Stredoškolské štúdium v zahraničí - Anglický jazyk

Anglický jazyk

Štúdium anglického jazyka na strednej škole sa stáva čoraz viac dôležitejším. Ovládať anglický jazyk má viacero výhod, nielen preto, že je to v súčasnosti najpoužívanejší cudzí jazyk, v ktorom sa študenti dokážu bez problémov dohovoriť kdekoľvek vo svete, no aj preto, že je to jazyk diplomacie, vedy a kultúry. S vysokou úrovňou anglického jazyka sa študentom otvárajú viaceré príležitosti do budúcnosti, či už pokračovať v štúdiu v zahraničí, alebo pri budovaní kariéry.

Anglický jazyk
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Gajova 4 (5. poschodie)
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk