Stredoškolský program Vancouver - Maple Ridge-Pitt Meadows

Stredoškolský program Maple Ridge-Pitt Meadows

Mestá Maple Ridge a Pitt Meadows spadajú pod širší Vancouver a nachádzajú sa necelú hodinu a pol od centra Vancouvru a zároveň 15 minút od prírody. Sú to menšie mestá s priateľskými obyvateľmi a útulnou atmosférou, čo vytvára bezpečnú a rodinne orientovanú komunitu. Táto oblasť je plná nádhernej, čistej a bohatej prírodnej scenérie. Poloha medzi Thompson Mountain Range a Mighty river umožňuje veľké množstvo športových aktivít, napríklad turistiku a lyžovanie, ale aj kultúrnych aktivít, ako návštevy divadiel, knižníc a rekreačných centier. Tieto mestá ponúkajú nespočetné príležitosti pre športové, kultúrne a spoločenské vyžitie študentov. Kombinácia týchto faktorov vytvára ideálne podmienky pre záujemcov o stredoškolské štúdium v Kanade.

Školy v Maple Ridge/Pitt Meadows sú známe svojou priateľskou atmosférou a pozitívnym prístupom k zahraničným študentom. Dávajú si záležať na vybudovaní vzťahov medzi kanadskými a zahraničnými študentami, čo im umožňuje zlepšiť sa v angličtine, zažiť kanadský školský systém a spoznať kanadskú kultúru. Školy zaručujú plnú integráciu slovenských študentov v triedach s kanadskými spolužiakmi. Hlavnou víziou stredoškolského programu je, aby sa každý študent cítil príjemne a aby mal príležitosť naplno využiť svoj potenciál.

Popri povinných predmetoch ponúka 6 stredných škôl Maple Ridge/Pitt Meadows široké spektrum voliteľných predmetov z oblasti umenia (zbor, film, keramika, maľovanie, fotografia), športu (basketbal, futbal, volejbal, hokej) a jazykov (japončina, francúzština, španielčina), a mnohé ďalšie aj z oblasti spoločenských vied, ekonomiky  a prírodovedy. Taktiež sa vyučujú predmety na úrovni Advanced Placement, ktoré sa môžu študentom započítať do kreditov za prvý ročník vysokoškolského štúdia.

Študenti si môžu vybrať aj zo školských klubov a spolkov, v ktorých sa môžu venovať svojim záujmovým aktivitám, rozvíjať svoj potenciál a spoznávať nových ľudí. Tieto kluby sa venujú napríklad lyžovaniu, fitness, fotografii, environmentalistike a mnohým iným záujmovým oblastiam. Zahraniční študenti majú aj príležitosť zúčastniť sa na rôznych zábavných a dobrodružných lokálnych exkurziách, ktoré škola každoročne organizuje.

Ubytovanie je zabezpečené v hostiteľských rodinách, ktoré sú podľa viacerých kritérií starostlivo vyselektované tak, aby spĺňali naše požadované štandardy. Študenti sú spárovaní s hostiteľskými rodinami na základe záujmov, diétnych preferencií a požiadaviek na štruktúru rodiny, čo im umožňuje stať sa plnohodnotným členom ich novej rodiny. Spolunažívanie v kanadských rodinách je kľúčovým faktorom pre autentický zážitok študentov, zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku a zažitie kultúry z perspektívy domácich.

 

Programový poplatok v CAD

1 školský rok 26 200
1 semester 14 950

Chcem sa prihlásiť

Stredoškolský program Vancouver - Maple Ridge-Pitt Meadows
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk