usa
Štúdium na súkromnej strednej škole

Štúdium na súkromnej strednej škole

Popri štátnom školskom systéme existuje v USA veľký počet súkromných škôl, ktoré majú dlhú tradíciu a väčšinou sa zameriavajú na prípravu študentov na ďalšie štúdium. Veľa škôl bolo zriadených cirkvou a sú aj v súčasnosti viac či menej s cirkevnými organizáciami prepojené, alebo nimi čiastočne financované. Každá škola však prijíma študentov bez ohľadu na vierovyznanie a študenti sa rozhodujú vo veci praktizovania náboženstva slobodne. Existujú aj školy bez náboženskej afiliácie, je ich však výrazne menej. Hlavný rozdiel medzi štátnymi a súkromnými školami spočíva vo veľkosti tried ako aj samotných škôl. Vďaka menším triedam (asi o polovicu v porovnaní so štátnymi školami) sa môžu učitelia omnoho intenzívnejšie venovať študentom. Súkromné školy ponúkajú svojim študentom jasné ciele, vysokú akademickú úroveň, motivovaných vyučujúcich a podporu úzko spätej komunity. Na druhej strane majú vysoké očakávania čo sa týka prístupu k štúdiu a správania.

Prečo si vybrať súkromnú školu

Súkromná škola je výbornou voľbou pre študentov, ktorí majú ambície usilovne študovať a hľadajú prostredie, v ktorom im bude poskytnutá dostatočná pomoc a podpora, aby z pobytu mohli vyťažiť čo najviac. Súkromné školy dokážu študentom viac vyhovieť aj čo sa týka výberu predmetov, preto sú vhodnejšie v prípade, ak slovenská škola určila absolvovanie konkrétnych predmetov ako podmienku pre uznanie štúdia v zahraničí alebo ak si študent chce vybrať konkrétne predmety v rámci prípravy na ďalšie štúdium. Na súkromných školách je možné absolvovať aj viac ročníkov, ako aj získať úplné stredoškolské vzdelanie ("maturovať") a ukončiť štúdium s oficiálnym americkým stredoškolským diplomom alebo dokonca IB diplomom.

Na všetkých školách sa vyučuje podľa akreditovaných učebných osnov. Väčšina škôl sa zameriava na prípravu študentov na vysokú školu, čomu zodpovedá aj ponuka predmetov: kľúčové predmety sa vyučujú na vyššej akademickej úrovni a študenti si môžu vybrať aj tzv. advance placement kurzy, za ktoré môžu získať vysokoškolské kredity uplatniteľné v rámci vysokoškolského štúdia. Študenti, ktorí sa potrebujú zlepšiť v angličtine, môžu na vybraných školách navštevovať kurz angličtiny ako cudzieho jazyka.Ak sa Vám zdajú byť podmienky základného výmenného programu príliš obmedzujúce, pri súkromnom stredoškolskom programe Vám budeme vedieť vyhovieť v mnohých smeroch. Rodičia môžu, ak chcú, odprevadiť svoje dieťa až na miesto pobytu. Do programu prijímame aj študentov so špeciálnymi potrebami vyplývajúcimi zo zdravotného stavu (napr. diéta, alergie). Ďalšou výhodou štúdia na súkromných školách v porovnaní so základným a premium programom je možnosť absolvovať štúdium dlhšie ako jeden rok a garancia možnosti „maturovať“, a to aj v prípade ročného štúdia.

InterStudy umiestňuje slovenských stredoškolákov na amerických súkromných stredných školách prostredníctvom organizácie, ktorá v tejto oblasti pôsobí takmer 20 rokov a je súčasťou najväčšej americkej organizácie zabezpečujúcej stredoškolské štúdium v USA pre zahraničných študentov. 

Možnosť štúdia na súkromných školách ponúkame žiakom vo veku od 14 do 20 rokov, čiže od 7. ročníka. Vybrať si môžete z viac ako 90 škôl, ktoré boli do našej ponuky zaradené na základe akademickej úrovne, úrovne starostlivosti o študentov s prihliadnutím na špecifické potreby zahraničných študentov. Či už preferujete určitú lokalitu, požadujete konkrétne predmety, alebo by ste sa chceli venovať určitému športu, vyberieme pre Vás školu, ktorá bude spĺňať Vaše očakávania. V ponuke sú školy s ubytovaním v hostiteľských rodinách (často s dieťaťom navštevujúcim rovnakú školu), ako aj internátne školy. Taktiež si môžete vybrať dievčenskú, chlapčenskú alebo koedukačnú školu.

Umiestnenie a lokalita

V ponuke sú školy po celom území USA, vrátane najžiadanejších štátov ako Kalifornia, Florida, New York či Massachusetts. Umiestnenie bude zabezpečené podľa Vášho výberu a preferencií.

Termíny

Prihlášky prijímame počas celého roka, Vašu prihlášku vybavíme aj pri neskoršom prihlásení. Odporúčame však neodkladať prihlásenie príliš dlho, lebo veľa škôl si zaplní kapacity pomerne skoro.

Podmienky

• vek 14 až 20 rokov
• aspoň základná znalosť angličtiny 
• dobré študijné výsledky pomôžu dostať sa na vybranú školu

Programový poplatok

V programovom poplatku sú zahrnuté

  • zápis do školy a školné
  • ubytovanie v hostiteľskej rodine
  • strava: plná penzia
  • podpora miestnej organizácie
  • nepretržitá telefonická asistenčná služba
  • podklady k získaniu študentského víza
  • orientačné stretnutie pred odletom
  • transfer z určeného letiska

Extra poplatky účtované školou nie sú zahrnuté v programovom poplatku.

    1 školský rok 1 semester
ARIZONA Sedona 53 900 31 150
CALIFORNIA Hesperia 26 900 17 150
  San Juan Capistrano 48 900 25 900
  El Cajon 39 900 26 400
  Napa 50 900 30 900
  Anaheim 71 400 N/A
  Lemoore 29 900 19 900
  Red Bluff 31 400 19 650
  Los Angeles 58 900 35 900
  Arcadia 48 900 28 400
  Bakersfield 46 400 N/A
COLORADO Denver 43 900 26 400
  Colorado Springs 28 900 17 900
CONNECTICUT West Hartford 55 900 33 900
FLORIDA St. Augustine 22 900 16 150
  Jacksonville 30 900 19 900
  Tampa 44 900 28 900
  Orlando 41 400 24 400
  Niceville 31 900 20 900
  Naples 29 900 20 150
  Gainsville 26 900 20 900
  West Palm Beach 41 900 N/A
  Weston 50 900 31 650
  St Augustine 30 150 21 900
  St. Petersburg 57 900 N/A
  Maitland 52 900 31 900
GEORGIA Rome 65 400 38 900
  Marietta 32 900 23 400
  Hartwell 21 900 15 900
IDAHO Boise 50 900 30 650
ILLINOIS Freeport 24 400 16 650
  Moline 23 400 14 900
  Rockford Christian 28 650 18 900
  Rockford Lutheran 31 900 17 900
  Sterling 25 400 17 150
INDIANA Marquette 26 150 17 150
  Marquette (Board) 52 400 31 400
KANSAS Atchison 37 150 23 400
  Wichita 24 400 15 900
  Wichita (Board) 29 400 18 400
MAINE Fryeburg 53 400 33 900
  Blue Hill 55 900 33 400
  Lee 47 900 26 900
  Newcastle 49 900 N/A
  Pittsfield 48 900 27 900
  East Machias 44 900 28 400
MASSACHUSETTS Tyngsboro 40 400 24 400
  Lowell 42 900 26 400
MICHIGAN Holland 36 900 22 150
  Lansing 28 900 18 900
  Hudsonville 28 400 20 900
  Auburn Hills 38 400 25 150
MISSOURI Blue Springs 23 400 16 900
MONTANA Kalispell 32 900 20 400
NEW YORK Brewster 39 400 N/A
  Smithtown 42 900 26 900
  New York 76 900 44 900
  Watertown 28 650 18 400
  Plattsburgh 26 400 18 900
  Maspeth 54 900 31 900
  Syracuse 32 400 20 650
  Merrick 37 400 23 150
  Cornwell on Hudson 65 400 39 900
SOUTH DAKOTA Sioux Falls 33 900 N/A
OHIO Zanesville 23 150 15 400
  Austinburg 59 900 36 400
  North Ridgeville 48 900 28 400
OREGON Canyonville 35 900 22 400
  Portland 30 900 20 400
  Grants Pass 29 900 17 900
  Portland 33 400 20 650
  Salem 39 900 24 900
  Corvallis 36 900 23 900
PENNSYLVANIA Sellersville 27 900 17 900
  Erie 50 900 26 900
  Edensburg 47 900 N/A
SOUTH CAROLINA Columbia 34 900 24 400
  Charleston 67 900 N/A
TENNESSEE Bell Buckle 55 900 33 900
  Johnson City 26 400 N/A
UTAH Ogden 32 400 20 150
VERMONT Manchester 53 150 28 025
  Shelbourne 47 900 27 900
  Burlington  35 900 N/A
WASHINGTON Lacey 32 400 20 900
  Tacoma 32 400 20 650
WISCONSIN Green Bay Notre Dame 29 400 19 400
  Green Bay Lutheran 27 400 18 400
  Appleton 29 900 19 900
VIRGINIA  Blackstone 28 900 N/A
  Blackstone (Board) 24 900 N/A
       
Poistenie   860 495
Sevis FEE   350 350

Chcem sa prihlásiť

Štúdium na súkromnej strednej škole
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk