Stredoškolské štúdium v zahraničí - Talianský jazyk

Taliansky jazyk

Taliani sú právom hrdí na svoju kultúru, predsa len v priebehu niekoľkých storočí zanechali za sebou rozmanité dedičstvo v podobe umenia, architektúry, designu a netreba zabudnúť ani na taliansku kuchyňu, ktorá sa rozšírila do viacerých krajín. Ovládať popri angličtine aj taliansky jazyk tak nemusí byť vôbec zbytočné. Na rozdiel od slovenských, stredné školy v Taliansku sú oveľa menšie. V každej triede nie je viac ako 20 študentov, čo dotvára príjemnú rodinnú atmosféru.

Taliansko
Taliansky jazyk
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk