nemecko
výmenný program s preferenciou lokality

Výmenný program s preferenciou lokality

Výmenný program s preferenciou je program založený na rovnakom princípe ako prvý výmenný program z našej ponuky, tiež poskytuje študentom možnosť zažiť školský rok alebo semester na strednej škole v zahraničí, spoznať novú krajinu, kultúru, jej zvyky, životný štýl, zdokonaliť sa v jazyku a zapojiť sa do bežného života v krajine. Je založený na dobrovoľníckom princípe, hostiteľské rodiny prijímajú študentov bez nároku na finančnú odmenu. Avšak v tomto prípade majú študenti možnosť zvoliť preferenciu lokality podľa ponuky nemeckej organizácie, v rámci ktorej sú rodiny čiastočne finančne kompenzované. Aj v tomto prípade študenti navštevujú miestnu strednú školu. 

Nemecký školský systém nie je úplne jednotný, keďže vzdelávacia politika je v kompetencii jednotlivých federálnych štátov. Po štyroch (v Berlíne a Brandenburgu šiestich) rokoch základnej školy nastupujú deti do 5. (resp. 7.) triedy na gymnázium (všeobecné alebo odborné) alebo tzv. Realschule (príp. na Hauptschule – tie existujú už len v 5 štátoch). Často fungujú tieto dva či tri typy škôl v rámci jednej inštitúcie, tzv. Gesamtschule. Realschule končí 10. ročníkom, po skončení môžu študenti prejsť na gymnaziálne štúdium na vyššom stupni. Celkovo trvá gymnaziálne štúdium 8 alebo 9 rokov (5. – 12./13. ročník). Väčšina škôl ponúka buď 8-ročné, alebo 9-ročné štúdium, niektoré oboje. Posledné 3 roky strednej školy (10. – 12., alebo 11. – 13. ročník) predstavujú prípravu na nemeckú maturitu, ktorá prebieha na gymnáziách alebo v rámci gymnaziálnej vetvy Gesamtschule. Štúdium je v tejto fáze identické a rovnocenné bez ohľadu na to, či ide o gymnázium, alebo Gesamtschule. Slovenskí študenti navštevujú väčšinou buď Gesamtschule, alebo gymnázium. O zaradení do ročníka rozhoduje škola, pričom sa zohľadňuje aj úroveň znalosti nemčiny.

Nemecko má kvalitný školský systém, ktorý zabezpečuje dôkladnú prípravu na povolanie či ďalšie štúdium. Škála predmetov vyučovaných na stredných školách je podobná ako na Slovensku, je však viac voliteľných predmetov (napr. politika, sociológia, ekonomika, filozofia, latinčina a ďalšie).

Školy zvyčajne ponúkajú popoludňajšie aktivity formou rôznych záujmových krúžkov, na ktoré sa študenti prihlasujú na začiatku školského roka/polroka (napr. rôzne športy, jazyky, matematika, robotika, zbor, hra na hudobný nástroj, divadlo, keramika, zdravotnícky krúžok a ďalšie).

Umiestnenie a lokalita

Ide o program s umiestnením na štátnych školách, väčšinou gymnáziách. Zahraniční študenti sú ubytovaní v dobrovoľníckych hostiteľských rodinách, ktoré poskytujú stravu formou plnej penzie (školské obedy si hradia študenti sami). V rámci programu môže byť umiestnenie kdekoľvek v Nemecku.

Hostiteľské rodiny sú veľmi starostlivo vyberané. Prioritou prijímajúcej organizácie je urobiť všetko pre to, aby sa v nej študenti cítili ako doma. Študentom je rodina vždy oporou a posnaží sa vytvoriť im príjemné prostredie, ktoré zaručí autentický zážitok z ich pobytu v Nemecku. Každá rodina je jedinečná a má odlišné záujmy, či už barbecue, futbal alebo turistiku, ale čo majú všetky rodiny spoločné, je vnímanie študentov ako vlastných členov rodiny a chuť spoznávať novú kultúru. Nemecko je multikultúrna krajina, typická rôznorodými podujatiami, koncertami, festivalmi, či futbalom. V krajine je dobre vybudovaný systém verejnej dopravy, vďaka čomu majú všetci študenti možnosť stretávať sa so spolužiakmi a venovať sa rôznym aktivitám.

Preferencia lokality

Za príplatok je možné zvoliť si preferenciu umiestnenia v oblasti mesta Hamburg, Kolín, Mníchov alebo Berlín, alebo preferenciu metropolitnej oblasti mesta. Metropolitná oblasť mesta je oblasť mesta s počtom obyvateľov min. 100.000 a študenti akceptujú ktorékoľvek také mesto v Nemecku.

Druhou alternatívou je preferencia širšej oblasti a za príplatok je možné zvoliť si preferenciu regiónusever (zahŕňa štáty: Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen), západ (zahŕňa štáty: Nordrhein-Westphalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland), východ (zahŕňa štáty: Brandenburg, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin) alebo juh (zahŕňa štáty: Baden-Württemberg, Bayern).

Výber regiónu alebo mesta je preferenciou a v prípade, že sa preferenciu nepodarí splniť, študentom je pridelené umiestnenie v inej oblasti a príplatok je vrátený. 

Starostlivosť o študenta​

Naša partnerská organizácia má dlhoročné skúsenosti v práci so stredoškolákmi - nemeckými ako aj zahraničnými. Každý študent má určeného miestneho koordinátora, ktorý má na starosti aj výber hostiteľských rodín a registráciu študenta na nemeckej strednej škole. Koordinátor osobne navštívi študenta krátko po jeho príchode a pomôže mu v orientácii sa v novom školskom aj rodinnom prostredí. Koordinátor je študentovi počas celého pobytu k dispozícii, udržiava kontakt so školou a rieši prípadné problémy študentov.

Orientácia a jazykový kurz

Soft landing camp - študenti sa môžu zúčastniť popríletovej orientácie v Nemecku v meste Mannheim. Je to výborná príležitosť na adaptáciu a prípravu na pobyt v hostiteľskej rodine. Študenti prilietajú v stredu do Frankfurtu, z letiska ich vyzdvihne zástupca nemeckej organizácie. Ubytovanie je zabezpečené na 3 noci, vrátane plnej penzie. Počas dňa sa študenti zúčastňujú rôznych workshopov a aktivít, kde sa dozvedia viac o nemeckej kultúre, tradíciách, nemeckých hostiteľských rodinách a ich zvykoch, alebo o nemeckej škole. Súčasťou campu je aj organizovaný výlet v okolí (napríklad Heidelberg, centrum mesta Mannheim, alebo výlet loďou). Po ukončení je zabezpečená doprava do hostiteľskej rodiny. 

Jazykový kurz nemčiny - jazykový kurz prebieha online po dobu 2 mesiacov, v rozsahu 4 lekcie týždenne (1 lekcia = 45 min). Nemecky hovoriaci učiteľ motivuje študentov rozprávať v nemčine na rôzne témy a popri tom preberú aj gramatiku alebo iné súčasti výučby jazyka. Jazykový kurz môže pomôcť najmä študentom so slabšou nemčinou sa ľahšie adaptovať a zvládnuť svoj výmenný pobyt v hostiteľskej rodine.

Podmienky

 • vek: 15 - 17 rokov
 • znalosť nemčiny: A2
 • dobré študijné výsledky
 • samostatnosť a schopnosť prispôsobiť sa
 • záujem o nemeckú spoločnosť a kultúru

Termíny

Školský rok sa začína v auguste/septembri a končí v júni/júli, v závislosti od spolkovej krajiny. Program umožňuje štúdium v dĺžke celého školského roka a jedného polroka (semestra). Druhý školský polrok sa zvyčajne začína koncom januára až začiatkom februára. Krátkodobé pobyty sú možné na 3 mesiace.

Kedy sa prihlásiť:

 • nástup v auguste/septembri: do 1. apríla
 • nástup v januári/februári: do 1. októbra

V prípade voľby jednej z preferencií je potrebné prihlásiť sa:

 • nástup v auguste/septembri: do 1. marca
 • nástup v januári/februári: do 1. septembra

Programový poplatok

V cene programu je zahrnuté

 • registrácia a štúdium na strednej škole
 • umiestnenie v hostiteľskej rodine, ktorá poskytuje ubytovanie a stravu 
 • asistencia a podpora miestneho koordinátora 
 • transfer z vlakovej alebo autobusovej stanice k rodine
 • orientácia po príchode
 • nepretržitá telefonická asistenčná služba
 • pravidelné hodnotiace správy

Programový poplatok v EUR

1 školský rok od 12 725                                                                                                                                    
1 semester (5 mesiacov)    od 11 100
3 mesiace od 9 975
Príplatok za región: 1 025
Príplatok za mesto: (Hamburg, Kolín, Mníchov) 4 450
Príplatok za mesto: (Berlín) 5 825

Chcem sa prihlásiť

Výmenný program s preferenciou lokality
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk