usa
stredné školy - výmenný program

Stredné školy - výmenný program

Americký štátny stredoškolský program vznikol na základe zákona, ktorý schválil Kongres Spojených štátov amerických v roku 1961. Vznikol tým prvý medzinárodný výmenný program na svete, ktorým sa neskôr inšpirovali aj ďalšie krajiny. Vďaka tejto tradícii majú dnes stredoškoláci z celého sveta možnosť spoznávať iné kultúry a zdokonaľovať sa v cudzích jazykoch.

Spojené štáty americké sú pre mnohých tínedžerov vysnenou krajinou, ktorej rozmanitosť ponúka veľa zážitkov a možností získania nových skúseností. Začleniť sa do života v cudzej krajine, osvojiť si jej hodnoty a pravidlá a zvyknúť si na miestne pomery môže byť pre stredoškoláka veľkou výzvou. Študenti sa však naučia samostatnosti, vytvoriť si vlastný názor a adekvátne ho prezentovať, a získajú neoceniteľnú skúsenosť života v inej krajine. Rok strávený v americkej hostiteľskej rodine im umožní nielen spoznať reálny život v Amerike, ale vštiepi im aj hodnoty ako tolerancia odlišnosti, zodpovednosť sám za seba a priebojnosť v silno konkurenčnom prostredí.

Americké stredné školy sú pomerne jednotné z hľadiska zamerania štúdia. Študijný program ponúka široký výber predmetov pre študentov s rozličnými záujmami a schopnosťami. V praxi to znamená, že študenti majú niekoľko povinných predmetov ako angličtina, dejepis, matematika a prírodné vedy. Účastníci výmenného programu majú povinný predmet American History alebo American Government. Popri týchto predmetoch si volia ďalšie na základe svojich záujmov a dostupnosti, napr. ekonómiu, právo, cudzí jazyk, umenie, filozofiu, hudbu. Študenti sú zvyčajne menej vyťažení a navštevujú menej predmetov ako na slovenských stredných školách. Vyučovanie prebieha od pondelka do piatka, väčšinou v čase od 8:30 do 15:30. Prázdniny sú v období Vianoc a Veľkej noci. Študenti trávia prázdniny so svojou hostiteľskou rodinou.

Zahraniční študenti sa prihlasujú na mimoškolské aktivity rovnako ako ich americkí spolužiaci a stretávajú sa v rôznych záujmových a športových kluboch. Stredné školy v USA majú bohatú tradíciu športu, medzi typické školské športy patria americký futbal, baseball, volejbal, basketbal, ľahká atletika a v niektorých štátoch aj hokej. Medzi vyhľadávané aktivity patrí aj záujmová činnosť v rôznych dramatických, divadelných, tanečných, počítačových či debatných krúžkoch. 

Americký stredoškolský výmenný program je určený pre študentov vo veku od 15 do 18 rokov, ktorí sú umiestňovaní v amerických hostiteľských rodinách a navštevujú štátne stredné školy. Program ponúka mladým ľuďom možnosť zlepšiť si znalosti angličtiny, spoznať novú kultúru a priateľov, zapojiť sa do každodenného života americkej rodiny a komunity, a v neposlednom rade príležitosť osamostatniť sa a schopnosť uplatniť sa v cudzom prostredí.

InterStudy ponúka slovenským stredoškolákom možnosť zúčastniť sa na stredoškolskom programe v USA prostredníctvom dvoch amerických  výmenných organizácií, ktoré zabezpečujú stredoškolský výmenný program na základe poverenia Amerického ministerstva zahraničných vecí a v súlade s jeho pravidlami a nariadeniami. Naše partnerské organizácie majú vyše dvadsaťpäťročné skúsenosti v zabezpečovaní stredoškolského programu a rozsiahlu sieť miestnych zástupcov po celej krajine. Na ich kultúrno-výmenných programoch sa každoročne zúčastňujú stredoškoláci z vyše 50 krajín sveta.

InterStudy má 25 rokov skúseností v práci so stredoškolskými programami v Severnej Amerike a Európe a je jedinou agentúrou v strednej Európe, ktorá je členom americkej Rady pre štandardy pre vzdelávacie pobyty (CSIET).

CSIET International Associate logo

Umiestnenie a lokalita

Študenti sa umiestňujú po celom území Spojených štátov. Program ponúka študentom možnosť vybrať si umiestnenie v jednom z nasledujúcich 4 regiónov za príplatok USD 400:
- západ: Washington, Oregon, Kalifornia, Idaho, Montana, Wyoming, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Nové Mexiko
- stred: Severná Dakota, Južná Dakota, Minnesota, Wisconsin, Nebraska, Iowa, Illinois, Kansas, Missouri
- juh: Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Južná Karolína, Georgia, Florida
- východ: Michigan, Indiana, Ohio, Kentucky, Západná Virgínia, Pensylvánia, New York, Vermont, Maine, New Hampshire, Massachussets, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Severná Karolína

Ďalej majú študenti možnosť vybrať si štát, v ktorom by chceli byť umiestnení. Program prebieha vo všetkých štátoch USA. Za umiestnenie v požadovanom štáte sa účtuje príplatok USD 600. Príplatok za štáty Florida, New York a New Jersey je USD 700, Aljaška 1 000 USD a za Kaliforniu a Hawaii USD 1 200. Aby bola reálna šanca umiestniť študenta vo vybranom regióne či štáte, odporúčame prihlásiť sa čo najskôr. Kapacity v jednotlivých regiónoch a štátoch sa môžu zaplniť aj niekoľko mesiacov pred uzávierkou prihlášok. Študentom, ktorí sú ochotní akceptovať umiestnenie v ktoromkoľvek štáte USA, sa samozrejme žiadny príplatok neúčtuje. 

Dĺžku procesu umiestnenia ovplyvňujú viaceré faktory. Dôležité je dôkladne vypracovať prihlášku, v ktorej sa študent predstaví svojej budúcej hostiteľskej rodine. Proces umiestňovania sa začne hneď po akceptovaní prihlášky americkou partnerskou organizáciou. Keďže však ide o pomerne zložitý proces, pri ktorom musí byť splnený celý rad kritérií, umiestnenie môže trvať o niečo dlhšie. V mnohých prípadoch je hostiteľská rodina aj škola známa niekoľko týždňov či mesiacov pred odchodom, ale môže sa stať, že sa študent umiestni až krátko pred vycestovaním, prípadne sa umiestni zo začiatku ku koordinátorovi alebo do dočasnej rodiny, aby mohol čo najskôr nastúpiť do školy. Po potvrdení permanentného umiestnenia sa potom študent presťahuje k svojej hostiteľskej rodine. Vzhľadom na obmedzený počet miest je veľmi dôležité podať prihlášku čo najskôr.

Všetky hostiteľské rodiny prechádzajú dôkladným výberovým procesom a musia spĺňať všetky kritériá stanovené americkou vládou pre stredoškolský výmenný program. Rodiny poskytujú študentovi stravu, školské obedy si však študenti hradia sami. Hostiteľské rodiny sa prihlasujú do programu dobrovoľne a nedostávajú za prijatie zahraničného študenta finančnú kompenzáciu. Ich motiváciou je príležitosť zblížiť sa s cudzou kultúrou, naučiť sa niečo nové a predstaviť život vo svojej krajine mladým ľuďom z iných krajín sveta. Typická hostiteľská rodina neexistuje, rovnako ako rodiny s deťmi sa do programu prihlasujú i neúplné rodiny alebo rodičia, ktorých deti už vyrástli a žijú samostatne. Pri výbere sa dbá predovšetkým na to, aby rodina vytvárala pre študenta vhodné podmienky. Ubytovanie v americkej rodine je pre študenta veľkou výhodou a to nielen v oblasti komunikácie. Počas pobytu v rodine sa stretne s množstvom nových ľudí, spozná iné tradície a zvyklosti a zároveň sa podieľa na bežnom živote rodiny. Americkí študenti sú v stredoškolskom veku už dosť samostatní a samostatnosť a zodpovednosť sa očakáva aj od zahraničného študenta. Študent sa stane súčasťou rodiny a rodinného života, s čím sú spojené i povinnosti a drobné úlohy. Základným predpokladom dobre fungujúceho vzťahu medzi študentom a hostiteľskou rodinou a tým aj úspešného pobytu je otvorená komunikácia, úprimnosť a snaha študenta začleniť sa do rodiny a komunity.

Starostlivosť o študenta​

Po príchode kontaktuje každého študenta miestny koordinátor, ktorý býva vždy v blízkosti hostiteľskej rodiny a poskytuje študentovi pomocnú ruku v každej situácii. Počas orientačného stretnutia, ktoré sa uskutoční krátko po príchode, oboznámi študenta so životom na amerických stredných školách a v rodinách. Koordinátor je so svojimi študentmi v pravidelnom telefonickom aj osobnom kontakte. Písomné správy pre rodičov sa vypracúvajú každý štvrťrok. Počas pobytu má študent taktiež k dispozícii 24-hodinovú telefónnu linku, kde sa môže v prípade potreby kedykoľvek dovolať pomoci.

Podmienky

 • vek 15 až 18 rokov
 • znalosť anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni
 • dobré študijné výsledky (priemer nie horší ako 3,00 za posledné 3 roky)
 • záujem o americkú spoločnosť a kultúru
 • samostatnosť, schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam
 • dobrý zdravotný stav

Termíny

Školský rok je v USA rozdelený do dvoch semestrov. Termín začatia a ukončenia školského roka sa však v jednotlivých štátoch mierne odlišuje. Stredoškolský program umožňuje štúdium v dĺžke celého školského roka (približne 9 - 10 mesiacov) alebo jedného semestra (približne 4 -5 mesiacov). Nástup je možný dvakrát do roka a to na začiatku školského roka (august/september) a na začiatku druhého polroka (január/február - len na 1 semester). Študenti pricestujú do USA podľa možnosti niekoľko dní pred začatím školy, aby sa mohli aklimatizovať a zoznámiť s novým prostredím.

Kedy sa prihlásiť

Vzhľadom na obmedzený počet miest, ako aj v záujme zvýšenia šance na včasné umiestnenie odporúčame študentom, aby sa prihlásili čo najskôr. Kapacity programu sa zvyčajne zaplnia už pred oficiálnou uzávierkou prihlášok, ktorá je v nasledujúcich termínoch:        

 • nástup v auguste 2024:     28. marec 2024
   
 • nástup v januári 2025:   
  Program 1: predbežne jún/júl 2024
  Program 2: 31. august 2024 

Programový poplatok

Výmenný program - v cene programu sú zahrnuté

 • zápis a štúdium na strednej škole
 • umiestnenie v hostiteľskej rodine, ktorá poskytuje ubytovanie a stravu
 • podpora a asistencia miestneho koordinátora
 • podklady k získaniu víza typu J – 1
 • orientačné stretnutie pred odletom
 • informačný balíček
 • online kurz – príprava na pobyt v USA
 • 4-dňový orientačný program v New Yorku alebo v Los Angeles, vrátane ubytovania a stravy 
 • transfer z/na určené letisko v USA
 • orientácia po príchode na miesto pobytu
 • študentská príručka, identifikačná karta
 • písomné vyhodnotenie počas pobytu
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba

Programový poplatok v USD

1 školský rok                            
prihlášky do 15.09.2023 od 8 390
prihlášky do 30.11.2023 od 8 690
prihlášky po 30.11.2023 od 8 890
1 semester  
prihlášky do 15.09.2023 od 8 190
prihlášky do 30.11.2023 od 8 480
prihlášky po 30.11.2023 od 8 680
   
Poistenie na 1 školský rok  990
Poistenie na 1 semester 570
Sevis Fee* 220

*SEVIS poplatok je povinný pre všetkých žiadateľov o vízum typu J1.

Chcem sa prihlásiť

Stredné školy - výmenný program
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk