Španielsko
stredoškolský program s výberom mesta

Stredoškolský program s výberom mesta

Španielčina je úradným jazykom v 21 krajinách sveta a po angličtine patrí k najrozšírenejším svetovým jazykom. Latinská kultúra je i dnes veľkým prínosom vo svetovom umení a literatúre. Španieli sa radi obklopujú priateľmi a rodinou doma i v reštauráciách. Sú veľmi rodinne založení, trávia spolu veľa času a komunikujú medzi sebou.

V rámci stredoškolských programov v našej ponuke sa študenti umiestňujú na štátnych školách. Na vyžiadanie môžeme zabezpečiť štúdium aj na súkromných školách. Vzťahy medzi študentmi a učiteľmi sú veľmi otvorené a často sa obe strany navzájom oslovujú krstnými menami. Nový školský systém je založený na povinnej dochádzke približne do veku 16 rokov. Študenti môžu ďalej pokračovať v dvojročnom štúdiu – Bachillerato, ukončenom certifikátom ‘Bachiller’. Všetky základné predmety sú povinné, k nim je možné si pribrať ďalšie 3, ktoré má škola vo svojej ponuke. Školský rok trvá približne 10 mesiacov a nie je semestrálne rozdelený. Mnohé školy organizujú popoludní rôzne aktivity ako šport, fotografovanie, návštevy rôznych kultúrnych podujatí a dokonca aj výlety do okolitých regiónov či susedných štátov.

Umiestnenie a lokalita

Študenti sú ubytovaní v hostiteľských rodinách. Hostiteľské rodiny sú starostlivo vyberané v záujme spokojnosti študentov i rodín. Väčšina rodín patrí k strednej vrstve a býva v mestských bytoch. Vo všeobecnosti sú Španieli veľmi vrelí a priateľskí. Rodina zohráva veľmi dôležitú úlohu a zostáva verná tradičnému modelu. Väčšia časť spoločenských aktivít sa tiež odohráva v širšom rodinnom kruhu, čo pomáha študentom pri integrácii v novom prostredí.

Možné je za príplatok zvoliť si umiestnenie v mestách Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Alicante, Cadiz, San Cugat de Vallés, Pontevedra, Murcia. Bez príplatku je možné si zvoliť región juh, východ, stred, alebo oblasť Barcelona.

Starostlivosť o študenta​

Študenti prilietajú do Barcelony, kde na nich čaká zástupca partnerskej organizácie. V Barcelone absolvujú dvojdňové orientačné stretnutie,  odkiaľ sa následne premiestnia do lokality svojho umiestnenia, kde na nich už čaká ich hostiteľská rodina. Každému študentovi je počas programu pridelená kontaktná osoba - koordinátor, ktorý navštívi študenta hneď po jeho príchode a počas prvých dňoch pobytu organizuje študentom orientačné stretnutie v miestnej komunite. Cieľom tejto orientácie je pripraviť študentov na ich pobyt v Španielsku: oboznámia sa so zvykmi v krajine, dostanú všetky dôležité informácie súvisiace s ich pobytom, ako doprava, škola, skúšky, denné rozvrhy, predmety a život v hostiteľskej rodine. Úlohou koordinátora je starostlivosť o študenta počas celého pobytu. Koordinátor udržiava kontakt so školou a hostiteľskou rodinou a podporuje študenta pri adaptácii v novom prostredí. Študentom je k dispozícii nepretržitá asistenčná linka.

Podmienky

 • vek: 15 - 18 rokov
 • znalosť španielskeho jazyka na mierne pokročilej úrovni
 • dobrý študijný prospech
 • záujem o spoznanie španielskej kultúry a spoločnosti
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
 • motivácia a chuť učiť sa

Termíny

Školský rok zvyčajne začína koncom septembra (závisí od školy) a končí koncom júna. Programu sa študenti môžu zúčastniť na 3 mesiace alebo na 1 semester s nástupom v septembri alebo v januári, alebo na celý školský rok s nástupom v septembri.

Kedy sa prihlásiť

 • nástup v septembri: do 15. mája
 • nástup v januári: do 15. októbra

Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • ubytovanie v hostiteľskej rodine s plnou penziou
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba
 • pomoc a podpora miestneho koordinátora
 • transfer pri prílete do Barcelony
 • orientačné stretnutie v Barcelone (len pri nástupe v septembri)
 • orientačné stretnutie v miestnej komunite
 • študentská príručka

Programový poplatok v EUR

1 školský rok od 8 800                                                                                                
1 semester od 6 300
3 mesiace od 5 500
Orientačné stretnutie v Barcelone 350
Príplatok za garanciu regiónu 550
Možné príplatky​  
Príplatok za mesto: Sevilla, Zaragoza, Valencia, Alicante, Cádiz, Murcia, Huelva  
1 školský rok 1 350
1 semester 750
3 mesiace 550
Príplatok za mesto: Barcelona  
1 školský rok 1 650
1 semester 900
3 mesiace 600

Chcem sa prihlásiť

Stredoškolský program s výberom mesta
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk