usa
Štúdium na súkromnej strednej škole

Štúdium na súkromnej strednej škole

Popri štátnom školskom systéme existuje v USA veľký počet súkromných škôl, ktoré majú dlhú tradíciu a väčšinou sa zameriavajú na prípravu študentov na ďalšie štúdium. Veľa škôl bolo zriadených cirkvou a sú aj v súčasnosti viac či menej s cirkevnými organizáciami prepojené, alebo nimi čiastočne financované. Každá škola však prijíma študentov bez ohľadu na vierovyznanie a študenti sa rozhodujú vo veci praktizovania náboženstva slobodne. Existujú aj školy bez náboženskej afiliácie, je ich však výrazne menej. Hlavný rozdiel medzi štátnymi a súkromnými školami spočíva vo veľkosti tried ako aj samotných škôl. Vďaka menším triedam (asi o polovicu v porovnaní so štátnymi školami) sa môžu učitelia omnoho intenzívnejšie venovať študentom. Súkromné školy ponúkajú svojim študentom jasné ciele, vysokú akademickú úroveň, motivovaných vyučujúcich a podporu úzko spätej komunity. Na druhej strane majú vysoké očakávania čo sa týka prístupu k štúdiu a správania.

Prečo si vybrať súkromnú školu

Súkromná škola je výbornou voľbou pre študentov, ktorí majú ambície usilovne študovať a hľadajú prostredie, v ktorom im bude poskytnutá dostatočná pomoc a podpora, aby z pobytu mohli vyťažiť čo najviac. Súkromné školy dokážu študentom viac vyhovieť aj čo sa týka výberu predmetov, preto sú vhodnejšie v prípade, ak slovenská škola určila absolvovanie konkrétnych predmetov ako podmienku pre uznanie štúdia v zahraničí alebo ak si študent chce vybrať konkrétne predmety v rámci prípravy na ďalšie štúdium. Na súkromných školách je možné absolvovať aj viac ročníkov, ako aj získať úplné stredoškolské vzdelanie ("maturovať") a ukončiť štúdium s oficiálnym americkým stredoškolským diplomom alebo dokonca IB diplomom.

Na všetkých školách sa vyučuje podľa akreditovaných učebných osnov. Väčšina škôl sa zameriava na prípravu študentov na vysokú školu, čomu zodpovedá aj ponuka predmetov: kľúčové predmety sa vyučujú na vyššej akademickej úrovni a študenti si môžu vybrať aj tzv. advance placement kurzy, za ktoré môžu získať vysokoškolské kredity uplatniteľné v rámci vysokoškolského štúdia. Študenti, ktorí sa potrebujú zlepšiť v angličtine, môžu na vybraných školách navštevovať kurz angličtiny ako cudzieho jazyka.Ak sa Vám zdajú byť podmienky základného výmenného programu príliš obmedzujúce, pri súkromnom stredoškolskom programe Vám budeme vedieť vyhovieť v mnohých smeroch. Rodičia môžu, ak chcú, odprevadiť svoje dieťa až na miesto pobytu. Do programu prijímame aj študentov so špeciálnymi potrebami vyplývajúcimi zo zdravotného stavu (napr. diéta, alergie). Ďalšou výhodou štúdia na súkromných školách v porovnaní so základným a premium programom je možnosť absolvovať štúdium dlhšie ako jeden rok a garancia možnosti „maturovať“, a to aj v prípade ročného štúdia.

InterStudy umiestňuje slovenských stredoškolákov na amerických súkromných stredných školách prostredníctvom organizácie, ktorá v tejto oblasti pôsobí takmer 20 rokov a je súčasťou najväčšej americkej organizácie zabezpečujúcej stredoškolské štúdium v USA pre zahraničných študentov. 

Možnosť štúdia na súkromných školách ponúkame žiakom vo veku od 14 do 20 rokov, čiže od 7. ročníka. Vybrať si môžete z viac ako 90 škôl, ktoré boli do našej ponuky zaradené na základe akademickej úrovne, úrovne starostlivosti o študentov s prihliadnutím na špecifické potreby zahraničných študentov. Či už preferujete určitú lokalitu, požadujete konkrétne predmety, alebo by ste sa chceli venovať určitému športu, vyberieme pre Vás školu, ktorá bude spĺňať Vaše očakávania. V ponuke sú školy s ubytovaním v hostiteľských rodinách (často s dieťaťom navštevujúcim rovnakú školu), ako aj internátne školy. Taktiež si môžete vybrať dievčenskú, chlapčenskú alebo koedukačnú školu.

Umiestnenie a lokalita

V ponuke sú školy po celom území USA, vrátane najžiadanejších štátov ako Kalifornia, Florida, New York či Massachusetts. Umiestnenie bude zabezpečené podľa Vášho výberu a preferencií.

Termíny

Prihlášky prijímame počas celého roka, Vašu prihlášku vybavíme aj pri neskoršom prihlásení. Odporúčame však neodkladať prihlásenie príliš dlho, lebo veľa škôl si zaplní kapacity pomerne skoro.

Podmienky

• vek 14 až 20 rokov
• aspoň základná znalosť angličtiny 
• dobré študijné výsledky pomôžu dostať sa na vybranú školu

Programový poplatok

V programovom poplatku sú zahrnuté

  • zápis do školy a školné
  • ubytovanie v hostiteľskej rodine
  • strava: plná penzia
  • podpora miestnej organizácie
  • nepretržitá telefonická asistenčná služba
  • podklady k získaniu študentského víza
  • orientačné stretnutie pred odletom
  • transfer z určeného letiska

Extra poplatky účtované školou nie sú zahrnuté v programovom poplatku.

    1 školský rok 1 semester
ARIZONA Sedona 50 000 31 000
CALIFORNIA Hesperia 25 500 16 500
  San Juan Capistrano 49 000 31 000
  El Cajon 42 000 25 750
  Napa 48 000 29 750
  Lemoore 29 000 19 500
  San Diego 37 250 23 500
  Red Bluff 30 500 19 250
  Los Angeles 43 500 26 000
  Redding 26 500 18 000
COLORADO Denver 43 000 26 000
  Colorado Springs 29 500 19 250
CONNECTICUT West Hartford 42 000 26 750
  Manchester 33 000 18 000
FLORIDA St. Augustine 21 500 15 500
  Jacksonville 31 000 20 000
  Tampa 43 250 28 000
  Orlando 42 500 25 000
  Niceville 33 000 21 750
  Naples 30 000 20 250
  Gainsville 31 500 21 500
  West Palm Beach 29 000 N/A
  Weston 50 500 31 500
  St Augustine 30 000 21 750
  St. Petersburg 55 000 N/A
  Maitland 52 000 31 500
GEORGIA Rome 62 000 N/A
  Marietta 36 500 23 000
  Hartwell 22 000 16 000
IDAHO Boise 50 250 30 500
  Cottonwood 22 500 15 500
ILLINOIS Freeport 23 500 16 250
  Rockford 27 750 18 500
  Moline 23 250 14 750
  Sterling 25 000 17 000
INDIANA Marquette 26 250 17 250
KANSAS Atchison 37 250 23 500
  Wichita 23 500 15 750
MAINE Fryeburg 57 250 34 000
  Blue Hill 54 900 33 000
  Lee 45 000 25 500
  Newcastle 50 000 N/A
  Pittsfield 49 000 28 000
  East Machias 43 500 26 750
MASSACHUSETTS Tyngsboro 40 500 24 500
  Lowell 42 000 25 750
  Boston 33 000 18 000
  Methuen 33 000 18 000
MICHIGAN Holt 25 000 16 250
  Holland 35 500 21 250
  Lansing 27 250 17 750
  Warren 28 750 18 750
  Hudsonville 28 000 18 750
  Auburn Hills 38 500 25 250
MISSOURI Blue Springs 22 500 16 500
NEW YORK Brewster 39 500 N/A
  Smithtown 40 000 26 250
  New York 73 000 43 000
  Watertown 28 000 18 000
  Plattsburgh 34 250 N/A
  Maspeth 37 000 23 000
  Syracuse 32 000 20 500
  Commack 54 000 30 500
NORTH DAKOTA Sioux Falls 26 250 16 800
OHIO Zanesville 22 250 14 750
  Austinburg 59 000 36 000
  North Ridgeville 48 000 28 000
OREGON Canyonville 35 500 22 000
  Portland 31 000 20 500
  Grants Pass 27 500 17 000
  Salem 37 500 23 750
  Corvallis 37 000 24 000
PENNSYLVANIA Sellersville 25 500 16 250
SOUTH CAROLINA      
  Columbia 42 000 24 500
  Charleston 64 000 N/A
TENNESSEE      
  Bell Buckle 52 000 31 000
TEXAS      
  Houston 33 000 21 750
UTAH      
  Ogden 32 500 20 250
VERMONT      
  Manchester 50 500 29 000
  Tacoma 31 750 19 500
WASHINGTON      
  Lacey 31 500 20 500
WISCONSIN      
  Green Bay 26 500 18 000
  Appleton 25 500 18 500
VIRGINIA       
  Norfolk 33 000 18 000
       
Poistenie   815 485
Sevis FEE   200 200

Chcem sa prihlásiť

Štúdium na súkromnej strednej škole
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
Hviezdoslavova 7, 042 00 Košice

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk