Stredoškolský program Ottawa

Stredoškolský program Ottawa

Napriek tomu, že je to veľkomesto s viac ako miliónom obyvateľov, hlavné mesto Kanady rok čo rok obsadzuje špičkové pozície v rôznych rankingoch hodnotiacich kvalitu života, životnú úroveň a čistotu. Mesto ponúka nespočetné príležitosti pre spoznávanie kanadského historického a kultúrneho dedičstva a je domovom najznámejších pamiatok a najdôležitejších kultúrnych inštitúcií. Počas celého roka prebiehajú rôzne kultúrne, športové a spoločenské podujatia. Mesto obklopené rôznorodou prírodnou scenériou ponúka veľa príležitostí pre športové a rekreačné aktivity vo všetkých ročných obdobiach.

Ottawa sa považuje za najvzdelanejšie mesto Kanady. Viac ako polovica obyvateľov má vysokoškolské vzdelanie a je tu najvyššia koncentrácia vedcov a rezidentov s doktorským titulom v Kanade. V Ottawe sídlia štyri univerzity a dve vysoké školy a nájdete tu aj najväčšiu bilingválnu anglicko-francúzsku knižnicu v Severnej Amerike. Toto všetko v kombinácii s priateľskými obyvateľmi s pozitívnym prístupom k cudzincom a komunitou so silnou orientáciou na rodiny vytvára ideálne podmienky pre záujemcov o stredoškolské štúdium v Kanade. 

Na 25 štátnych stredných školách študuje približne 500 zahraničných študentov ročne, čo zaručuje plnú integráciu slovenských študentov v triedach s kanadskými spolužiakmi. Popri povinných predmetoch ponúkajú školy v Ottawe širokú škálu voliteľných predmetov v oblasti ekonomických, prírodných a spoločenských vied, techniky, divadelného a výtvarného umenia a hudby. Pri viacerých predmetoch si študenti vyberajú náročnosť a zameranie podľa toho, či sa chcú pripravovať na univerzitu, vysokú školu, alebo na uplatnenie v praxi. Po získaní predpísaného počtu kreditov je možné štúdium ukončiť stredoškolským diplomom (kvalifikácia zodpovedajúca maturite). Taktiež sa vyučujú predmety na úrovni Advanced Placement – tieto sa môžu študentom započítať do kreditov za prvý ročník vysokoškolského štúdia. Ottawa ako dvojjazyčné mesto je dobrou voľbou aj pre študentov, ktorí sa venujú aj francúzštine. V závislosti od vstupných znalostí študenta je možné si zvoliť jeden z troch typov kurzu francúzštiny. Školy sú výborné vybavené, študenti majú k dispozícii knižnice, počítačové pracovne, laboratóriá na výučbu prírodovedných predmetov, umelecké dielne, hudobné a divadelné štúdiá, telocvične a športové ihriská. Rôzne kluby a spolky ponúkajú príležitosť venovať sa záujmovým aktivitám v oblasti rôznych športov, umenia, divadla, hudby a ďalších.

Ubytovanie je zabezpečené v hostiteľských rodinách v jednolôžkovej izbe s plnou penziou. Obedy poskytujú rodiny formou balíčkov. Školské obedy sa v prípade záujmu hradia na mieste. Umiestnenie je možné aj vo francúzsky hovoriacich či bilingválnych rodinách.  

Programový poplatok v CAD 

1 školský rok od 28 150
1 semester od 16 330

Chcem sa prihlásiť

Stredoškolský program Ottawa
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk