Stredoškolský program Vancouver - Maple Ridge-Pitt Meadows

Stredoškolský program Maple Ridge-Pitt Meadows

Mestá Maple Ridge a Pitt Meadows spadajú pod širší Vancouver a nachádzajú sa necelú hodinu a pol od centra Vancouvru a zároveň 15 minút od prírody. Sú to menšie mestá s priateľskými obyvateľmi a útulnou atmosférou, čo vytvára bezpečnú a rodinne orientovanú komunitu. Táto oblasť je plná nádhernej, čistej a bohatej prírodnej scenérie. Poloha medzi Thompson Mountain Range a Mighty river umožňuje veľké množstvo športových aktivít, napríklad turistiku a lyžovanie, ale aj kultúrnych aktivít, ako návštevy divadiel, knižníc a rekreačných centier. Tieto mestá ponúkajú nespočetné príležitosti pre športové, kultúrne a spoločenské vyžitie študentov. Kombinácia týchto faktorov vytvára ideálne podmienky pre záujemcov o stredoškolské štúdium v Kanade.

Školy v Maple Ridge/Pitt Meadows sú známe svojou priateľskou atmosférou a pozitívnym prístupom k zahraničným študentom. Dávajú si záležať na vybudovaní vzťahov medzi kanadskými a zahraničnými študentami, čo im umožňuje zlepšiť sa v angličtine, zažiť kanadský školský systém a spoznať kanadskú kultúru. Školy zaručujú plnú integráciu slovenských študentov v triedach s kanadskými spolužiakmi. Hlavnou víziou stredoškolského programu je, aby sa každý študent cítil príjemne a aby mal príležitosť naplno využiť svoj potenciál.

Popri povinných predmetoch ponúka 6 stredných škôl Maple Ridge/Pitt Meadows široké spektrum voliteľných predmetov z oblasti umenia (zbor, film, keramika, maľovanie, fotografia), športu (basketbal, futbal, volejbal, hokej) a jazykov (japončina, francúzština, španielčina), a mnohé ďalšie aj z oblasti spoločenských vied, ekonomiky a prírodovedy. Taktiež sa vyučujú predmety na úrovni Advanced Placement, ktoré sa môžu študentom započítať do kreditov za prvý ročník vysokoškolského štúdia.

Študenti si môžu vybrať aj zo školských klubov a spolkov, v ktorých sa môžu venovať svojim záujmovým aktivitám, rozvíjať svoj potenciál a spoznávať nových ľudí. Tieto kluby sa venujú napríklad lyžovaniu, fitness, fotografii, environmentalistike a mnohým iným záujmovým oblastiam. Zahraniční študenti majú aj príležitosť zúčastniť sa na rôznych zábavných a dobrodružných lokálnych exkurziách, ktoré škola každoročne organizuje.

Ubytovanie je zabezpečené v hostiteľských rodinách, ktoré sú podľa viacerých kritérií starostlivo vyselektované tak, aby spĺňali naše požadované štandardy. Študenti sú spárovaní s hostiteľskými rodinami na základe záujmov, diétnych preferencií a požiadaviek na štruktúru rodiny, čo im umožňuje stať sa plnohodnotným členom ich novej rodiny. Spolunažívanie v kanadských rodinách je kľúčovým faktorom pre autentický zážitok študentov, zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku a zažitie kultúry z perspektívy domácich.

 

Programový poplatok v CAD

1 školský rok od 26 200
1 semester od 14 950

Chcem sa prihlásiť

Stredoškolský program Vancouver - Maple Ridge-Pitt Meadows
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk