Stredoškolské štúdium v zahraničí - Talianský jazyk

Taliansky jazyk

Taliani sú právom hrdí na svoju kultúru, predsa len v priebehu niekoľkých storočí zanechali za sebou rozmanité dedičstvo v podobe umenia, architektúry, designu a netreba zabudnúť ani na taliansku kuchyňu, ktorá sa rozšírila do viacerých krajín. Ovládať popri angličtine aj taliansky jazyk tak nemusí byť vôbec zbytočné. Na rozdiel od slovenských, stredné školy v Taliansku sú oveľa menšie. V každej triede nie je viac ako 20 študentov, čo dotvára príjemnú rodinnú atmosféru.

Taliansko
Taliansky jazyk
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk