Stredoškolský program Ottawa - Francúzske školy

Stredoškolský program Ottawa - Francúzske školy

Ottawa ako hlavné mesto krajiny s dvomi oficiálnymi jazykmi je charakteristická skutočne bilingválnym prostredím a je výbornou voľbou nielen pre tých študentov, ktorí sa chcú zdokonaliť v angličtine, ale aj pre tých, ktorí chcú v Kanade študovať vo francúzskom jazyku. Francúzske stredné školy v Ottawe poskytujú výučbu vo francúzštine v rámci kvalitného a dobre organizovaného školského systému provincie Ontario. Ottawa je okrem toho bezpečné mesto, ktoré ponúka najviac príležitostí v oblasti vzdelávania, kultúry, športu či spoločenských aktivít.

Zahraničných stredoškolákov prijímajú tri z 12 stredných škôl. K prijatiu do 11. a 12. ročníka sa vyžaduje znalosť francúzštiny na úrovni B1, pre 10. ročník postačuje úroveň A2. V každom semestri majú študenti 4 predmety, pričom jedným z nich môže byť aj angličtina – spolu s miestnymi študentmi. Okrem angličtiny sa všetky predmety vyučujú vo francúzštine. Všetci zahraniční študenti majú výučbu francúzštiny 2 hodiny týždenne. Okrem bežných stredoškolských predmetov je možné si vybrať aj niektorý zo špecializovaných programov, ktoré sú vymenované pri jednotlivých školách. Študenti, ktorí na týchto školách aj maturujú, získajú zároveň oficiálny certifikát o dvojjazyčnosti. 

Škola De La Salle, ktorá sa nachádza v centre Ottawy, je jednou z najlepších škôl v oblasti umenia v Kanade. Jej všeobecný vzdelávací program je na medzinárodnej úrovni a študenti si môžu vybrať aj špecializované programy: Visual and Media Arts, tanec (súčasný alebo klasický balet), kreatívne písanie, sláčiková hudba, dychová hudba, bicie nástroje, spev, divadlo, kino a televízia. Na tieto programy sa vzťahuje registračný poplatok 200 CAD. Škola má taktiež ako jediná v Ontariu špeciálny program pre mimoriadne nadaných žiakov. 

Škola Gisèle-Lalonde je známa o. i. pre špecializáciu v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj pre medzinárodne uznávaný IB program. Záujemcovia o IB Diploma program sa prijímajú do 11. ročníka a musia absolvovať celé dvojročné štúdium. Kratšie štúdium je možné v rámci štandardného vzdelávacieho programu. Okrem uvedených špecializácií ponúka táto škola aj Health and Wellness. 

Škola Louis-Riel ponúka vynikajúce vybavenie a program pre športovcov. Program Sports-Study je určený pre študentov, ktorí sa chcú každodenne venovať športu v jednom z najväčších krytých športových zariadení v Severnej Amerike – Dome Louis Riel. Študenti sa môžu venovať futbalu, ľadovému hokeju, tenisu, lyžovaniu, ľahkej atletike, basketbalu a mnohým ďalším športom. Registračný poplatok za športové programy je 450 CAD, za hokej 550 CAD a za golf 1050 CAD. V tejto škole nosia študenti uniformy, ktoré sa zakupujú na začiatku školského roka.

Pracovníci zodpovední za zahraničných študentov poskytujú prvotriednu starostlivosť a pravidelne sa so svojimi študentmi stretávajú. Ubytovanie je zabezpečené v bilingválnych hostiteľských rodinách, ktoré poskytujú plnú penziu. 

Programový poplatok v CAD 

1 školský rok od 28 925
1 semester od 16 825
3 mesiace od 12 055

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Stredoškolský program Ottawa - Francúzske školy
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk