Stredoškolské štúdium v Nemecku

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, NEMECKO

Študenti zo stredných škôl môžu cez InterStudy vycestovať aj do takých krajín, ktoré sa nachádzajú oveľa bližšie ako USA alebo Nový Zéland. Takúto možnosť ponúka napríklad Nemecko. Nemecký školský systém sa v mnohom podobá na svojho anglického suseda, a to aj napriek tomu, že študenti majú v rozvrhu viac povinných predmetov všeobecného charakteru. Práve vďaka tomu dostanú kvalitný základ vzdelania, čo im neskôr uľahčí rozhodovanie, na akú vysokú školu sa zapísať.

Nemecko kladie dôraz na dosiahnuté vzdelanie študentov, čo sa v mnohom prejavuje aj pri vytváraní jednotlivých programov. Študenti sú vedení k samostatnosti a vyjadrovaniu svojich vlastných myšlienok. Okrem povinných predmetov si stredoškoláci môžu spestriť rozvrh výberovými predmetmi podľa vlastného záujmu. Už počas strednej školy sa im tak otvára možnosť nahliadnutia do oblasti európskej histórie a politiky, francúzskej kultúry, či medzinárodných vzťahov. Stredoškolský pobyt v Nemecku je navyše výborná príležitosť ako si zlepšiť nemčinu. Nemecký jazyk sa naďalej považuje za jeden z hlavných svetových jazykov a ovládať ho môže pomôcť študentom v ich budúcom štúdiu alebo kariére. Zahraniční študenti sú obyčajne zapájaní do čo najväčšieho množstva mimoškolských aktivít. Každá partnerská škola sa realizuje v rôznych projektoch a v ponuke má tiež niekoľko záujmových krúžkov, či klubov, kde sú vítaní aj slovenskí stredoškoláci.

Nemecko
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk