Stredoškolské štúdium vo Veľkej Británii

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, VEĽKÁ BRITÁNIA

Semester alebo rok na strednej škole vo Veľkej Británii môže byť osviežujúcim zážitkom pre študentov stredných škôl, ktorí by chceli spoznať Anglicko aj z iného uhla pohľadu. O tom, že školský systém vo Veľkej Británii patrí k najlepším na svete, svedčí aj fakt, že sa v krajine nachádza niekoľko celosvetovo najznámejších univerzít.

Každá stredná škola v Anglicku podporuje akademický a individuálny rozvoj študenta. Stredné školy vo Veľkej Británii kladú dôraz na všeobecný prehľad a vedomosti, no na druhej strane podporujú záujmy každého žiaka. Práve preto majú stredoškoláci možnosť výberu z rôznych mimoškolských aktivít. Vo svojom voľnom čase sa môžu venovať športu, hudbe, divadlu alebo iným typom umenia. Študentom je k dispozícii knižnica a učebne sú vybavené najmodernejšími technologickými novinkami. Dôraz sa kladie na hĺbkové štúdium, realizáciu experimentov a projektov. K tomu im dopomáhajú rôzne online prednášky, video konferencie, či interaktívne semináre. Školský rok je obyčajne rozdelený na tri trimestre, pričom študenti sa posledné dva roky venujú príprave na záverečné skúšky na vyššom stupni, ktoré sa nazývajú aj A-Levels. Spojené štáty, Kanada a Veľká Británia majú síce spoločný jazyk, no každá z krajín sa v niečom líši. Zažiť časť štúdia na strednej škole v Anglicku, v jednej z najkultúrnejších krajín sveta, ktorá v mnohom inšpiruje, ale potrpí si na tradície, dokáže slovenských stredoškolákov správne naladiť na ich budúce štúdium a inšpirovať ich v dosiahnutí svojich cieľov.

Veľká Británia
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk