nemecko
súkromné internátne gymnázium

O škole

Schloss-Schule Kirchberg je internátna stredná škola poskytujúca ideálne podmienky pre stredoškolské štúdium. Nachádza sa v malom meste Kirchberg an der Jagst, v spolkovej krajine Baden-Württemberg, v juhozápadnom Nemecku. Najbližšie veľké mestá sú Stuttgart, Frankfurt alebo Heidelberg.

Škola bola založená v roku 1914 a je štátom uznanou akreditovanou vzdelávacou inštitúciou (tzv. Gymnasium). Škola má krásny upravený areál, v ktorom sa okrem školských tried a budov priamo nachádza aj internát, jedáleň, miestnosť na spoločenské hry aj vonkajší priestor na aktivity, ako napríklad lezecká stena, ihrisko alebo fitness. Žiaci a študenti sa tu cítia bezpečne, všetko majú na jednom mieste, majú možnosť plnohodnotne sa venovať štúdiu a rozvíjať svoj potenciál. Škola má širokú ponuku rôznych aktivít, športov, umeleckých krúžkov, vrátane hudby a divadla, a tiež technicky zamerané krúžky, robotiku, alebo astronómiu. Učitelia podporujú žiakov v rozvoji individuálnych schopností a talentov, motivujú ich k výberu voľnočasových aktivít a vyvažujú ich čas medzi štúdiom, oddychom a pohybom. Uplatňujú moderné pedagogické postupy, aby svojich žiakov rozvíjali, naučili ich zodpovednosti, motivovali ich a zároveň im boli nápomocní pri dosahovaní cieľov.

Škola má moderne zariadené triedy a učebne, kvalitné technické vybavenie a učebné materiály. Študenti dosahujú výborné výsledky pri maturite a škola ich podporuje v príprave na univerzitu. Študenti majú celodennú podporu zamestnancov školy, v rámci študovne majú možnosť konzultovať nejasnosti s učiteľmi, majú tiež možnosť využiť individuálne lekcie na doučovanie. Na internáte majú svojho mentora, ktorý má na starosti malú skupinu žiakov, a školského psychológa.

Pre zahraničných študentov je zabezpečená tiež podpora pri adaptácii, zdokonaľovaní sa v nemčine, aj pomoc pri riešení každodenných praktických záležitostí.

Na škole študuje okolo 330 študentov, z toho 115 býva na internáte. Zahraničných študentov majú v tomto roku 45, pochádzajú z rôznych krajín sveta. Priemerná veľkosť triedy je 17 žiakov.

V areáli a blízkom okolí nájdu študenti všetko potrebné, ako napríklad lekáreň, zdravotné stredisko, banku, kino, športové kluby, reštaurácie, kaviarne atď.

 

Možnosti štúdia

Ako 8-ročné gymnázium pokrýva škola 5. až 12. (maturitný) ročník, navštevujú ju študenti od 10 do 18 rokov. Po úspešnom ukončení 11. ročníka získavajú študenti tzv. Fachhochschulreife, na základe čoho sa môžu po absolvovaní ročnej praxe uchádzať o štúdium na odbornej vysokej škole. Študenti, ktorí chcú pokračovať na univerzite, musia absolvovať maturitnú skúšku (t. j. zostať na gymnáziu do 12. ročníka).

Zahraniční študenti môžu na Schloss-Schule študovať semester, celý školský rok, alebo aj niekoľko rokov (vrátane celej 3-ročnej maturitnej prípravy).  

Hlavné predmety, ktoré sa na škole vyučujú: nemčina, matematika, angličtina, fyzika, biológia, chémia, dejepis, geografia, náboženstvo/ etika, spoločenské vedy, umenie, hudba, telesná výchova, francúzština / latinčina, prírodné vedy, technológie.

Voliteľné predmety: počítačové vedy, psychológia, filozofia, literatúra a divadlo, astronómia.

V prípade záujmu má škola v ponuke aj krátkodobý tzv. immersion program, ktorý je určený pre stredoškolských študentov, ktorí nemajú záujem o klasické stredoškolské štúdium. Na tomto programe sa môžu zoznámiť s nemeckým stredoškolským systémom, absolvovať zopár hodín vyučovania v triede, a sústrediť sa na lekcie z nemčiny (ako cudzieho jazyka).

 

Záujmové aktivity

Každý študent by si mal zvoliť minimálne 2 záujmové aktivity zo širokej ponuky školy, z toho jednu športovo zameranú. Týmto chce škola motivovať študentov k ich rozvoju, objavovaniu nových vecí a rozvíjaniu nových zručností. Študenti takto v sebe často objavia danosti, o ktorých dovtedy ani nevedeli.

Škola ponúka najmä nasledovné aktivity: futbal, hádzaná, volejbal, basketbal, gymnastika, horolezectvo, tenis, stolný tenis, džudo, taekwondo, jazda na koni, parkúr, lukostreľba, bedminton, šach, plávanie, divadelný krúžok, orchester, klarinet, zbor, keramický krúžok, maľovanie, varenie a pečenie, krúžok prvej pomoci a ďalšie.

Najmä jazdecký klub tu má veľmi dobré zázemie, v blízkom mestečku Saurach majú študenti k dispozícii rozsiahly vonkajší areál, vrátane jazdeckej arény, stajní a trávnatej skokanskej dráhy. Doprava do jazdeckého klubu je zabezpečená školským mikrobusom. 

Študenti majú v škole priestor aj na rôzne spontánne aktivity, v areáli nájdu napríklad lezeckú stenu, ihrisko s umelým trávnikom, basketbalový kôš, fitness miestnosť alebo saunu. V spoločenskej miestnosti majú možnosť zahrať si spoločenské hry, biliard, stolový futbal alebo hokej.

Každý druhý víkend sú plánované pre študentov aktivity a výlety, ako napríklad trampolíny, go-kart, bowling, grilovanie a opekačka, kino a mnoho ďalších.

 

Ubytovanie a stravovanie

V rámci areálu školy sú 3 internátne budovy, s kapacitou pre 100 študentov. Okolo 20 zamestnancov školy taktiež býva v internáte. Budovy sú otvorené celoročne, okrem Vianočných a letných prázdnin. Študenti sú ubytovaní v 2-lôžkových izbách, majú zdieľanú kúpeľňu, kuchynku aj spoločenskú miestnosť, taktiež práčovňu. Študenti môžu cestovať domov na sviatky alebo počas prázdnin, a v prípade záujmu aj každý druhý víkend, čo však využívajú skôr domáci študenti.

Strava je zabezpečená vo forme plnej penzie. Jedlo sa pripravuje čerstvé, zohľadňuje nahlásené diétne požiadavky, alergie a intolerancie.

 

Podmienky

  • vek: 14 - 17 rokov
  • znalosť nemčiny: minimálne B1
  • dobré študijné výsledky
  • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
  • záujem o nemeckú spoločnosť a kultúru

Termíny

V školskom roku 2022-23 začína školský rok 12. septembra a končí 26. júla.

Prázdniny: začiatkom novembra 1 týždeň, počas Vianoc necelé 3 týždne, Veľkonočné prázdniny 1 týždeň a v prvej polovici júna 2 týždne.

Program umožňuje štúdium v dĺžke celého školského roka a jedného polroka (semestra), ako aj viac rokov. Druhý školský polrok začína vo februári.

Kedy sa prihlásiť:

  • nástup v septembri: do 15. mája
  • nástup vo februári: do 30. októbra

Programový poplatok

Programový poplatok v EUR

Registračný poplatok 500                                                                         
Poplatok za školné, ubytovanie a stravu od 40 500
Poistenie Allianz 161
Depozit na osobné a iné výdavky 5 890
Bezpečnostný depozit* 4 050
(*nevyčerpaná časť depozitu bude vrátená na konci pobytu)  


Chcem sa prihlásiť

Súkromné internátne gymnázium
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk