Stredoškolské štúdium v Španielsku

STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ, ŠPANIELSKO

Španielsko je obľúbenou destináciou mnohých slovenských stredoškolákov, ktorí sa so španielčinou stretli, či už na strednej škole, alebo nejakom kurze. Stredoškolský systém sa neustále vylepšuje a zahraničným študentom môže priniesť bohaté skúsenosti, ktoré môžu využiť v budúcnosti a popri tom sa naučiť jeden z najpoužívanejších jazykov sveta.

Zahraniční študenti sa obvykle umiestňujú na španielskych štátnych školách. Nastavenie rozvrhov a vyučovania závisí vo veľkej miere od samostatnej školy alebo regiónu, kde sa nachádza. Štúdium končí až neskoro popoludní, no samozrejmosťou je dlhá obedná prestávka, počas ktorej sa môžu študenti vrátiť domov na obed a neskôr pokračovať v hodinách. Španielske stredoškolské vzdelávanie prešlo výraznou zmenou a v posledných rokoch sa snaží priblížiť k anglickému modelu, čo v praxi znamená viac prakticky zameraných hodín. Študenti sú vedení k porozumeniu učiva, hľadaniu súvislostí medzi faktami a vytváraní samostatných projektov, či prezentácii svojich myšlienok. Stredoškolské vzdelávanie je rozdelené na dva cykly. V obidvoch cykloch sa študenti stretávajú s povinnými predmetmi, ktoré dopĺňajú niekoľkými voliteľnými predmetmi podľa vlastného záujmu. Štúdium je ukončené "maturitnou" skúškou, tzv. Bachilleratom. Mnohé školy organizujú popoludní rôzne mimoškolské aktivity ako šport, fotografovanie, návštevy kultúrnych podujatí, či výletov do okolitých regiónov.

Španielsko
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk