nemecko
Štátne stredné školy, výmenný program

Štátne stredné školy, výmenný program

Nemecký školský systém je zložitejší ako slovenský a tiež sa môže mierne odlišovať v jednotlivých regiónoch. Po štyroch rokoch základnej školy pokračujú študenti na gymnáziu, Realschule, Hauptschule alebo Gesamtschule. Gesamtschule je najnovší typ školy, pri ktorom existujú v rámci jednej inštitúcie už spomínané tri vetvy (Hauptschule, Realschule a gymnázium). Gesamtschule ponúka naviac aj popoludňajšie aktivity ako rôzne krúžky či prácu na projektoch. Tento typ školy sa vo viacerých spolkových krajinách stal alternatívou k tradičnému systému. Štúdium na Realschule končí vo veku 16 rokov, pričom je možné pokračovanie v štúdiu na vyššej odbornej škole. Gymnaziálne štúdium trvá 8 alebo 9 rokov a končí maturitnou skúškou. Väčšina slovenských študentov sa umiestňuje práve na gymnáziách, ktoré na druhom stupni (posledné 2 - 3 ročníky) umožňujú špecializáciu na všeobecnovzdelávacie alebo odborné predmety. Nemecké stredné školy sa snažia zapojiť zahraničných študentov do mnohých školských aktivít. Na každej škole prebieha množstvo projektov a funguje niekoľko záujmových krúžkov či klubov, ktoré môžu byť zamerané na šport, umenie, alebo prácu s počítačom.

InterStudy zabezpečuje stredoškolské programy v Nemecku v spolupráci s renomovanou organizáciou so stabilným zázemím a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti medzinárodného vzdelávania.

Umiestenie a lokalita

Ide o program s umiestnením na štátnych školách (väčšinou gymnáziách), s ubytovaním v dobrovoľníckych hostiteľských rodinách. Naša nemecká partnerská organizácia umiestňuje študentov po celom Nemecku, v mestách tak ako aj na vidieku. Väčšina umiestnení je v blízkosti väčších a menších miest. Nemecko má dobre vybudovaný systém verejnej dopravy, vďaka čomu majú všetci študenti možnosť stretávať sa so spolužiakmi a venovať sa rôznym aktivitám. Študenti nastupujúci na začiatku školského roka absolvujú po príchode do Nemecka 3-dňové orientačné stretnutie v Kolíne nad Rýnom, počas ktorého spoznajú ďalších zahraničných študentov, absolvujú semináre a program zameraný na oboznámenie sa so životom v Nemecku, a prehliadky mesta Kolín. Počas stredoškolského programu majú študenti taktiež možnosť zúčastniť sa výletov do Berlína a Mníchova.

Starostlivosť o študenta​

Naša partnerská organizácia má dlhoročné skúsenosti v práci so zahraničnými stredoškolákmi. Každý študent má určeného miestneho koordinátora, ktorý má na starosti aj výber hostiteľských rodín a registráciu študenta na nemeckej strednej škole. Koordinátor osobne navštívi študenta krátko po jeho príchode a pomôže mu v orientácii v novom školskom aj rodinnom prostredí. Koordinátor je študentovi počas celého pobytu k dispozícii, udržiava kontakt so školou a rieši prípadné problémy študentov.

Podmienky
 • vek: 15 - 17 rokov
 • znalosť nemčiny: A2
 • dobré študijné výsledky
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
 • záujem o nemeckú spoločnosť a kultúru
Termíny

Školský rok sa začína v auguste/septembri a končí v júni/júli, v závislosti od spolkovej krajiny. Program umožňuje štúdium v dĺžke celého školského roka a jedného polroka (semestra). Druhý školský polrok sa zvyčajne začína koncom januára až začiatkom februára. Krátkodobé pobyty sú možné na 2 alebo 3 mesiace.

Kedy sa prihlásiť

 • nástup v auguste/septembri: do 15. mája
 • nástup v januári/februári: do 15. októbra
Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • ubytovanie a strava v hostiteľskej rodine
 • asistencia a pomoc miestneho koordinátora
 • transfer z vlakovej alebo autobusovej stanice k rodine
 • orientácia po príchode
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba
 • transfer z letiska na orientačné stretnutie
 • pravidelné hodnotiace správy

Programový poplatok v EUR

1 školský rok 4 990
1 semester (5 mesiacov)    3 935
3 mesiace 2 885
2 mesiace 2 785
Povinné poistenie 69/mesiac

Orientačný pobyt v Kolíne nad Rýnom (povinný pri nástupe na začiatku šk. roka): 350

Chcem sa prihlásiť

Štátne stredné školy, výmenný program
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Grösslingová 45, 811 05 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
Hviezdoslavova 7, 042 00 Košice

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk