usa
súkromná internátna škola v massachusetts

Súkromná internátna škola v Massachusetts

The MacDuffie School, Granby, Massachusetts

Súkromná stredná škola založená v roku 1890 sa nachádza v juhovýchodnej časti štátu Massachusetts v mestečku Granby, iba hodinu a pol cesty od Bostonu - hlavného mesta štátu Massachusetts. Táto oblasť Spojených štátov má silnú akademickú tradíciu, nachádza sa v nej niekoľko špičkových svetoznámych univerzít. MacDuffie sídli na rozsiahlom, pekne upravenom pozemku, okrem hlavnej budovy sú súčasťou kampusu aj telocvičňa, vonkajšie športové ihriská, umelecké dielne a internátne budovy. Škola kladie veľký dôraz na vytváranie silno spätej komunity, udržiavanie vysokých akademických nárokov a na individuálny prístup a podporu každého študenta. Priemerný počet študentov v triede je okolo 10, čo umožňuje učiteľovi venovať dostatok pozornosti každému študentovi. O každého študenta sa stará študijný poradca, s ktorým je možné prebrať všetky otázky týkajúce sa štúdia a osobných záležitostí.

budova strednej školy v Massachusetts   americká stredná škola

MacDuffie School je vyhľadávaná hlavne vďaka svojej vysokej úrovni výučby, domáci aj zahraniční študenti sa tu dôsledne pripravujú na ďalšie štúdium na vysokej škole. Škola ponúka široký výber predmetov vyučovaných na úrovni vysokoškolského štúdia (tzv. advanced placement, alebo AP courses). Tieto predmety uľahčia študentom prijatie na vysokú školu alebo univerzitu a v prípade dobrého výsledku pri skúške uznávajú niektoré inštitúcie tieto predmety a udeľujú za ne kredity. Ďalšie predmety sa vyučujú na úrovni  prípravy na vysokoškolské štúdium (college preparation). Každý absolvent pokračuje v štúdiu, väčšina je prijatá na jednu z top 50 amerických univerzít.

park školy v USA budova strednej školy v USA

Zahraniční študenti sú plne integrovaní v študentskej komunite. V záujme čo najdôkladnejšieho zvládnutia jazyka ponúka škola týmto študentom aj extra výučbu anglického jazyka. Študenti majú možnosť si vybrať ubytovanie v hostiteľskej rodine alebo v školskej rezidencii, ktorá má približne 130 študentských izieb. Počas školských prázdnin sú študenti ubytovaní v hostiteľských rodinách. Strava je formou plnej penzie. Študenti ubytovaní v školskej rezidencii sa stravujú v školskej jedálni, obedy tu majú zabezpečené aj študenti ubytovaní v hostiteľských rodinách. Strava sa každý deň pripravuje z čerstvých surovín v školskej kuchyni, študenti majú na výber niekoľko jedál, šaláty, prílohy a dezerty sú servírované formou bufetových stolov.

knižnica americkej školy   telocvičňa strednej školy v USA

V areáli školy sa nachádza knižnica, divadelná sála s kapacitou pre 125 divákov, telocvičňa, tenisové a basketbalové kurty, futbalové ihrisko a fitness centrum. Študenti majú prístup aj k plavárni. Škola organizuje rôzne aktivity v rámci školského areálu a jeho okolia, ale aj výlety a exkurzie napr. do Bostonu, New Yorku, Washingtonu D.C. alebo kempovanie v prírode. Počas školského roka sa uskutočňuje niekoľko podujatí, ktoré sú súčasťou školskej tradície MacDuffie.  

Počet študentov: cca 260
Veková skupina: 11 – 18 rokov
Zahraniční študenti tvoria približne 55

Chcem sa prihlásiť

Súkromná internátna škola v Massachusetts
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk