usa
stredné školy - výmenný program

Stredné školy - výmenný program

Americký štátny stredoškolský program bol prvým z medzinárodných stredoškolských výmenných programov a vytvoril tradíciu, ktorú postupne prevzali ďalšie krajiny. Spojené štáty americké sú pre mnohých vysnenou krajinou, ktorej rozmanitosť ponúka veľa zážitkov a možností získania nových skúseností. Začleniť sa do života v cudzej krajine, osvojiť si jej hodnoty a pravidlá a zvyknúť si na miestne pomery môže byť pre stredoškoláka veľkou výzvou. Študenti sa však naučia byť samostatní, vytvoriť si vlastný názor, a v neposlednom rade postarať sa o seba. Rok strávený v americkej hostiteľskej rodine im umožní nielen spoznať reálny život v Amerike, ale vštiepi im aj hodnoty ako tolerancia odlišnosti, zodpovednosť sám za seba a priebojnosť v silno konkurenčnom prostredí.

Americké stredné školy sú pomerne jednotné z hľadiska zamerania štúdia. Študijný program ponúka široký výber predmetov pre študentov s rozličnými záujmami a schopnosťami. V praxi to znamená, že študenti majú niekoľko povinných predmetov ako angličtina, dejepis, matematika a prírodné vedy. Popri týchto predmetoch si volia ďalšie na základe svojich záujmov a dostupnosti, napr. ekonómiu, právo, cudzí jazyk, umenie, filozofiu, hudbu. Študenti sú zvyčajne menej vyťažení a navštevujú menej predmetov ako na slovenských stredných školách. Vyučovanie prebieha od pondelka do piatka, väčšinou v čase od 8:30 do 15:30. Prázdniny sú v období Vianoc a Veľkej noci. Študenti trávia prázdniny so svojou hostiteľskou rodinou.

Zahraniční študenti sa prihlasujú na mimoškolské aktivity rovnako ako ich americkí spolužiaci a stretávajú sa v rôznych záujmových a športových kluboch. Stredné školy v USA majú bohatú tradíciu športu, medzi typické školské športy patria americký futbal, baseball, volejbal, basketbal, ľahká atletika a v niektorých štátoch aj hokej. Medzi vyhľadávané aktivity patrí aj záujmová činnosť v rôznych dramatických, divadelných, tanečných, počítačových či debatných krúžkoch. 

InterStudy ponúka slovenským stredoškolákom možnosť zúčastniť sa na stredoškolskom programe v USA prostredníctvom jednej z najväčších výmenných organizácií, ktorá zabezpečuje stredoškolský výmenný program na základe poverenia Amerického ministerstva zahraničných vecí, v súlade s jeho pravidlami a nariadeniami. Naša partnerská organizácia má vyše dvadsaťpäťročné skúsenosti v zabezpečovaní stredoškolského programu a rozsiahlu sieť miestnych zástupcov po celej krajine. Na jej kultúrno-výmennom programe sa každoročne zúčastňujú stredoškoláci z vyše 50 krajín sveta.

Americký stredoškolský výmenný program je určený pre zahraničných študentov vo veku od 15 do 18 rokov, ktorí sú umiestňovaní v amerických hostiteľských rodinách a navštevujú štátne stredné školy. Program ponúka mladým ľuďom možnosť zlepšiť si znalosti angličtiny, spoznať novú kultúru a priateľov, zapojiť sa do každodenného života americkej rodiny a komunity, a v neposlednom rade príležitosť osamostatniť sa a schopnosť uplatniť sa v cudzom prostredí.

Umiestnenie a lokalita

Študenti sa umiestňujú po celom území Spojených štátov. Program ponúka študentom možnosť vybrať si umiestnenie v jednom z nasledujúcich 4 regiónov, za príplatok USD 400:
- západ: Washington, Oregon, Kalifornia, Idaho, Montana, Wyoming, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Nové Mexiko
- stred: Severná Dakota, Južná Dakota, Minnesota, Wisconsin, Nebraska, Iowa, Illinois, Kansas, Missouri
- juh: Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Južná Karolína, Georgia, Florida
- východ: Michigan, Indiana, Ohio, Kentucky, Západná Virgínia, Pensylvánia, New York, Vermont, Maine, New Hampshire, Massachussets, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Severná Karolína

Ďalej majú študenti možnosť vybrať si štát, v ktorom by chceli byť umiestnení. Program prebieha vo všetkých štátoch USA. Za umiestnenie v požadovanom štáte sa účtuje príplatok USD 600. Príplatok za štáty Florida, New York a New Jersey je USD 700, Aljaška 1 000 USD a za Kaliforniu a Hawaii USD 1 200. Aby bola reálna šanca umiestniť študenta vo vybranom regióne či štáte, odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Kapacity v jednotlivých regiónoch a štátoch sa môžu zaplniť aj niekoľko mesiacov pred uzávierkou prihlášok. Študentom, ktorí sú ochotní akceptovať umiestnenie v ktoromkoľvek štáte USA, sa samozrejme žiadny príplatok neúčtuje. 

Dĺžku procesu umiestnenia ovplyvňujú viaceré faktory. Dôležité je dôkladne vypracovať prihlášku, v ktorej sa študent predstaví svojej budúcej hostiteľskej rodine. Proces umiestňovania sa začne hneď po akceptovaní prihlášky americkou partnerskou organizáciou. Keďže však ide o pomerne zložitý proces, pri ktorom musí byť splnený celý rad kritérií, umiestnenie môže trvať o niečo dlhšie. V mnohých prípadoch je hostiteľská rodina aj škola známa niekoľko týždňov či mesiacov pred odchodom, ale môže sa stať, že sa študent umiestni až krátko pred vycestovaním, prípadne sa umiestni zo začiatku ku koordinátorovi alebo do dočasnej rodiny, aby mohol čo najskôr nastúpiť do školy. Po potvrdení permanentného umiestnenia sa potom študent presťahuje k svojej hostiteľskej rodine. Vzhľadom na obmedzený počet miest je veľmi dôležité podať prihlášku čo najskôr.

Všetky hostiteľské rodiny prechádzajú dôkladným výberovým procesom a musia spĺňať všetky kritériá stanovené americkou vládou pre stredoškolský výmenný program. Rodiny poskytujú študentovi stravu, školské obedy si však študenti hradia sami. Hostiteľské rodiny sa prihlasujú do programu dobrovoľne a nedostávajú za prijatie zahraničného študenta finančnú kompenzáciu. Ich motiváciou je príležitosť zblížiť sa s cudzou kultúrou, naučiť sa niečo nové a predstaviť život vo svojej krajine mladým ľuďom z iných krajín sveta. Typická hostiteľská rodina neexistuje, rovnako ako rodiny s deťmi sa do programu prihlasujú i neúplné rodiny alebo rodičia, ktorých deti už vyrástli a žijú samostatne. Pri výbere sa dbá predovšetkým na to, aby rodina vytvárala pre študenta vhodné podmienky. Ubytovanie v americkej rodine je pre študenta veľkou výhodou, a to nielen v oblasti komunikácie. Počas pobytu v rodine sa stretne s množstvom nových ľudí, spozná iné tradície a zvyklosti, a zároveň sa podieľa na bežnom živote rodiny. Americkí študenti sú v stredoškolskom veku už dosť samostatní, a samostatnosť a zodpovednosť sa očakáva aj od zahraničného študenta. Študent sa stane súčasťou rodiny a rodinného života, s čím sú spojené i povinnosti a drobné úlohy. Základným predpokladom dobre fungujúceho vzťahu medzi študentom a hostiteľskou rodinou, a tým aj úspešného pobytu, je otvorená komunikácia, úprimnosť, a snaha študenta začleniť sa do rodiny a komunity.

Starostlivosť o študenta​

Po príchode kontaktuje každého študenta miestny koordinátor, ktorý býva vždy v blízkosti hostiteľskej rodiny a poskytuje študentovi pomocnú ruku v každej situácii. Počas orientačného stretnutia, ktoré sa uskutoční krátko po príchode, oboznámi študenta so životom na amerických stredných školách a v rodinách. Koordinátor je so svojimi študentmi v pravidelnom telefonickom aj osobnom kontakte. Písomné správy pre rodičov sa vypracúvajú každý štvrťrok. Počas pobytu má študent taktiež k dispozícii 24-hodinovú telefónnu linku, kde sa môže v prípade potreby kedykoľvek dovolať pomoci.

Podmienky
 • vek 15 až 18 rokov
 • znalosť anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni
 • dobré študijné výsledky (priemer nie horší ako 3,00 za posledné 3 roky)
 • záujem o americkú spoločnosť a kultúru
 • samostatnosť, schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam
 • dobrý zdravotný stav
Termíny

Školský rok  je v USA rozdelený do dvoch semestrov. Termín začatia a ukončenia školského roka sa však v jednotlivých štátoch mierne odlišuje. Stredoškolský program umožňuje štúdium v dĺžke celého školského roka (približne 9 - 10 mesiacov) alebo jedného semestra (približne  4 -5 mesiacov). Nástup je možný dvakrát do roka, a to na začiatku školského roka (august/september) a na začiatku druhého polroka (január/február - len na 1 semester). Študenti pricestujú do USA podľa možnosti niekoľko dní pred začatím školy, aby sa mohli aklimatizovať a zoznámiť s novým prostredím.

Kedy sa prihlásiť

Vzhľadom na obmedzený počet miest, ako aj v záujme zvýšenia šance na včasné umiestnenie odporúčame študentom, aby sa prihlásili čo najskôr. Kapacity programu sa zvyčajne zaplnia už pred oficiálnou uzávierkou prihlášok, ktorá je v nasledujúcich termínoch:

 • nástup v auguste 2023:   
  Program 1: 15. január 2023 (aktuálna obsadenosť: vypredané na august 2023)
  Program 2: 15. február 2023
                                                                 
 • nástup v januári 2024:     predbežne 15. apríl 2023
Programový poplatok

V cene programu sú zahrnuté

 • zápis a štúdium na strednej škole
 • umiestnenie v hostiteľskej rodine, ktorá poskytuje ubytovanie a stravu
 • podpora a asistencia miestneho koordinátora
 • podklady k získaniu víza typu J – 1
 • orientačné stretnutie pred odletom
 • informačný balíček
 • transfer z/na určené letisko v USA
 • orientácia po príchode na miesto pobytu
 • študentská príručka, identifikačná karta
 • písomné vyhodnotenie počas pobytu
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba

Programový poplatok v USD

1 školský rok prihlášky do 15.12.2021 7 390
  prihlášky do 28.02.2022 7 650                                                                  
  prihlášky po 01.03.2022 7 890
1 semester   7 190
     
Poistenie na 1 školský rok    860
Poistenie na 1 semester   495
Sevis Fee*   220

4-dňový orientačný program v New Yorku vrátane ubytovania, stravy a transferu:    USD 825 
*SEVIS poplatok je povinný pre všetkých žiadateľov o vízum typu J1.

Chcem sa prihlásiť

Stredné školy - výmenný program
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk