Stredoškolský program Winnipeg

Stredoškolský program Winnipeg

Stredne veľké slnečné mesto Winnipeg sa nachádza v centre Kanady a je správnou voľbou na spoznávanie kanadskej kultúry. Je to hlavné a zároveň najväčšie mesto kanadskej provincie Manitoba. Časopis Vogue označil Winnipeg za „must-visit destináciu“, ktorá umožňuje veľké množstvo športových, spoločenských a kultúrnych aktivít, ako sú napríklad korčuľovanie po zamrznutej rieke, hokej, návštevy divadiel, festivalov, rekreačných centier a množstvo iných. Kombinácia týchto faktorov spolu s krásnou a bohatou prírodou vytvára ideálne podmienky pre záujemcov o stredoškolské štúdium v Kanade.

Winnipeg ponúka kvalitné možnosti vzdelávania. Školy sa nachádzajú v meste a zároveň sú obklopené množstvom zelene a parkov. Toto príjemné prostredie prispieva k tomu, aby boli študenti úspešní a dokázali všetko, čo chcú. Študenti majú príležitosť maturovať s medzinárodne uznávaným diplomom.

Winnipeg má najdlhšie fungujúci medzinárodný stredoškolský program v centrálnej Kanade. Tento program zaručuje skúsených a vzdelaných zamestnancov a hostiteľské rodiny, integráciu zahraničných študentov medzi domácich, široký výber predmetov, akademickú podporu, rýchle napredovanie v anglickom jazyku, autentický študentský zážitok a zažitie kanadskej kultúry z perspektívy domácich.

Popri povinných predmetoch ponúka stredoškolský medzinárodný program vo Winnipegu široké spektrum školských klubov a spolkov, v ktorých sa študenti môžu venovať svojim záujmovým aktivitám, rozvíjať svoj potenciál a spoznávať nových ľudí. Ide o kluby z oblasti umenia (film, tanec, zbor, fotografia, a pod.) a športu (hokej, vodné pólo, basketbal, futbal, volejbal a mnohé iné).

Učitelia vo Winnipegu nevnímajú vyučovanie len ako ich povinnosť. Sú motivovaní a snažia sa inovatívnou cestou - nielen prostredníctvom kníh a poučiek, ale aj rôznych vizuálnych pomôcok či osobných skúseností - podať žiakom dôležité informácie, poznatky a vedomosti. Lekcie a prednášky sú vďaka tomu zaujímavé a zábavné. Ku študentom majú vyučujúci vždy otvorený a pozitívny prístup, čo zaručuje študentom príležitosť kedykoľvek sa na nich obrátiť. 

Ubytovanie študentov je zabezpečené v hostiteľských rodinách, ktoré sú podľa viacerých kritérií starostlivo vyselektované tak, aby spĺňali požadované štandardy. Študenti sú spárovaní s hostiteľskými rodinami na základe záujmov, stravovacích preferencií a požiadaviek na štruktúru rodiny, čo im umožňuje stať sa plnohodnotným členom ich novej hostiteľskej rodiny.

Programový poplatok v CAD

1 školský rok     od 21 250
1 semester        od 12 230

Chcem sa prihlásiť

Stredoškolský program Winnipeg
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk