Stredoškolské štúdium v Kanade

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, KANADA

Kanadské stredné školy prijímajú zahraničných študentov už od roku 1980. Za vyše tri desaťročia získali dostatočne veľa skúseností, ktoré robia z Kanady vhodnú destináciu na zahraničné stredoškolské štúdium. Hlavný dôvod úspechu kanadského stredoškolského programu je, že ako jedna z najbohatších krajín sveta investuje do školstva značné množstvo finančných prostriedkov, čo sa výrazne odráža aj na samotnej kvalite školského systému.

Pre slovenských študentov je stredná škola v Kanade dobrou voľbou nielen z hľadiska kvality, ale aj pre možnosť vyhovieť individuálnym požiadavkám a záujmom každého študenta. Študenti si môžu zvoliť lokalitu pobytu alebo predmety, ktorým by sa chceli hlbšie venovať. Samozrejmosťou je tiež široký výber voliteľných predmetov. V ponuke stredných škôl je možné nájsť predmety zamerané na medzinárodné právo, grafický dizajn, herectvo, tanec, hudbu alebo ekonomiku. Okrem umenia sa kanadské stredné školy snažia podporovať aj športové talenty a rozvíjať šport u každého jedinca. Nech už si študenti vyberú akýkoľvek typ športu, venovať sa mu môžu buď vo svojom voľnom čase, alebo v niektorom zo školských klubov a spolkov. Stredoškolský program v Kanade ponúka okrem iného aj zdokonaľovanie sa vo francúzskom jazyku. Ako krajina, kde sa okrem angličtiny používa tiež francúzsky jazyk, slovenskí stredoškoláci si môžu zvoliť buď bilingválne štúdium v anglickom a francúzskom jazyku, alebo anglickú strednú školu s ubytovaním vo francúzsky hovoriacej rodine. Školský rok trvá, podobne ako na Slovensku, od začiatku septembra do konca júna. Dĺžka štúdia závisí od preferencií každého študenta. Kanada je jednoducho krajina, ktorá aj prostredníctvom stredoškolského vzdelávania rozvíja talent každého študenta a pomáha mu na ceste k dosiahnutiu svojich snov.

Kanada
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk