Stredoškolské štúdium v Írsku

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, ÍRSKO

Skalnaté pobrežia, vždyzelené pohoria, bohatá história a rozvinutá kultúra. Írsko sa v mnohom podobá na svojho najbližšieho suseda - Veľkú Britániu. Štúdium na strednej škole v Írsku ponúka vysoký akademický štandard.

Študenti si volia maximálne 7 predmetov, pričom dôraz sa kladie na hĺbkové štúdium. Okrem hlavných predmetov majú žiaci možnosť zvoliť si z veľkého množstva voliteľných predmetov, ktoré zahŕňajú rôzne športové alebo umelecké aktivity. Do mimoškolských aktivít sa často zapájajú aj samotní učitelia, aby sa bližšie spoznali so svojimi žiakmi. Stredoškolské štúdium je rozdelené do dvoch trojročných cyklov. Prvý cyklus je zameraný na všeobecné získavanie poznatkov a v druhom sa študenti pripravujú na záverečné skúšky, po absolvovaní ktorých môžu ďalej pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Hodiny sú prevažne koncipované formou striedania teoretických hodín s praktickými seminármi. Učitelia často podporujú študentov, aby sa aktívne zapájali do vyučovacieho procesu a vyjadrili svoj názor na preberanú látku. Na praktických hodinách sa žiaci venujú rôznym experimentom a sú vedení k samostatnosti. Napriek tomu, že je Írsko pomerne malá krajina, pre študentov má čo ponúknuť nielen z hľadiska vzdelávania, ale aj z možnosti cestovania. Študenti sa domov vracajú plní nových skúseností a zážitkov, na ktoré len tak rýchlo nezabudnú.

Írsko
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk