Stredoškolské štúdium v zahraničí - Anglický jazyk

Anglický jazyk

Štúdium anglického jazyka na strednej škole sa stáva čoraz viac dôležitejším. Ovládať anglický jazyk má viacero výhod, nielen preto, že je to v súčasnosti najpoužívanejší cudzí jazyk, v ktorom sa študenti dokážu bez problémov dohovoriť kdekoľvek vo svete, no aj preto, že je to jazyk diplomacie, vedy a kultúry. S vysokou úrovňou anglického jazyka sa študentom otvárajú viaceré príležitosti do budúcnosti, či už pokračovať v štúdiu v zahraničí, alebo pri budovaní kariéry.

Anglický jazyk
Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
Akcie, podujatia a novinky
do Vášho mailboxu
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“
Grösslingová 45, 811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
Tel.:

+421 2 5262 2612

E-mail: info@interstudy.sk
dočasne online

Tel.:

+421 902 991 102

E-mail: kosice@interstudy.sk