veľká británia
Štátne stredné školy, výmenný program

Štátne stredné školy, výmenný program

Britský vzdelávací systém má vynikajúce meno na celom svete. Školy zabezpečujú vysoký štandard výučby a poskytujú medzinárodne uznávanú kvalifikáciu. Stredné školy kladú dôraz na všeobecný prehľad a vedomosti prihliadajúc však i na individuálne záujmy študentov. V štátnom školskom systéme navštevujú žiaci strednú školu vo veku od 11 do 18 rokov, pričom posledné dva roky sú venované príprave na záverečné skúšky na vyššom stupni (A-Levels). Školský rok je rozdelený na tri trimestre. InterStudy ponúka vo Veľkej Británii niekoľko variantov stredoškolského programu. 

Program zabezpečuje renomovaná organizácia s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorá má dlhoročné skúsenosti v organizovaní stredoškolských programov vo Veľkej Británii pre študentov z celého sveta. Prostredníctvom svojich výmenných programov poskytuje mladým ľuďom príležitosť získať medzinárodné skúsenosti, spoznať britskú kultúru a zdokonaliť sa v znalosti angličtiny. Študenti navštevujú štátne stredné školy a sú ubytovaní v hostiteľských rodinách, ktoré sú preverované organizáciou.  

Umiestnenie a lokalita

Zahraniční študenti sú umiestňovaní v starostlivo vyberaných hostiteľských rodinách, kde majú zabezpečené ubytovanie a stravu formou plnej penzie. Program neumožňuje zvoliť si umiestnenie v Anglicku alebo v Škótsku, resp. inú preferenciu na umiestnenie. Študenti sa umiestňujú vo väčších i menších mestách, predmestiach i na vidieku. 

Starostlivosť o študenta 
Každému študentovi je pridelená kontaktná osoba – miestny koordinátor. Úlohou tejto osoby je starostlivosť o študenta počas celého pobytu - monitoruje jeho výsledky, pomáha mu a podporuje ho pri adaptácii v novom prostredí, poskytuje informácie a rady. Študentom je k dispozícii aj nepretržitá telefonická asistenčná služba.

Podmienky

 • vek: 15 – 18 rokov
 • znalosť anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
 • dobré študijné výsledky

Termíny

Školský rok začína v auguste (Škótsko) alebo v septembri (Anglicko). Študenti sa môžu prihlásiť na 1 trimester (3 – 4 mesiace od septembra), alebo na 1 semester (4 a po až 5 a pol mesiacov) s nástupom v auguste/septembri alebo v januári.

Kedy sa prihlásiť

Záujemcom odporúčame prihlásiť sa čo najskôr, pretože môže dôjsť k naplneniu kapacít už pred nižšie uvedeným termínom uzávierky.

 • nástup v auguste/septembri: do 1. mája
 • nástup v januári: do 15. októbra

Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • poradenstvo pri výbere programu alebo školy
 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • ubytovanie v hostiteľskej rodine
 • strava formou plnej penzie (okrem školských obedov)
 • orientačný program po príchode
 • podpora a asistencia miestneho koordinátora
 • transfer z/na určené letisko
 • študentská príručka
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba

Programový poplatok v GBP​

1 semester od 7 050                               
1 trimester od 6 050

Chcem sa prihlásiť

Štátne stredné školy, výmenný program
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk