veľká británia
Štátne stredné školy, výmenný program

Štátne stredné školy, výmenný program

Britský vzdelávací systém má vynikajúce meno na celom svete. Školy zabezpečujú vysoký štandard výučby a poskytujú medzinárodne uznávanú kvalifikáciu. Stredné školy kladú dôraz na všeobecný prehľad a vedomosti, prihliadajúc však i na individuálne záujmy študentov. V štátnom školskom systéme navštevujú žiaci strednú školu vo veku od 11 do 18 rokov, pričom posledné dva roky sú venované príprave na záverečné skúšky na vyššom stupni (A-Levels). Školský rok je rozdelený na tri trimestre. InterStudy ponúka vo Veľkej Británii niekoľko variantov stredoškolského programu. 

Program zabezpečuje renomovaná organizácia s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorá má dlhoročné skúsenosti v organizovaní stredoškolských programov vo Veľkej Británii pre študentov z celého sveta. Prostredníctvom svojich výmenných programov poskytuje mladým ľuďom príležitosť získať medzinárodné skúsenosti, spoznať britskú kultúru a zdokonaliť sa v znalosti angličtiny. Študenti navštevujú štátne stredné školy a sú ubytovaní v hostiteľských rodinách, ktoré sú preverované organizáciou.  

Umiestnenie a lokalita

Zahraniční študenti sú umiestňovaní v starostlivo vyberaných hostiteľských rodinách, kde majú zabezpečené ubytovanie a stravu formou plnej penzie. Program neumožňuje zvoliť si umiestnenie v Anglicku alebo v Škótsku resp inú preferenciu na umiestnenie. Študenti sa umiestňujú vo väčších i menších mestách, predmestiach i na vidieku. 

Starostlivosť o študenta 
Každému študentovi je pridelená kontaktná osoba – miestny koordinátor. Úlohou tejto osoby je starostlivosť o študenta počas celého pobytu - monitoruje jeho výsledky, pomáha mu a podporuje ho pri adaptácii v novom prostredí, poskytuje informácie a rady. Študentom je k dispozícii aj nepretržitá telefonická asistenčná služba.

Podmienky
 • vek: 15 – 18 rokov
 • znalosť anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
 • dobré študijné výsledky
Termíny

Školský rok začína v auguste (Škótsko) alebo v septembri (Anglicko). Študenti sa môžu prihlásiť na 1 trimester (3 – 4 mesiace od septembra), alebo na 1 semester (4 a po až 5 a pol mesiacov) s nástupom v auguste/septembri alebo v januári.

Kedy sa prihlásiť

Záujemcom odporúčame prihlásiť sa čo najskôr, pretože môže dôjsť k naplneniu kapacít už pred nižšie uvedeným termínom uzávierky.

 • nástup v auguste/septembri: do 1. mája
 • nástup v januári: do 15. októbra
Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • poradenstvo pri výbere programu alebo školy
 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • ubytovanie v hostiteľskej rodine
 • strava formou plnej penzie (okrem školských obedov)
 • orientačný program po príchode
 • podpora a asistencia miestneho koordinátora
 • transfer z/na určené letisko
 • študentská príručka
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba

Programový poplatok v GBP​

1 semester 7 050                               
1 trimester 6 050

Chcem sa prihlásiť

Štátne stredné školy, výmenný program
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk