Stredoškolské štúdium v Nemecku

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, NEMECKO

Študenti stredných škôl majú v InterStudy na výber niekoľko typov stredoškolských programov v Nemecku. Výmenný program po vzore tradičného stredoškolského výmenného programu v USA je založený na dobrovoľníckom princípe: hostiteľské rodiny prijímajú študentov bez nároku na finančnú odmenu a študenti navštevujú miestnu strednú školu (väčšinou štátnu, prípadne – so súhlasom rodičov – súkromnú školu, na ktorej sa hradí príspevok na školné). Umiestnenie môže byť kdekoľvek v rámci Nemecka. V ponuke InterStudy je aj výmenný program s preferenciou lokality podľa ponuky prijímajúcej organizácie. Ďalšou možnosťou je program s výberom lokality, pri ktorom si študenti môžu vybrať, kde by chceli stráviť svoj stredoškolský program. V ponuke sú mestské oblasti ako Berlín, Bonn – Kolín, Potsdam, Norimberg, Augsburg a ďalšie. Pre náročnejších klientov a študentov, ktorí preferujú internátne ubytovanie je v ponuke kvalitné 8-ročné gymnázium s výborným vybavením v príjemnom prostredí a dobre dostupnej lokalite.

Nemecko má kvalitný školský systém, ktorý zabezpečuje dôkladnú prípravu na povolanie či ďalšie štúdium. Študenti sú od začiatku vedení k samostatnosti a vyjadrovaniu svojich vlastných myšlienok. Okrem povinných predmetov si stredoškoláci môžu spestriť rozvrh voliteľnými predmetmi podľa vlastného záujmu. Už počas strednej školy sa im tak otvára možnosť nahliadnutia do oblasti politiky, kultúry, ekonomiky, filozofie či medzinárodných vzťahov. Nemecký jazyk sa považuje za jeden z hlavných svetových jazykov, a jeho znalosť je v našom regióne výhodou. Pre mladých ľudí otvára príležitosť ďalšieho štúdia v západnej Európe a môže napomôcť k lepšiemu uplatneniu po skončení štúdia. Stredoškolský program v Nemecku predstavuje najefektívnejší spôsob ako si zlepšiť nemčinu tak v bežnej dennej komunikácii, ako aj pre akademické účely. Zahraniční študenti sa môžu zapojiť do záujmových aktivít, ktoré prebiehajú formou krúžkov po vyučovaní. V Nemecku fungujú aj rôzne športové kluby a spolky, v rámci ktorých sa môžu študenti venovať športovým aktivitám bez veľkých dodatočných nákladov.  

Nemecko
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk