nemecko
Štátne stredné školy, výmenný program

Štátne stredné školy, výmenný program

Nemecký školský systém je zložitejší ako slovenský a tiež sa môže mierne odlišovať v jednotlivých regiónoch. Po štyroch rokoch základnej školy pokračujú študenti na gymnáziu, Realschule, Hauptschule alebo Gesamtschule. Gesamtschule je najnovší typ školy, pri ktorom existujú v rámci jednej inštitúcie už spomínané tri vetvy (Hauptschule, Realschule a gymnázium). Gesamtschule ponúka naviac aj popoludňajšie aktivity ako rôzne krúžky či prácu na projektoch. Tento typ školy sa vo viacerých spolkových krajinách stal alternatívou k tradičnému systému. Štúdium na Realschule končí vo veku 16 rokov, pričom je možné pokračovanie v štúdiu na vyššej odbornej škole. Gymnaziálne štúdium trvá 8 alebo 9 rokov a končí maturitnou skúškou. Väčšina slovenských študentov sa umiestňuje práve na gymnáziách, ktoré na druhom stupni (posledné 2 - 3 ročníky) umožňujú špecializáciu na všeobecnovzdelávacie alebo odborné predmety. Nemecké stredné školy sa snažia zapojiť zahraničných študentov do mnohých školských aktivít. Na každej škole prebieha množstvo projektov a funguje niekoľko záujmových krúžkov či klubov, ktoré môžu byť zamerané na šport, umenie, alebo prácu s počítačom.

InterStudy zabezpečuje stredoškolské programy v Nemecku v spolupráci s renomovanou organizáciou so stabilným zázemím a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti medzinárodného vzdelávania.

Umiestenie a lokalita

Ide o program s umiestnením na štátnych školách, väčšinou gymnáziách, s ubytovaním v dobrovoľníckych hostiteľských rodinách. Za príplatok si môžu študenti zvoliť preferenciu umiestnenia v Hamburgu alebo Mníchove. Nemecko je multikultúrna krajina, typická rôznorodými podujatiami, koncertami, festivalmi, či futbalom. Mestá v Nemecku majú dobre vybudovaný systém verejnej dopravy, vďaka čomu majú všetci študenti možnosť stretávať sa so spolužiakmi a venovať sa rôznym aktivitám.

Hostiteľské rodiny sú veľmi starostlivo vyberané. Prioritou každej rodiny je urobiť všetko pre to, aby sa v nej študenti cítili ako doma. Študentom je rodina vždy oporou a posnaží sa vytvoriť im príjemné prostredie, ktoré zaručí autentický zážitok z ich pobytu v Nemecku.  Každá rodina je jedinečná a má odlišné záujmy, či už barbecue, futbal alebo turistiku, ale čo majú všetky rodiny spoločné, je vnímanie študentov ako vlastných členov rodiny a chuť spoznávať novú kultúru. 

Počas stredoškolského programu majú študenti možnosť za poplatok zúčastniť sa výletov do Londýna, Nice alebo aj do Nórska, kde sa organizuje víkendová lyžovačka.  

Starostlivosť o študenta​

Naša partnerská organizácia má dlhoročné skúsenosti v práci so zahraničnými stredoškolákmi. Každý študent má určeného miestneho koordinátora, ktorý má na starosti aj výber hostiteľských rodín a registráciu študenta na nemeckej strednej škole. Koordinátor osobne navštívi študenta krátko po jeho príchode a pomôže mu v orientácii sa v novom školskom aj rodinnom prostredí. Koordinátor je študentovi počas celého pobytu k dispozícii, udržiava kontakt so školou a rieši prípadné problémy študentov.

Podmienky
 • vek: 15 - 17 rokov
 • znalosť nemčiny: A2
 • dobré študijné výsledky
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
 • záujem o nemeckú spoločnosť a kultúru
Termíny

Školský rok sa začína v auguste/septembri a končí v júni/júli, v závislosti od spolkovej krajiny. Program umožňuje štúdium v dĺžke celého školského roka a jedného polroka (semestra). Druhý školský polrok sa zvyčajne začína koncom januára až začiatkom februára. Krátkodobé pobyty sú možné na 2 alebo 3 mesiace.

Kedy sa prihlásiť

 • nástup v auguste/septembri: do 15. mája
 • nástup v januári/februári: do 15. októbra
Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • ubytovanie a strava v hostiteľskej rodine
 • asistencia a pomoc miestneho koordinátora
 • transfer z vlakovej alebo autobusovej stanice k rodine
 • orientácia po príchode
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba
 • transfer z letiska na orientačné stretnutie
 • pravidelné hodnotiace správy

Programový poplatok v EUR

1 školský rok 6 185                                                                                                                              
1 semester (5 mesiacov)    5 370
3 mesiace 4 529
2 mesiace 4 135
Príplatok za lokalitu 500
Príplatok za mesto (Hamburg, Mníchov 980

Chcem sa prihlásiť

Štátne stredné školy, výmenný program
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
Hviezdoslavova 7, 042 00 Košice

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk