nemecko
Štátne stredné školy, výmenný program

Štátne stredné školy, výmenný program

Nemecký školský systém je menej jednotný, ako slovenský, a tiež sa mierne odlišuje v jednotlivých regiónoch. Po štyroch rokoch základnej školy pokračujú študenti na gymnáziu, na tzv. Gesamtschule, Realschule alebo Hauptschule. Gesamtschule je najnovší typ školy, pri ktorom existujú v rámci jednej inštitúcie už spomínané dve alebo tri vetvy (gymnázium, Realschule a príp. aj Hauptschule. Štúdium na Realschule končí vo veku 16 rokov, pričom je možné pokračovanie v štúdiu na vyššej odbornej škole. Gymnaziálne štúdium trvá 8 alebo 9 rokov (podľa lokality, pričom existujú školy s 8- aj 9-ročnou gymnaziálnou vetvou) a končí maturitnou skúškou. Väčšina slovenských študentov sa umiestňuje práve na gymnáziách, ktoré na druhom stupni (posledné 2 - 3 ročníky) umožňujú špecializáciu na všeobecnovzdelávacie alebo odborné predmety. Nemecké stredné školy umožňujú zahraničným študentom zapojiť sa do mnohých školských aktivít. Väčšina škôl ponúka popoludňajšie aktivity ako rôzne krúžky (AGs), ktoré môžu byť zamerané na šport, prírodovedné predmety, spoločenskovedné predmety či cudzie jazyky. 

InterStudy zabezpečuje výmenný program v Nemecku v spolupráci s renomovanou organizáciou so stabilným zázemím a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti medzinárodného vzdelávania. Cieľom programu je kultúrna výmena, t. j. oboznámenie sa s krajinou, jej kultúrou a životným štýlom, zdokonalenie sa v jazyku a zapojenie sa do bežného života v krajine prostredníctvom pobytu v dobrovoľníckej hostiteľskej rodine a na strednej škole, kde sú účastníci programu integrovaní medzi domácich študentov. 

Umiestenie a lokalita

Ide o program s umiestnením na štátnych školách, väčšinou gymnáziách. Zahraniční študenti sú ubytovaní v dobrovoľníckych hostiteľských rodinách, ktoré poskytujú stravu formou plnej penzie (školské obedy si hradia študenti sami). V rámci programu môže byť umiestnenie kdekoľvek v Nemecku. Za príplatok € 980 je možné zvoliť si preferenciu umiestnenia v oblasti Hamburgu alebo Berlína, alebo za príplatok  € 500 je možné zvoliť si preferenciu regiónu: sever (zahŕňa oblasti severne od mesta Hannover: Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, severné Niedersachsen), stred (zahŕňa Nordrhein-Westfalen, severné Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg, južné Niedersachsen) alebo juh (zahŕňa oblasti južne od Frankfurtu: Bayern, Baden-Württemberg, Saarland, južné Hessen a Rheinland-Pfalz).

Hostiteľské rodiny sú veľmi starostlivo vyberané. Prioritou prijímajúcej organizácie je urobiť všetko pre to, aby sa v nej študenti cítili ako doma. Študentom je rodina vždy oporou a posnaží sa vytvoriť im príjemné prostredie, ktoré zaručí autentický zážitok z ich pobytu v Nemecku.  Každá rodina je jedinečná a má odlišné záujmy, či už barbecue, futbal alebo turistiku, ale čo majú všetky rodiny spoločné, je vnímanie študentov ako vlastných členov rodiny a chuť spoznávať novú kultúru. Nemecko je multikultúrna krajina, typická rôznorodými podujatiami, koncertami, festivalmi, či futbalom. V krajine je dobre vybudovaný systém verejnej dopravy, vďaka čomu majú všetci študenti možnosť stretávať sa so spolužiakmi a venovať sa rôznym aktivitám.

Starostlivosť o študenta​

Naša partnerská organizácia má dlhoročné skúsenosti v práci so stredoškolákmi - nemeckými ako aj zahraničnými. Každý študent má určeného miestneho koordinátora, ktorý má na starosti aj výber hostiteľských rodín a registráciu študenta na nemeckej strednej škole. Koordinátor osobne navštívi študenta krátko po jeho príchode a pomôže mu v orientácii sa v novom školskom aj rodinnom prostredí. Koordinátor je študentovi počas celého pobytu k dispozícii, udržiava kontakt so školou a rieši prípadné problémy študentov.

Podmienky
 • vek: 15 - 17 rokov
 • znalosť nemčiny: A2
 • dobré študijné výsledky
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
 • záujem o nemeckú spoločnosť a kultúru
Termíny

Školský rok sa začína v auguste/septembri a končí v júni/júli, v závislosti od spolkovej krajiny. Program umožňuje štúdium v dĺžke celého školského roka a jedného polroka (semestra). Druhý školský polrok sa zvyčajne začína koncom januára až začiatkom februára. Krátkodobé pobyty sú možné na 2 alebo 3 mesiace.

Kedy sa prihlásiť

 • nástup v auguste/septembri: do 15. mája
 • nástup v januári/februári: do 15. októbra
Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • umiestnenie v hostiteľskej rodine, ktorá poskytuje ubytovanie a stravu 
 • asistencia a podpora miestneho koordinátora 
 • transfer z vlakovej alebo autobusovej stanice k rodine
 • orientácia po príchode
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba
 • pravidelné hodnotiace správy

Programový poplatok v EUR

1 školský rok 6 950                                                                                                                             
1 semester (5 mesiacov)    5 450
3 mesiace 4 650
2 mesiace 4 250
Príplatok za lokalitu 580
Príplatok za mesto (Hamburgu, Mníchov) 1 070

Chcem sa prihlásiť

Štátne stredné školy, výmenný program
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk