Španielsko
stredoškolský program s preferenciou regiónu

Stredoškolský program s preferenciou regiónu

Tento stredoškolský program, pri ktorom si môžete vybrať preferenciu regiónu alebo nechať výber najvhodnejšieho umiestnenia na našu španielsku partnerskú organizáciu, je na základe našich skúseností a referencií od našich klientov naším odporúčaním č. 1 v Španielsku. Pracovníčky našej partnerskej organizácie sú zanietené pre ideu kultúrnej výmeny v rámci Európy, sú úspešné v získavaní motivovaných hostiteľských rodín a o študentov sa veľmi dobre starajú. Vďaka pozitívnej skúsenosti študentov program z roka na rok rastie.

V štandardnej verzii programu sa študenti umiestňujú na štátnych školách. Na vyžiadanie môžeme zabezpečiť štúdium aj na súkromných školách vo vybraných lokalitách (viď časť Umiestnenie a lokalita). Španielsky školský systém je založený na povinnej dochádzke približne do veku 16 rokov. Študenti môžu ďalej pokračovať v dvojročnom štúdiu – Bachillerato, ukončenom certifikátom ‘Bachiller’. Všetky základné predmety sú povinné, k nim je možné si pribrať ďalšie - zvyčajne 3, ktoré má škola vo svojej ponuke. Naši študenti sa učia podľa štandardných učebných osnov.

Vzťahy medzi študentmi a učiteľmi sú veľmi otvorené a často sa obe strany navzájom oslovujú krstnými menami. Školský rok trvá približne 10 mesiacov a nie je semestrálne rozdelený. Mnohé školy organizujú popoludní rôzne aktivity ako šport, fotografovanie, návštevy rôznych kultúrnych podujatí a dokonca aj výlety do okolitých regiónov či susedných štátov. 

Umiestnenie a lokalita

Študenti sú ubytovaní v hostiteľských rodinách. Hostiteľské rodiny sú starostlivo vyberané a pracovníčky našej partnerskej organizácie sú s nimi v pravidelnom kontakte. Väčšina rodín patrí k strednej vrstve a býva v mestských bytoch. Vo všeobecnosti sú Španieli veľmi vrelí a priateľskí, radi sa obklopujú priateľmi a rodinou doma a stretávajú sa v reštauráciách. Sú veľmi rodinne založení, trávia spolu veľa času a komunikujú medzi sebou. Väčšia časť spoločenských aktivít sa tiež odohráva v širšom rodinnom kruhu, čo pomáha študentom pri integrácii v novom prostredí. Rodina zohráva veľmi dôležitú úlohu, avšak Španieli sú veľmi tolerantní a akceptujú právo každého na život podľa svojich predstáv aj mimo tradičného modelu.  

Študenti sa umiestňujú po celom území Španielska. Pri variante bez preferencie regiónu sa od študentov očakáva ochota akceptovať umiestnenie v ktoromkoľvek regióne Španielska.

Študenti, ktorí majú záujem o umiestnenie v konkrétnej lokalite, si môžu zvoliť drahší variant programu, pri ktorom si môžu vybrať z týchto lokalít:

Madrid a okolie
Valencia a okolie
Andalúzia (študenti sa umiestňujú v oblastiach Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdoba, Huelva a Granada)
Galicia
Tenerife (Kanárske ostrovy)

SÚKROMNÉ ŠKOLY

Stredoškolský program so štúdiom na súkromnej škole (ceny na vyžiadanie) je možný v týchto lokalitách:

Castellón de la Plana (neďaleko Valencie)
El Puerto de Santa Maria (Andalúzia)
Aranda de Duero (Kastília a León)
Sevilla (Andalúzia)
Gran Canaria (Kanárske ostrovy)

Starostlivosť o študentov

Študenti, ktorí nastupujú na pobyt na začiatku školského roka (v septembri) prilietajú do Barcelony, kde na nich čaká zástupca partnerskej organizácie. V Barcelone absolvujú dvojdňové orientačné stretnutie odkiaľ sa následne premiestnia do lokality svojho umiestnenia, kde na nich už čaká ich hostiteľská rodina.

Každému študentovi je počas programu pridelená kontaktná osoba - koordinátor, ktorý navštívi študenta hneď po jeho príchode a počas prvých dní pobytu organizuje študentom orientačné stretnutie v miestnej komunite. Cieľom tejto orientácie je pripraviť študentov na ich pobyt v Španielsku: oboznámia sa so zvykmi v krajine, dostanú všetky dôležité informácie súvisiace s ich pobytom, ako doprava, škola, skúšky, denné rozvrhy, predmety a život v hostiteľskej rodine. Úlohou koordinátora je starostlivosť o študenta počas celého pobytu. Koordinátor udržiava kontakt so školou a hostiteľskou rodinou, podporuje študenta pri adaptácii v novom prostredí a stará sa oňho počas celého pobytu. Práve starostlivosť o študentov je silnou stránkou našej partnerskej organizácie. Študentom je k dispozícii aj nepretržitá asistenčná linka.

Prečítajte si blogy našich študentov v Španielsku: 
Prvé dni na strednej škole v Španielsku 
Estado Alarma - na strednej v Španielsku počas pandémie

Podmienky a termíny

Podmienky

 • vek: 14 - 18 rokov
 • znalosť španielskeho jazyka aspoň na mierne pokročilej úrovni
 • dobrý študijný prospech
 • záujem o spoznanie španielskej kultúry a spoločnosti
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
 • motivácia a chuť učiť sa a zapojiť sa do rodinného života

Termíny

Školský rok zvyčajne začína v polovici septembra (závisí od školy) a končí koncom júna. Programu sa študenti môžu zúčastniť na 3 mesiace alebo na 1 semester s nástupom v septembri alebo v januári, alebo na celý školský rok s nástupom v septembri.

Kedy sa prihlásiť

nástup v septembri: do 30. apríla
nástup v januári: do 1. novembra

Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • ubytovanie v hostiteľskej rodine, ktorá poskytuje stravu 
 • pomoc a podpora miestneho koordinátora počas celého pobytu
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba
 • orientačné stretnutie:
  - nástup v septembri: v Barcelone, alebo online orientačný program – podľa pandemickej situácie;
  - nástup v septembri a januári: orientačné stretnutie s koordinátorom v miestnej komunite
 • študentská príručka

Programový poplatok v EUR​ s nástupom od januára 

  bez preferencie regiónu    s preferenciou regiónu     
1 semester od 8 140 od 8 440
1 trimester od 6 940 od 7 440

Programový poplatok v EUR​ s nástupom od septembra

  bez preferencie regiónu   s preferenciou regiónu
1 školský rok od 9 670 od 10 170
2 trimestre od 8 370 od 8 670
1 semester od 7 670 od 7 970
1 trimester od 6 390 od 6 890

Chcem sa prihlásiť

Stredoškolský program s preferenciou regiónu
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk