Stredoškolské štúdium v Španielsku

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, ŠPANIELSKO

Španielsko je medzi stredoškolákmi čoraz viac obľúbenou destináciou. Na stredoškolský program sa prihlasujú nielen študenti z bilingválnych slovensko-španielskych škôl, ale aj takí, ktorí sa španielčinu učia mimo strednej školy, prípadne už absolvovali letný jazykový kurz v Španielsku. Otvorenosť a spoločenská povaha Španielov, ako aj klimatické podmienky spríjemňujú pobyt v tejto pestrej a kultúrne bohatej krajine.

Španielčina je rodným jazykom pre 440 miliónov ľudí, úradným jazykom v 21 krajinách sveta a po angličtine patrí k najrozšírenejším svetovým jazykom. Španielska kultúra je i dnes veľkým prínosom vo svetovom umení a literatúre. Španielsko je druhou najväčšou krajinou Európskej únie a jednou z najobľúbenejších turistických destinácií sveta.

Väčšina našich študentov navštevuje štátnu školu. Nastavenie rozvrhov a vyučovania závisí vo veľkej miere od samotnej školy alebo regiónu, kde sa nachádza. Štúdium končí až neskoro popoludní, no samozrejmosťou je dlhá obedná prestávka, počas ktorej sa môžu študenti vrátiť domov na obed a neskôr pokračovať v hodinách. Španielske stredoškolské vzdelávanie prešlo výraznou zmenou a v posledných rokoch sa snaží priblížiť k anglickému modelu, čo v praxi znamená viac prakticky zameraných hodín. Študenti sú vedení k porozumeniu učiva, hľadaniu súvislostí medzi faktami a vytváraniu samostatných projektov, či prezentácii svojich myšlienok. Stredoškolské vzdelávanie je rozdelené na dva cykly. V obidvoch cykloch sa študenti stretávajú s povinnými predmetmi, ktoré dopĺňajú niekoľkými voliteľnými predmetmi podľa vlastného záujmu. Štúdium v druhom cykle je ukončené skúškou Bachillerato (ekvivalent našej maturity). Mnohé školy organizujú popoludní rôzne mimoškolské aktivity ako šport, fotografovanie, návštevy kultúrnych podujatí, či výletov do okolitých regiónov.

Španielsko
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk