Štátne stredné školy v Toronte

Štátne stredné školy v Toronte

Toronto je s takmer 3 miliónmi obyvateľov najväčším mestom Kanady a aj je jedným z najkozmopolitnejších miest sveta. Približne polovica jeho obyvateľstva sa narodila mimo Kanady. Prítomnosť rôznych etnických skupín a ich kultúr, zvykov a kuchyne výrazne určuje charakter a atmosféru mesta. Toronto je finančným, obchodným a priemyselným centrom Kanady a produkuje významnú časť severoamerickej filmovej tvorby.

Popri domácich študentoch, ktorí už sami tvoria etnicky veľmi rôznorodú študentskú populáciu, študujú na štátnych stredných školách v Toronte zahraniční stredoškoláci z viac ako 170 krajín sveta. Na základe záujmov, študijných cieľov a preferencií sa títo študenti zaraďujú na jednu z približne 30 stredných škôl, ktoré prijímajú zahraničných študentov. Väčšina škôl má viac ako 1000 študentov. Okrem bežných predmetov ponúkajú školy celý rad odborných predmetov ako napr. účtovníctvo, business, marketing, klasické štúdiá, divadelnú hru, právo, hudbu a výtvarné umenie. Pri väčšine predmetov si študenti vyberajú zameranie podľa toho, čomu by sa chceli v budúcnosti venovať.

Pri výbere školy sa prihliada v prvom rade na predmety, ktoré má študent záujem navštevovať. Na väčšine škôl sa vyučuje aj angličtina ako cudzí jazyk. Školy sú rozmiestnené po celom meste, preto je možné zohľadniť aj študentove preferencie týkajúce sa lokality, v ktorej by chcel študovať a bývať.

Zahraniční študenti sú ubytovaní v rodinách, ktoré poskytujú stravovanie formou plnej penzie (obedy formou balíčkov). Za príplatok je možné zabezpečiť ubytovanie s vlastnou kúpeľňou. Študenti dochádzajú do školy mestskou dopravou. 

Programový poplatok v CAD

1 školský rok  od 31 600
1 semester od 18 125

Chcem sa prihlásiť

Štátne stredné školy v Toronte
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk