Stredoškolské štúdium v zahraničí - Nórsky jazyk

Nórsky jazyk

Nórske fjordy, čistá príroda a moderné mestá môžu byť dôležitou inšpiráciou pre študentov, prečo sa zaoberať nórskym jazykom. Napriek tomu, že väčšina nórskeho obyvateľstva plynulo ovláda anglický jazyk, štúdium nórčiny vytvára priestor pri nadväzovaní nových kontaktov s miestnymi obyvateľmi a hlbšom spoznávaní nórskej kultúry.

Nórsko
Nórsky jazyk
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk