Stredoškolské štúdium v zahraničí - Francúzsky jazyk

Francúzsky jazyk

Francúzština je spolu s angličtinou a nemčinou jazykom diplomacie, a aj keď nasledovný fakt nemusí byť známy, je to tiež jazyk, ktorý sa aktívne používa až na piatich kontinentoch. Štúdium francúzskeho jazyka pritom nemusí byť vôbec zložité, študenti, ktorí sa na stredných školách učia anglicky zistia, že veľké množstvo slov je vo francúzštine podobných. Navyše zvládnutie francúzskeho jazyka môže byť odrazovým mostíkom pri štúdiu ďalšieho románskeho jazyka.

Švajčiarsko
Belgicko
Francúzsky jazyk
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk