usa
Štúdium na súkromnej strednej škole

Štúdium na súkromnej strednej škole

Popri štátnom školskom systéme existuje v USA veľký počet súkromných škôl, ktoré majú dlhú tradíciu a väčšinou sa zameriavajú na prípravu študentov na ďalšie štúdium. Veľa škôl bolo zriadených cirkvou a sú aj v súčasnosti viac či menej s cirkevnými organizáciami prepojené, alebo nimi čiastočne financované. Každá škola však prijíma študentov bez ohľadu na vierovyznanie a študenti sa rozhodujú vo veci praktizovania náboženstva slobodne. Existujú aj školy bez náboženskej afiliácie, je ich však výrazne menej. Hlavný rozdiel medzi štátnymi a súkromnými školami spočíva vo veľkosti tried ako aj samotných škôl. Vďaka menším triedam (asi o polovicu v porovnaní so štátnymi školami) sa môžu učitelia omnoho intenzívnejšie venovať študentom. Súkromné školy ponúkajú svojim študentom jasné ciele, vysokú akademickú úroveň, motivovaných vyučujúcich a podporu úzko spätej komunity. Na druhej strane majú vysoké očakávania čo sa týka prístupu k štúdiu a správania.

Prečo si vybrať súkromnú školu

Súkromná škola je výbornou voľbou pre študentov, ktorí majú ambície usilovne študovať a hľadajú prostredie, v ktorom im bude poskytnutá dostatočná pomoc a podpora, aby z pobytu mohli vyťažiť čo najviac. Súkromné školy dokážu študentom viac vyhovieť aj čo sa týka výberu predmetov, preto sú vhodnejšie v prípade, ak slovenská škola určila absolvovanie konkrétnych predmetov ako podmienku pre uznanie štúdia v zahraničí alebo ak si študent chce vybrať konkrétne predmety v rámci prípravy na ďalšie štúdium. Na súkromných školách je možné absolvovať aj viac ročníkov, ako aj získať úplné stredoškolské vzdelanie ("maturovať") a ukončiť štúdium s oficiálnym americkým stredoškolským diplomom alebo dokonca IB diplomom.

Na všetkých školách sa vyučuje podľa akreditovaných učebných osnov. Väčšina škôl sa zameriava na prípravu študentov na vysokú školu, čomu zodpovedá aj ponuka predmetov: kľúčové predmety sa vyučujú na vyššej akademickej úrovni a študenti si môžu vybrať aj tzv. advance placement kurzy, za ktoré môžu získať vysokoškolské kredity uplatniteľné v rámci vysokoškolského štúdia. Študenti, ktorí sa potrebujú zlepšiť v angličtine, môžu na vybraných školách navštevovať kurz angličtiny ako cudzieho jazyka.Ak sa Vám zdajú byť podmienky základného výmenného programu príliš obmedzujúce, pri súkromnom stredoškolskom programe Vám budeme vedieť vyhovieť v mnohých smeroch. Rodičia môžu, ak chcú, odprevadiť svoje dieťa až na miesto pobytu. Do programu prijímame aj študentov so špeciálnymi potrebami vyplývajúcimi zo zdravotného stavu (napr. diéta, alergie). Ďalšou výhodou štúdia na súkromných školách v porovnaní so základným a premium programom je možnosť absolvovať štúdium dlhšie ako jeden rok a garancia možnosti „maturovať“, a to aj v prípade ročného štúdia.

InterStudy umiestňuje slovenských stredoškolákov na amerických súkromných stredných školách prostredníctvom organizácie, ktorá v tejto oblasti pôsobí takmer 20 rokov a je súčasťou najväčšej americkej organizácie zabezpečujúcej stredoškolské štúdium v USA pre zahraničných študentov. 

Možnosť štúdia na súkromných školách ponúkame žiakom vo veku od 14 do 20 rokov, čiže od 7. ročníka. Vybrať si môžete z viac ako 90 škôl, ktoré boli do našej ponuky zaradené na základe akademickej úrovne, úrovne starostlivosti o študentov s prihliadnutím na špecifické potreby zahraničných študentov. Či už preferujete určitú lokalitu, požadujete konkrétne predmety, alebo by ste sa chceli venovať určitému športu, vyberieme pre Vás školu, ktorá bude spĺňať Vaše očakávania. V ponuke sú školy s ubytovaním v hostiteľských rodinách (často s dieťaťom navštevujúcim rovnakú školu), ako aj internátne školy. Taktiež si môžete vybrať dievčenskú, chlapčenskú alebo koedukačnú školu.

Umiestnenie a lokalita

V ponuke sú školy po celom území USA, vrátane najžiadanejších štátov ako Kalifornia, Florida, New York či Massachusetts. Umiestnenie bude zabezpečené podľa Vášho výberu a preferencií.

Termíny

Prihlášky prijímame počas celého roka, Vašu prihlášku vybavíme aj pri neskoršom prihlásení. Odporúčame však neodkladať prihlásenie príliš dlho, lebo veľa škôl si zaplní kapacity pomerne skoro.

Podmienky

• vek 14 až 20 rokov
• aspoň základná znalosť angličtiny 
• dobré študijné výsledky pomôžu dostať sa na vybranú školu

Programový poplatok

V programovom poplatku sú zahrnuté

  • zápis do školy a školné
  • ubytovanie v hostiteľskej rodine
  • strava: plná penzia
  • podpora miestnej organizácie
  • nepretržitá telefonická asistenčná služba
  • podklady k získaniu študentského víza
  • orientačné stretnutie pred odletom
  • transfer z určeného letiska

Extra poplatky účtované školou nie sú zahrnuté v programovom poplatku.

    1 školský rok 1 semester
ARIZONA Sedona 52 800 30 300
CALIFORNIA Hesperia 26 300 16 800
  San Juan Capistrano 49 800 31 300
  El Cajon 43 800 26 300
  Napa 48 800 29 800
  Anaheim 69 800 N/A
  Lemoore 29 800 19 800
  San Diego 37 300 N/A
  Red Bluff 30 300 19 050
  Los Angeles 54 300 35 300
  Redding 26 800 18 050
COLORADO Denver 42 800 25 800
  Colorado Springs 30 800 19 800
CONNECTICUT West Hartford 42 800 27 050
FLORIDA St. Augustine 21 800 15 550
  Jacksonville 30 800 19 800
  Tampa 43 800 28 300
  Orlando 42 300 24 800
  Niceville 32 800 21 550
  Naples 29 800 20 050
  Gainsville 27 800 21 300
  West Palm Beach 39 800 N/A
  Weston 50 800 30 550
  St Augustine 30 050 21 800
  St. Petersburg 56 800 N/A
  Maitland 52 800 31 800
GEORGIA Rome 64 800 N/A
  Marietta 36 800 23 300
  Hartwell 21 800 15 800
IDAHO Boise 50 800 30 550
  Cottonwood 22 300 15 300
ILLINOIS Freeport 23 300 16 050
  Rockford 28 550 18 800
  Moline 23 300 14 800
  Rockford Christian 56 800 N/A
  Rockford Lutheran 31 800 17 800
  Sterling 24 800 16 800
INDIANA Marquette 26 050 17 050
  Marquette (Board) 52 300 31 300
KANSAS Atchison 37 050 23 300
  Wichita 24 300 15 800
  Wichita (Board) 29 300 18 300
MAINE Fryeburg 57 050 33 800
  Blue Hill 54 700 32 800
  Lee 44 800 25 300
  Newcastle 49 800 N/A
  Pittsfield 48 800 27 800
  East Machias 43 800 27 300
MASSACHUSETTS Tyngsboro 40 300 24 300
  Lowell 42 300 25 800
MICHIGAN Holt 25 300 16 300
  Holland 35 800 21 550
  Lansing 27 800 18 300
  Warren 28 550 18 550
  Hudsonville 27 800 18 550
  Auburn Hills 38 300 25 050
MISSOURI Blue Springs 22 800 16 550
MONTANA Kalispell 32 800 20 300
NEW YORK Brewster 39 300 N/A
  Smithtown 41 800 26 800
  New York 74 800 43 800
  Watertown 28 550 18 300
  Plattsburgh 34 550 20 550
  Maspeth 54 800 31 800
  Syracuse 32 300 20 550
  Merrick 37 300 23 050
  The Storm King School 65 800 N/A
SOUTH DAKOTA Sioux Falls 26 050 16 600
OHIO Zanesville 23 050 15 300
  Austinburg 58 800 35 800
  North Ridgeville 47 800 27 800
OREGON Canyonville 35 800 22 300
  Portland 30 800 20 300
  Grants Pass 30 800 18 800
  Portland 33 300 20 550
  Salem 39 300 24 550
  Corvallis 36 800 23 800
PENNSYLVANIA Sellersville 26 300 16 800
  Erie 45 800 23 300
  Edensburg 47 000 N/A
SOUTH CAROLINA Columbia 41 800 24 300
  Charleston 66 800 N/A
TENNESSEE Bell Buckle 53 300 31 800
  Johnson City 26 300 N/A
TEXAS Houston 36 800 23 050
UTAH Ogden 32 300 20 050
VERMONT Manchester 52 050 30 050
WASHINGTON Lacey 31 800 20 550
  Tacoma 31 800 20 050
WISCONSIN Green Bay Notre Dame 29 050 19 050
  Green Bay Lutheran 26 300 17 800
  Appleton 28 800 19 300
VIRGINIA  Blackstone 23 800 N/A
  Blackstone (Board) 27 800 N/A
       
Poistenie   840 475
Sevis FEE   350 350

Chcem sa prihlásiť

Štúdium na súkromnej strednej škole
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
Hviezdoslavova 7, 042 00 Košice

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk