francúzsko
Štátne stredné školy, výmenný program

Štátne stredné školy, výmenný program

Francúzske stredné školy sú súčasťou jedného z najkvalitnejších vzdelávacích systémov sveta. Štúdium je náročné, študenti sú zvyknutí na dôkladnú a systematickú prípravu na vyučovanie. Učebné osnovy sú centrálne stanovené ministerstvom školstva. 6. až 9. rok školskej dochádzky navštevujú deti tzv. „collège“. Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok môžu byť prijatí na lýceum, kde po troch rokoch štúdia (10. – 12. ročník) získavajú úplné stredoškolské vzdelanie „baccalauréat“, čo približne zodpovedá našej maturitnej skúške. 10. ročník je zameraný na všeobecné znalosti – francúzština, matematika, ekonómia, dejepis, zemepis, biológia, fyzika a 2 cudzie jazyky. Pre ďalšie dva roky štúdia si  študenti volia špecializáciu, napr. literatúru, prírodovedné predmety či ekonómiu. Zahraniční študenti bývajú zaradení do 10. alebo 11. ročníka, väčšinou do tried so zameraním na literatúru. Počas týždňa majú študenti obvykle 27 až 32 vyučovacích hodín. Vyučovanie môže trvať do neskorých popoludňajších hodín (16:00 až 18:00) so zvyčajne dvojhodinovou obedňajšou prestávkou. V stredu sa vyučuje iba doobeda. Školský rok začína v septembri a končí v júni. Po približne 7-týždňových vyučovacích cykloch mávajú študenti 1 až 2 týždne prázdniny.  

Francúzske rodiny majú silný cit pre súdržnosť a spolu sa zúčastňujú mnohých činností. Večera je celorodinnou udalosťou a aj napriek tomu, že niekto nie je hladný, očakáva sa, že sa jej zúčastní, pretože členovia rodiny si vymieňajú celodenné zážitky. 

Stredoškolský program vo Francúzsku zabezpečuje InterStudy v spolupráci s renomovanými medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti výmenných a vzdelávacích programov už niekoľko desaťročí. Francúzsko je vďaka vysokej úrovne škôl a atraktivite krajiny obľúbenou destináciou účastníkov stredoškolských programov.

Umiestenie a lokalita

Zahraniční študenti sú ubytovaní v dobrovoľníckych hostiteľských rodinách. V rámci programu môže byť umiestnenie kdekoľvek v rámci krajiny, tento program neumožňuje výber konkrétnej lokality. Väčšina hostiteľských rodín žije v menších mestách či na vidieku.

Starostlivosť o študenta

Študenti po príchode sa zúčastnia na orientačnom stretnutí s pracovníkom miestnej organizácie, na ktorej sa dozvedia množstvo informácií ohľadom svojho pobytu, štúdia a spolunažívania s hostiteľskou rodinou či života v internáte. Takisto budú priradení k jednému z koordinátorov, ktorý bude v ich blízkosti počas celého roka a pripravený im pomôcť v prípade akýchkoľvek problémov. Jeho úlohou je zabezpečiť komunikáciu medzi študentom, školou, agentúrou a rodičmi.

Všetci študenti sa môžu prihlásiť na 4-dňový orientačný pobyt v Paríži, ktorý sa uskutoční tesne pred začiatkom programu (v auguste a januári). Ubytovanie je zabezpečené v rezidencii s plnou penziou. Pre účastníkov je pripravený bohatý program prehliadok a zaujímavostí Paríža.

 

Podmienky
 • vek: 14 – 18 rokov
 • znalosť francúzštiny aspoň na mierne pokročilej úrovni (1 rok štúdia)
 • dobré študijné výsledky
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa novému prostrediu
 • záujem o francúzsku spoločnosť a kultúru
Termíny

Školský rok sa začína v septembri a končí v júni. Program umožňuje štúdium v dĺžke celého školského roka (nástup v septembri), jedného polroka (nástup v septembri alebo v januári), alebo 3 mesiacov (nástup v septembri alebo v januári). Je možné vycestovať aj na 1 alebo 2 mesiace.

Kedy sa prihlásiť

 • nástup v septembri: do 15. apríla - predĺžené do 15. mája
 • nástup v januári: do 15. septembra
Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • umiestnenie v hostiteľskej rodine so stravou
 • asistencia a podpora miestneho koordinátora
 • transfer z/na určené letisko pri prílete
 • orientácia po príchode
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba

Programový poplatok v EUR​

1 školský rok    5 500                                                                            
1 semester 5 150
3 mesiace 4 050
2 mesiace 3 350
1 mesiac 2 550

Orientácia v Paríži: 480
Povinné poistenie pre všetky programy: 50/mesiac

Chcem sa prihlásiť

Štátne stredné školy, výmenný program
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
Hviezdoslavova 7, 042 00 Košice

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk