Výmenné programy a stredné školy v USA

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V USA

Štúdium na americkej high school je snom mnohých tínedžerov. Americkú kultúru už čiastočne poznajú z médií, filmov a hudby, a chcú zažiť americký spôsob života na vlastnej koži. Výmenné programy pre strdoškolákov v USA ponúkajú jedinečnú príležitosť vyskúšať si iný školský systém a získať množstvo zážitkov a cenných skúseností. Naším cieľom v InterStudy je nájsť pre každú stredoškoláčku a každého stredoškoláka ten vhodný program, aby rok či polrok strávený na výmennom programe v USA bol nielen nezabudnuteľný zážitok, ale aj skutočný prínos k ich osobnému rozvoju.   

Stredné školy v USA kladú dôraz na všestrannosť získaných poznatkov. Študenti sú vedení k aktívnej účasti na hodinách formou diskusií, tímových projektov a experimentov. Napriek tomu, že každý štát má právo stanoviť si svoje učebné metódy, vo všetkých platí základný princíp - študenti sa učia súvislosti medzi faktami, vedieť vyjadriť svoj názor a nebáť sa prezentovať ho pred svojimi spolužiakmi. Samotné štúdium na amerických stredných školách nezaťažuje študentov s veľkým počtom predmetov. Popri základných predmetoch, ako anglický jazyk, matematika, dejepis, či prírodné vedy, si študenti volia niekoľko voliteľných predmetov podľa vlastného záujmu. Svoje vedomosti tak môžu počas výmenného programu prehĺbiť v oblasti umenia, filozofie, hudby alebo ekonomiky, či práva. 

Stredné školy v USA sú známe svojou dlhou tradíciou školských športov. Usilovní študenti môžu reprezentovať školu na národných turnajoch, no medzi vyhľadávané aktivity patrí aj záujmová činnosť v rôznych dramatických, divadelných, tanečných, počítačových alebo debatných krúžkoch. Študenti sa už počas strednej školy zapájajú do mimoškolských aktivít, ktoré im neskôr môžu pomôcť pri prijímačkách na vysokú školu. Zahraniční študenti sa prihlasujú na mimoškolské aktivity rovnako ako ich americkí spolužiaci. Navyše, pokiaľ sa venujú nejakému športu, majú možnosť sa dostať do školského tímu a trénovať v školských kluboch. 

Našim stredoškolákom sa na amerických stredných školách páči. Väčšinou sa veľmi rýchlo prispôsobia novému spôsobu výučby nan výmennom programe a v štúdiu sa im väčšinou darí. Na rozdiel od nášho systému, v ktorom existujú rôzne typy stredných škôl podľa zamerania a akademickej náročnosti, americké high schools pokrývajú všetky predmety, smery a stupne v rámci jednej vzdelávacej inštitúcie. Vďaka tomu si môže každý v istej miere prispôsobiť štúdium svojim schopnostiam a cieľom, a podľa toho si vybrať viac alebo menej akademicky náročných predmetov a vyskúšať si aj niečo nové.  

Motivujúce prostredie, cesta k samostatnosti a zodpovednosti, možnosť zdokonalenia sa v anglickom jazyku, spoznávanie jednej z najnavštevovanejších krajín sveta je len zlomok toho, čo čaká študentov, ktorí sa rozhodnú stráviť časť štúdia na strednej škole v USA. 

 

USA
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk