, vodné pólo, vzpieranie, zápasenie

Ubytovanie

Škola zabezpečuje ubytovanie v starostlivo vyberaných hostiteľských rodinách. Ubytovanie je v jednolôžkovej izbe, s plnou penziou. Cez týždeň poskytujú rodiny obedy formou balíčkov. Cesta do školy je väčšinou školským autobusom, ktorý je súčasťou siete MHD (študenti si hradia cestovné – cca 4 NZD denne, alebo si môžu zakúpiť celosieťový mesačný lístok za NZD 215). Rodiny poskytujú aj prístup k internetu.

Termíny

Školský rok začína na Novom Zélande koncom januára – začiatkom februára, a končí v prvej polovici decembra. Je rozdelený do 4 tzv. „terms“.  

Slovenskí študenti sa môžu prihlásiť na 1 term (cca 3 mesiace), 1 semester (cca 6 mesiacov), 3 terms (cca 9 mesiacov) alebo na celý školský rok. Nástup je možný vždy na začiatku štvrťroka (koncom januára/začiatkom februára, koncom apríla, v polovici júla), na krátkodobé pobyty je možné nastúpiť aj v inom termíne, podľa požiadaviek študenta. Maturitu je možné absolvovať po 2 rokoch štúdia.

Odporúčame prihlásiť sa čo najskôr:

Krátkodobé pobyty (do 3 mesiacov):
3 - 4 mesiace pred plánovaným nástupom
Dlhodobé pobyty: aspoň 5 mesiacov pred plánovaným nástupom
 

 

Programový poplatok

Programový poplatok zahŕňa:

  • zápis na školu, školné
  • administratívny poplatok školy
  • ubytovací poplatok
  • ubytovanie v rodine
  • stravu v rodine (plná penzia, cez týždeň obedy formou balíčkov)
  • orientačný týždeň (len v januári a júli)
  • podporu pracovníkov školy počas programu

Programový poplatok v NZD a približný prepočet na eurá

Ceny na rok 2024 si môžete vyžiadať na studium@interstudy.sk, alebo telefonicky na 02-5262 2611.

1 term  
1 semester  
3 terms  
Školský rok  

Poistenie (v NZD): 

Štátna stredná škola v Aucklande
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk