Írsko
Štátne stredné školy, výmenný program

Štátne stredné školy, výmenný program

Írsko je známe hlavne pre svoju nádhernú prírodu a priateľských, pohostinných ľudí, ktorí si vážia svoje tradície. Írsky vzdelávací systém má dobré meno na celom svete a ponúka vysoký akademický štandard. Strednú školu navštevujú žiaci vo veku od 12 do 18 rokov. Stredoškolské štúdium je rozdelené do dvoch trojročných cyklov. Prvý cyklus je všeobecne zameraný, vyučuje sa 9 až 11 predmetov, z toho 6 - 7 povinných. V druhom cykle sa po prvom, tzv. prechodnom ročníku, študenti pripravujú na záverečné skúšky a majú 6 - 7 predmetov. Po absolvovaní záverečných skúšok mnoho študentov pokračuje v ďalšom štúdiu na vysokých školách, Írsko má jedno z najväčších počtov úspešných stredoškolských absolventov, ktorí sa hlásia na univerzity. Všetci stredoškolskí študenti nosia školské uniformy. Každým rokom sa zvyšuje počet koedukačných škôl, i keď stále ešte existuje veľký počet výlučne chlapčenských resp. dievčenských škôl. V Írsku ponúka InterStudy dva typy stredoškolského programu. Na vyžiadanie taktiež môžeme ponúknuť štúdium na súkromnej škole aj s ubytovaním v školskom internáte.

Program zabezpečuje overená organizácia s dlhoročnými skúsenosťami v organizovaní stredoškolských programov vo Veľkej Británii a v Írsku pre študentov z rôznych kútov sveta. Študenti majú prostredníctvom programu príležitosť spoznať jedinečnú írsku kultúru a pohostinnosť, zdokonaliť sa v znalosti anglického jazyka a získať medzinárodné skúsenosti.

Umiestnenie a lokalita

Študenti sú umiestňovaní po celom území krajiny. Väčšina študentov sa umiestňuje v menších mestách, ktoré ponúkajú bezpečné a priateľské prostredie. Tento program neumožňuje výber lokality, avšak v závislosti od okolností je za príplatok € 800 možné splniť niektoré špeciálne požiadavky ako napr. možnosť venovať sa určitému športu, umiestnenie v určitom regióne, a pod. Študenti navštevujú štátne stredné školy a ubytovanie majú zabezpečené v hostiteľských rodinách so stravou formou plnej penzie.

Starostlivosť o študenta​

Každému študentovi je pridelená kontaktná osoba – miestny koordinátor. Úlohou tejto osoby je starostlivosť o študenta počas celého pobytu: sledovanie jeho výsledkov, pomoc a podpora pri adaptácii v novom prostredí, poskytovanie informácií a rád. Pri všetkých programoch sa vyhotovujú pravidelné písomné správy o študentových výsledkoch a jeho celkovej adaptácii. Účastníkom stredoškolského programu je k dispozícii nepretržitá asistenčná linka.

Rovnako ako účastníci základného programu vo Veľkej Británii aj účastníci programu v Írsku sa môžu pred začatím školského roka za príplatok zúčastniť štvordňového prípravného pobytu v Londýne. Cieľom pobytu je príprava účastníkov na stredoškolský program spojená so spoznávaním Londýna. V rámci série workshopov sa zaoberajú anglickým jazykom a kultúrou, riešením každodenných záležitostí vyskytujúcich sa počas programu, a pripravujú sa na svoj pobyt v írskej rodine a škole. Prípravný pobyt je vynikajúcou príležitosťou zoznámiť sa s ďalšími zahraničnými študentmi a spoločne pod vedením pracovníkov našej partnerskej organizácie spoznávať pamiatky a zaujímavosti Londýna. Počas školského roka sa študenti tiež môžu zúčastniť na fakultatívnych výletoch do Edinburghu, na Škótsku vysočinu a do Dublinu.

Podmienky
 • vek: 13 - 18 rokov
 • znalosť anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
 • dobré študijné výsledky
Termíny

Školský rok je rozdelený do 3 trimestrov. Dvojtýždňové prázdniny sú dvakrát do roka - na Vianoce a na Veľkú noc. V rámci programu je možné sa prihlásiť na celý školský rok, na 2 trimestre (7 – 8 mesiacov od septembra), alebo na jeden trimester (od septembra do decembra). Taktiež je možné si zvoliť jeden semester od septembra (4 a pol mesiaca) alebo od januára (5 mesiacov). 
 
Kedy sa prihlásiť
Záujemcom odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. K naplneniu kapacít môže dôjsť už pred nižšie uvedeným termínom uzávierky.

 • nástup v septembri: do 1. mája
 • nástup v januári: do 15. októbra
Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • poradenstvo pri výbere programu
 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • ubytovanie v hostiteľskej rodine
 • strava formou plnej penzie
 • orientačný program po príchode
 • podpora a asistencia miestneho koordinátora
 • transfer z/na určené letisko
 • študentská príručka
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba

Programový poplatok v EUR​

1 školský rok 9 000                                                                                             
1 semester 7 295                                                  
1 trimester 6 295
Možné príplatky  
Výber lokality: (Dublin, Cork) od 1 100 do 1 900

Chcem sa prihlásiť

Štátne stredné školy, výmenný program
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk