Stredoškolský program Ottawa

Stredoškolský program Ottawa

Napriek tomu, že je to veľkomesto s viac ako miliónom obyvateľov, hlavné mesto Kanady rok čo rok obsadzuje špičkové pozície v rôznych rankingoch hodnotiacich kvalitu života, životnú úroveň a čistotu. Mesto ponúka nespočetné príležitosti pre spoznávanie kanadského historického a kultúrneho dedičstva a je domovom najznámejších pamiatok a najdôležitejších kultúrnych inštitúcií. Počas celého roka prebiehajú rôzne kultúrne, športové a spoločenské podujatia. Mesto obklopené rôznorodou prírodnou scenériou ponúka veľa príležitostí pre športové a rekreačné aktivity vo všetkých ročných obdobiach.

Ottawa sa považuje za najvzdelanejšie mesto Kanady. Viac ako polovica obyvateľov má vysokoškolské vzdelanie a je tu najvyššia koncentrácia vedcov a rezidentov s doktorským titulom v Kanade. V Ottawe sídlia štyri univerzity a dve vysoké školy, a nájdete tu aj najväčšiu bilingválnu anglicko-francúzsku knižnicu v Severnej Amerike. Toto všetko v kombinácii s priateľskými obyvateľmi s pozitívnym prístupom k cudzincom a komunitou so silnou orientáciou na rodiny vytvára ideálne podmienky pre záujemcov o stredoškolské štúdium v Kanade. 

Na 25 štátnych stredných školách študuje približne 500 zahraničných študentov ročne, čo zaručuje plnú integráciu slovenských študentov v triedach s kanadskými spolužiakmi. Popri povinných predmetoch ponúkajú školy v Ottawe širokú škálu voliteľných predmetov v oblasti ekonomických, prírodných a spoločenských vied, techniky, divadelného a výtvarného umenia a hudby. Pri viacerých predmetoch si študenti vyberajú náročnosť a zameranie podľa toho, či sa chcú pripravovať na univerzitu, vysokú školu, alebo na uplatnenie v praxi. Po získaní predpísaného počtu kreditov je možné štúdium ukončiť stredoškolským diplomom (kvalifikácia zodpovedajúca maturite). Taktiež sa vyučujú predmety na úrovni Advanced Placement – tieto sa môžu študentom započítať do kreditov za prvý ročník vysokoškolského štúdia. Ottawa ako dvojjazyčné mesto je dobrou voľbou aj pre študentov, ktorí sa venujú aj francúzštine. V závislosti od vstupných znalostí študenta je možné si zvoliť jeden z troch typov kurzu francúzštiny. Školy sú výborné vybavené, študenti majú k dispozícii knižnice, počítačové pracovne, laboratóriá na výučbu prírodovedných predmetov, umelecké dielne, hudobné a divadelné štúdiá, telocvične a športové ihriská. Rôzne kluby a spolky ponúkajú príležitosť venovať sa záujmovým aktivitám v oblasti rôznych športov, umenia, divadla, hudby a ďalších.

Ubytovanie je zabezpečené v hostiteľských rodinách, v jednolôžkovej izbe s plnou penziou. Obedy poskytujú rodiny formou balíčkov. Školské obedy sa v prípade záujmu hradia na mieste. Umiestnenie je možné aj vo francúzsky hovoriacich či bilingválnych rodinách.  

Programový poplatok v CAD 

1 školský rok 28 150
1 semester 16 330

Chcem sa prihlásiť

Stredoškolský program Ottawa
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk