Írsko
Štátne stredné školy, výmenný program

Štátne stredné školy, výmenný program

Írsko je známe hlavne pre svoju nádhernú prírodu a priateľských, pohostinných ľudí, ktorí si vážia svoje tradície. Írsky vzdelávací systém má dobré meno na celom svete a ponúka vysoký akademický štandard. Strednú školu navštevujú žiaci vo veku od 12 do 18 rokov. Stredoškolské štúdium je rozdelené do dvoch trojročných cyklov. Prvý cyklus je všeobecne zameraný, vyučuje sa 9 až 11 predmetov, z toho 6 - 7 povinných. V druhom cykle sa po prvom, tzv. prechodnom ročníku, študenti pripravujú na záverečné skúšky a majú 6 - 7 predmetov. Po absolvovaní záverečných skúšok mnoho študentov pokračuje v ďalšom štúdiu na vysokých školách, Írsko má jeden z najvyšších počtov úspešných stredoškolských absolventov, ktorí sa hlásia na univerzity. Všetci stredoškolskí študenti nosia školské uniformy. Každým rokom sa zvyšuje počet koedukačných škôl, i keď stále ešte existuje veľký počet výlučne chlapčenských, resp. dievčenských škôl. V Írsku ponúka InterStudy dva typy stredoškolského programu. Na vyžiadanie taktiež môžeme ponúknuť štúdium na súkromnej škole, aj s ubytovaním v školskom internáte.

Program zabezpečuje overená organizácia s dlhoročnými skúsenosťami v organizovaní stredoškolských programov vo Veľkej Británii a v Írsku pre študentov z rôznych kútov sveta. Študenti majú prostredníctvom programu príležitosť spoznať jedinečnú írsku kultúru a pohostinnosť, zdokonaliť sa v znalosti anglického jazyka a získať medzinárodné skúsenosti.

Umiestnenie a lokalita

Študenti sú umiestňovaní po celom území krajiny. Väčšina študentov sa umiestňuje v menších mestách, ktoré ponúkajú bezpečné a priateľské prostredie. Tento program neumožňuje výber lokality, avšak v závislosti od okolností je za príplatok € 800 možné splniť niektoré špeciálne požiadavky ako napr. možnosť venovať sa určitému športu, umiestnenie v určitom regióne, a pod. Študenti navštevujú štátne stredné školy a ubytovanie majú zabezpečené v hostiteľských rodinách so stravou formou plnej penzie.

Starostlivosť o študenta​

Každému študentovi je pridelená kontaktná osoba – miestny koordinátor. Úlohou tejto osoby je starostlivosť o študenta počas celého pobytu: sledovanie jeho výsledkov, pomoc a podpora pri adaptácii v novom prostredí, poskytovanie informácií a rád. Pri všetkých programoch sa vyhotovujú pravidelné písomné správy o študentových výsledkoch a jeho celkovej adaptácii. Účastníkom stredoškolského programu je k dispozícii nepretržitá asistenčná linka.

Rovnako ako účastníci základného programu vo Veľkej Británii, aj účastníci programu v Írsku sa môžu pred začatím školského roka za príplatok zúčastniť štvordňového prípravného pobytu v Londýne. Cieľom pobytu je príprava účastníkov na stredoškolský program spojená so spoznávaním Londýna. V rámci série workshopov sa zaoberajú anglickým jazykom a kultúrou, riešením každodenných záležitostí vyskytujúcich sa počas programu, a pripravujú sa na svoj pobyt v írskej rodine a škole. Prípravný pobyt je vynikajúcou príležitosťou zoznámiť sa s ďalšími zahraničnými študentmi a spoločne pod vedením pracovníkov našej partnerskej organizácie spoznávať pamiatky a zaujímavosti Londýna. Počas školského roka sa študenti tiež môžu zúčastniť na fakultatívnych výletoch do Edinburghu, na Škótsku vysočinu a do Dublinu.

Podmienky

 • vek: 13 - 18 rokov
 • znalosť anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
 • dobré študijné výsledky

Termíny

Školský rok je rozdelený do 3 trimestrov. Dvojtýždňové prázdniny sú dvakrát do roka - na Vianoce a na Veľkú noc. V rámci programu je možné sa prihlásiť na celý školský rok, na 2 trimestre (7 – 8 mesiacov od septembra), alebo na jeden trimester (od septembra do decembra). Taktiež je možné si zvoliť jeden semester od septembra (4 a pol mesiaca) alebo od januára (5 mesiacov). 
 
Kedy sa prihlásiť
Záujemcom odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. K naplneniu kapacít môže dôjsť už pred nižšie uvedeným termínom uzávierky.

 • nástup v septembri: do 1. mája
 • nástup v januári: do 15. októbra

Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • poradenstvo pri výbere programu
 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • ubytovanie v hostiteľskej rodine
 • strava formou plnej penzie
 • orientačný program po príchode
 • podpora a asistencia miestneho koordinátora
 • transfer z/na určené letisko
 • študentská príručka
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba

Programový poplatok v EUR​

1 školský rok od 9 000                                                                                             
1 semester od 7 295                                                  
1 trimester od 6 295
Možné príplatky  
Výber lokality: (Dublin, Cork) od 1 100 do 1 900

Chcem sa prihlásiť

Štátne stredné školy, výmenný program
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk