nemecko
Štátne školy s výberom lokality

Štátne školy s výberom lokality

Program s výberom lokality je stredoškolský program, pri ktorom si študenti môžu vybrať, kde by chceli stráviť svoj stredoškolský rok alebo polrok. V ponuke sú mestské oblasti ako Berlín, Bonn – Kolín, Potsdam, Norimberg, Augsburg a ďalšie. Študenti majú rovnako ako pri výmenných programoch možnosť spoznať nových priateľov, osvojiť si nové hodnoty a získať mnoho nových skúseností. Bývajú v hostiteľských rodinách a chodia na štátne stredné školy.

Nemecký školský systém nie je úplne jednotný, keďže vzdelávacia politika je v kompetencii jednotlivých federálnych štátov. Po štyroch (v Berlíne a Brandenburgu šiestich) rokoch základnej školy nastupujú deti do 5. (resp. 7.) triedy na gymnázium (všeobecné alebo odborné) alebo tzv. Realschule (príp. na Hauptschule – tie existujú už len v 5 štátoch). Často fungujú tieto dva či tri typy škôl v rámci jednej inštitúcie, tzv. Gesamtschule. Realschule končí 10. ročníkom, po skončení môžu študenti prejsť na gymnaziálne štúdium na vyššom stupni. Celkovo trvá gymnaziálne štúdium 8 alebo 9 rokov (5. – 12./13. ročník). Väčšina škôl ponúka buď 8-ročné, alebo 9-ročné štúdium, niektoré oboje. Posledné 3 roky strednej školy (10. – 12., alebo 11. – 13. ročník) predstavujú prípravu na nemeckú maturitu, ktorá prebieha na gymnáziách alebo v rámci gymnaziálnej vetvy Gesamtschule. Štúdium je v tejto fáze identické a rovnocenné bez ohľadu na to, či ide o gymnázium, alebo Gesamtschule. Slovenskí študenti navštevujú väčšinou buď Gesamtschule, alebo gymnázium. O zaradení do ročníka rozhoduje škola, pričom sa zohľadňuje aj úroveň znalosti nemčiny.

Nemecko má kvalitný školský systém, ktorý zabezpečuje dôkladnú prípravu na povolanie či ďalšie štúdium. Škála predmetov vyučovaných na stredných školách je podobná ako na Slovensku, je však viac voliteľných predmetov (napr. politika, sociológia, ekonomika, filozofia, latinčina a ďalšie).

Školy zvyčajne ponúkajú popoludňajšie aktivity formou rôznych záujmových krúžkov, na ktoré sa študenti prihlasujú na začiatku školského roka/polroka (napr. rôzne športy, jazyky, matematika, robotika, zbor, hra na hudobný nástroj, divadlo, keramika, zdravotnícky krúžok a ďalšie).

Umiestnenie a lokalita

Výhodou tohto programu je umiestnenie v preferovanej lokalite, čiže študent si sám môže vybrať z ponuky miest či regiónov: Berlín, Potsdam, Wiesbaden, Norimberg, Augsburg, Oldenburg, Bonn – Kolín a Montabaur - Koblenz. Študenti nemusia byť umiestnení priamo vo zvolenom meste, väčšina hostiteľských rodín totiž býva na predmestiach alebo v menších mestách či dedinkách v blízkosti zvoleného mesta. Ak študent nemá vybranú lokalitu, partnerská organizácia mu po prijatí prihlášky odporučí optimálne umiestnenie na základe jeho študijných a ďalších záujmov. Hostiteľské rodiny poskytujú študentom plnú penziu a vlastnú izbu. Od študenta sa očakáva, že príjme rovnaké práva a povinnosti, ako majú ostatní členovia rodiny a bude sa snažiť plne integrovať v novom prostredí.

Starostlivosť o študenta​

Obidve naše partnerské organizácie majú dlhoročné skúsenosti v práci so zahraničnými stredoškolákmi. Každý študent má určeného miestneho koordinátora, ktorý má na starosti aj výber hostiteľských rodín a registráciu študenta na nemeckej strednej škole. Koordinátor osobne navštívi študenta krátko po jeho príchode a pomôže mu v orientácii v novom školskom aj rodinnom prostredí. Koordinátor je študentovi počas celého pobytu k dispozícii, udržiava kontakt so školou a rieši prípadné problémy študentov.

Podmienky

 • vek: 14 - 17 rokov
 • znalosť nemčiny: B1
 • dobré študijné výsledky
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
 • záujem o nemeckú spoločnosť a kultúru

Termíny

Školský rok sa začína v auguste/septembri a končí v júni/júli, v závislosti od spolkovej krajiny. Program umožňuje štúdium v dĺžke celého školského roka a jedného polroka (semestra). Druhý školský polrok sa zvyčajne začína koncom januára až začiatkom februára. Krátkodobé pobyty sú možné na 2 alebo 3 mesiace.
          
Kedy sa prihlásiť

 • nástup v auguste/septembri: do 15. apríla
 • nástup v januári/februári: do 15. októbra 

Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • ubytovanie a strava v hostiteľskej rodine
 • asistencia a pomoc miestneho koordinátora
 • orientácia po príchode
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba

Programový poplatok v EUR

1 školský rok od 13 130                                                                                                                                    
1 semester (do 6 mesiacov) od 9 645
1 semester (do 5 mesiacov) od 8 880
4 mesiace od 8 115
3 mesiace od 7 350
2 mesiace od 6 085
Povinné poistenie 12/týždeň

Chcem sa prihlásiť

Štátne školy s výberom lokality
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk