Stredoškolský program Winnipeg

Stredoškolský program Winnipeg

Stredne veľké slnečné mesto Winnipeg sa nachádza v centre Kanady a je správnou voľbou na spoznávanie kanadskej kultúry. Je to hlavné a zároveň najväčšie mesto kanadskej provincie Manitoba. Časopis Vogue označil Winnipeg za „must-visit destináciu“, ktorá umožňuje veľké množstvo športových, spoločenských a kultúrnych aktivít, ako sú napríklad korčuľovanie po zamrznutej rieke, hokej, návštevy divadiel, festivalov, rekreačných centier, a množstvo iných. Kombinácia týchto faktorov spolu s krásnou a bohatou prírodou vytvára ideálne podmienky pre záujemcov o stredoškolské štúdium v Kanade.

Winnipeg ponúka kvalitné možnosti vzdelávania. Školy sa nachádzajú v meste, a zároveň sú  obklopené množstvom zelene a parkov. Toto príjemné prostredie prispieva k tomu, aby boli  študenti úspešní a dokázali všetko čo chcú. Študenti majú príležitosť maturovať s medzinárodne uznávaným diplomom.

Winnipeg má najdlhšie fungujúci medzinárodný stredoškolský program v centrálnej Kanade. Tento program zaručuje skúsených a vzdelaných zamestnancov a hostiteľské rodiny, integráciu zahraničných študentov medzi domácich, široký výber predmetov, akademickú podporu, rýchle napredovanie v anglickom jazyku, autentický študentský zážitok, a zažitie kanadskej kultúry z perspektívy domácich.

Popri povinných predmetoch ponúka stredoškolský medzinárodný program vo Winnipegu   široké spektrum školských klubov a spolkov, v ktorých sa študenti môžu venovať svojim záujmovým aktivitám, rozvíjať svoj potenciál a spoznávať nových ľudí. Ide o kluby z oblasti umenia (film, tanec, zbor, fotografia, a pod.) a športu (hokej, vodné pólo, basketbal, futbal, volejbal a mnohé iné).

Učitelia vo Winnipegu nevnímajú vyučovanie len ako ich povinnosť. Sú motivovaní, a snažia sa inovatívnou cestou - nie len prostredníctvom kníh a poučiek, ale aj rôznych vizuálnych pomôcok či osobných skúseností - podať žiakom dôležité informácie, poznatky a vedomosti. Lekcie a prednášky sú vďaka tomu zaujímavé a zábavné. Ku študentom majú vyučujúci vždy otvorený a pozitívny prístup, čo zaručuje študentom príležitosť kedykoľvek sa na nich obrátiť. 

Ubytovanie študentov je zabezpečené v hostiteľských rodinách, ktoré sú podľa viacerých kritérií starostlivo vyselektované tak, aby spĺňali požadované štandardy. Študenti sú spárovaní s hostiteľskými rodinami na základe záujmov, stravovacích preferencií a požiadaviek na štruktúru rodiny, čo im umožňuje stať sa plnohodnotným členom ich novej hostiteľskej rodiny.

Programový poplatok v CAD

1 školský rok      21 250
1 semester         12 230

Chcem sa prihlásiť

Stredoškolský program Winnipeg
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk