Španielsko
stredoškolský program s výberom regiónu

Stredoškolský program s výberom regiónu

Španielčina je úradným jazykom v 21 krajinách sveta a po angličtine patrí k najrozšírenejším svetovým jazykom. Latinská kultúra je i dnes veľkým prínosom vo svetovom umení a literatúre. Španieli sa radi obklopujú priateľmi a rodinou doma i v reštauráciách. Sú veľmi rodinne založení, trávia spolu veľa času a komunikujú medzi sebou.

V rámci stredoškolských programov v našej ponuke sa študenti umiestňujú na štátnych školách. Na vyžiadanie môžeme zabezpečiť štúdium aj na súkromných školách. Vzťahy medzi študentmi a učiteľmi sú veľmi otvorené a často sa obe strany navzájom oslovujú krstnými menami. Nový školský systém je založený na povinnej dochádzke približne do veku 16 rokov. Študenti môžu ďalej pokračovať v dvojročnom štúdiu – Bachillerato, ukončenom certifikátom ‘Bachiller’. Všetky základné predmety sú povinné, k nim je možné si pribrať ďalšie 3, ktoré má škola vo svojej ponuke. Školský rok trvá približne 10 mesiacov a nie je semestrálne rozdelený. Mnohé školy organizujú popoludní rôzne aktivity ako šport, fotografovanie, návštevy rôznych kultúrnych podujatí a dokonca aj výlety do okolitých regiónov či susedných štátov.

Umiestnenie a lokalita

Študenti sú ubytovaní v hostiteľských rodinách. Hostiteľské rodiny sú starostlivo vyberané v záujme spokojnosti študentov i rodín. Väčšina rodín patrí k strednej vrstve a býva v mestských bytoch. Vo všeobecnosti sú Španieli veľmi vrelí a priateľskí. Rodina zohráva veľmi dôležitú úlohu a zostáva verná tradičnému modelu. Väčšia časť spoločenských aktivít sa tiež odohráva v širšom rodinnom kruhu, čo pomáha študentom pri integrácii v novom prostredí.

Študenti sa umiestňujú na štátnych stredných školách po celom území Španielska. Od študentov sa očakáva ochota akceptovať umiestnenie v ktoromkoľvek regióne Španielska, pričom si študenti môžu zvoliť preferenciu umiestnenia v jednom z regiónov: Andalúzia, Madrid a okolie, Segovia a okolie, Leon a okolie, Valencia a okolie, Galicia, Tenerife a Gran Canaria.

Starostlivosť o študenta​

Študenti prilietajú do Barcelony, kde na nich čaká zástupca partnerskej organizácie. V Barcelone absolvujú dvojdňové orientačné stretnutie len pri nástupe v septembri, odkiaľ sa následne premiestnia do lokality svojho umiestnenia, kde na nich už čaká ich hostiteľská rodina. Každému študentovi je počas programu pridelená kontaktná osoba - koordinátor, ktorý navštívi študenta hneď po jeho príchode a počas prvých dňoch pobytu organizuje študentom orientačné stretnutie v miestnej komunite. Cieľom tejto orientácie je pripraviť študentov na ich pobyt v Španielsku: oboznámia sa so zvykmi v krajine, dostanú všetky dôležité informácie súvisiace s ich pobytom, ako doprava, škola, skúšky, denné rozvrhy, predmety a život v hostiteľskej rodine. Úlohou koordinátora je starostlivosť o študenta počas celého pobytu. Koordinátor udržiava kontakt so školou a hostiteľskou rodinou a podporuje študenta pri adaptácii v novom prostredí. Študentom je k dispozícii nepretržitá asistenčná linka.

Podmienky
 • vek:  14 - 18 rokov
 • znalosť španielskeho jazyka na mierne pokročilej úrovni
 • dobrý študijný prospech
 • záujem o spoznanie španielskej kultúry a spoločnosti
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
 • motivácia a chuť učiť sa
Termíny

Školský rok zvyčajne začína koncom septembra (závisí od školy) a končí koncom júna. Programu sa študenti môžu zúčastniť na 3 mesiace alebo na 1 semester s nástupom v septembri alebo v januári, alebo na celý školský rok s nástupom v septembri.

Kedy sa prihlásiť

 • nástup v septembri: do 30. apríla
 • nástup v januári: do 1. novembra
Programový poplatok

V cene programu zahrnuté

 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • ubytovanie v hostiteľskej rodine s plnou penziou
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba
 • pomoc a podpora miestneho koordinátora
 • transfer pri prílete do Barcelony
 • orientačné stretnutie v Barcelone, len v septembri
 • transfer z Barcelony ku hostiteľskej rodine
 • orientačné stretnutie v miestnej komunite
 • študentská príručka

Programový poplatok v EUR​

  bez výberu regiónu    s výberom regiónu          
1 školský rok 9 090 9 390
2 trimestre 7 890 8 090
Semester 7 190 7 390
Trimester 5 890 6 090

Chcem sa prihlásiť

Stredoškolský program s výberom regiónu
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk